<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">
furesø-top

Furesø Kommune indgår Strategisk Partnerskab med Jakon A/S

 • Renovering
 • Byggeriets udvikling
 • 2024-04-10
 • | Af Mikkel Weber Sandahl

  Furesø Kommune har valgt Jakon A/S som strategisk partner til vedligeholdelse og energioptimering af skoler, børnehaver og andre kommunale ejendomme i den vestlige del af kommunen. Målet med det strategiske partnerskab er at opnå mere effektiv vedligeholdelse og energioptimering af bygningerne til fordel for både borgere og miljø.

  furesø-kommune


  Det kommende årti kræver en intensiv indsats for vedligeholdelse og energioptimering af kommunale bygninger som skoler og børnehaver i Furesø. Partnerskabsaftalen med Jakon A/S er et skridt i retning af Furesø Kommunes mål om at blive CO2-neutral inden 2030. Den omfatter også regelmæssig vedligeholdelse af bygningsdele og løbende opdatering af tekniske installationer for at sikre optimale rammer for både børn, voksne og medarbejdere.

  Fokus vil være på implementering af alternative energikilder som solceller og jordvarme samt forbedring af isoleringen af tage, facader, døre og vinduer. Derudover vil tekniske installationer blive opgraderet for at sikre et bedre indeklima.

  - Vi har udbudt en stor del af vores bygningsvedligeholdelse og energioptimering i to strategiske partnerskaber og er nu i mål med begge partnerskaber, så vi kan få løst flest mulige og nødvendige opgaver for pengene i høj kvalitet og dermed også kan indfri vores klimaambitioner. I partnerskaberne indgår også lokal arbejdskraft. Vi ønsker at fastholde dygtige, kvalitetsorienterede håndværkere og fremme deres ejerskab og proaktive tilgang til vores bygninger, siger Claus Torp, by- og kulturdirektør i Furesø Kommune i en pressemeddelelse.

   

  Partnerskabet i den vestlige del af Furesø strækker sig over de kommende fire år. Denne tilgang medfører stordriftsfordele, reducerede omkostninger og højere kvalitet, da fagfolk vil være involveret i vurderingen af opgaverne, og samarbejdet mellem partnerne vil blive dybere og mere indarbejdet i bygningernes struktur gennem årene. Furesø Kommune har nu to strategiske partnerskaber, hvoraf det ene starter i april 2024 for VEST og det andet begyndte i september 2023 for ØST.

  Partnerskabet med Jakon involverer også andre virksomheder, der har en lokal tilknytning eller erfaring fra Furesø Kommune. Fokus ligger på en samarbejdsmodel, der effektiviserer opgaveløsningen for at sikre størst mulig værdi for de afsatte midler til vedligeholdelse og energioptimering de kommende år.

  - Vi glæder os meget til partnerskabet og et tillidsfuldt samarbejde med Furesø Kommune. Den måde at arbejde med energi- og renoveringsområdet og strategisk vedligehold, som det strategiske partnerskab åbner op for, giver rigtig god mening. Vi vil især have fokus på kloge løsninger, hvor vi bruger pengene der, hvor de gør mest mulig gavn. Vi og vores samarbejdspartnere ser frem til at bidrage med vores gode håndværk og høje kvalitet til glæde for Furesø Kommunes borgere og brugere, siger Teddy Pedersen, partnerskabsansvarlig og administrerende direktør i Jakon A/S.


  I første omgang løber kontrakten fra april 2024 til marts 2026 med forventede omsætninger på op til ca. 60 mio. kr. ekskl. moms. Derefter har kommunen mulighed for at forlænge kontrakten til marts 2028 med yderligere opgaver for op til ca. 60 mio. kr. ekskl. moms, hvilket samlet set udgør op til ca. 120 mio. kr.

  Fakta om Strategiske Partnerskaber

  I et strategisk partnerskab indgår parterne en aftale, der er baseret på fælles målsætninger for samarbejdet og opgaveløsningen. Dette kan omfatte brugertilfredshed, faglig kvalitet, økonomi, service, kompetencer og innovation.

   

  Langvarige samarbejder med entreprenører bringer stordriftsfordele med sig, da entreprenøren bliver bekendt med kommende opgaver og dermed kan reducere transaktionsomkostningerne ved færre udbud. Dette resulterer i højere kvalitet og bedre samarbejde, da parterne med forskellige faglige kompetencer er med til at planlægge opgaverne. Derudover opnås større kendskab til hinanden og bygningerne gennem et længerevarende samarbejde.

   

  Jakon A/S' strategiske partnerskab for Furesø Vest inkluderer følgende partnere: JT3 Klima A/S (Ventilation), Hansen & Søgart (El), LHG Tagdækning (Tag), Topdahl A/S (Energirådgivning), Glarmester Lars Johansen A/S (Glarmester), Lars Jakobsen A/S (Murer), John Jensen A/S (VVS/Blik), Klingenberg A/S (Anlæg/Brolægning/Kloak), GSG Malerfirma A/S (Maler) og Jakon A/S (Tømrer/Snedker).
  Anbefalede artikler