<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> Fremtidens lærlinge og den digitale værktøjskasse
https://dl2phipa8wx75.cloudfront.net/mediaxpress/640x426/c60efbced0cc0722f15b66f7dcd10f68d66c13bb/article/1631527775-mmm0g8ekTmrereleverisamarbejdemedarkitekt.jpeg

Fremtidens lærlinge og den digitale værktøjskasse

  • 2021-09-13
    Indlæg af Jeanette Hall, chef for Videnscenter for Håndværk - Design & Arkitektur. Billeder af Palle Demant

I fremtiden, får Danmark brug for både viden, design og håndværk til at skabe nye løsninger og produkter. Det kræver at vores erhvervsskoleelever får evner til at opsøge ny viden, omstille sig og finde sin egen niche eller unikke talent frem for at følge mainstream, mener Jeanette Hall, der chef for Videnscenter for Håndværk - Design & Arkitektur.

Vi arbejder i Videnscenter for Håndværk - Design & Arkitektur for at hjælpe erhvervsskoleelever til at blive nysgerrige på noget af den nye teknologi.

 

Fremtidens værktøjskasse

Udviklingen går hurtigere og hurtigere, og de digitale løsninger kommer til at ændre vores liv på måder, vi slet ikke har overvejet endnu. Fremtidens værktøjskasse kommer til at indeholde en masse digitale værktøjer, der kommer til at udfordre byggebranchen. Robotstyrede og programmerbare maskiner, 3D-printere og augmented/virtual reality bliver en del af værktøjerne for fremtidens håndværkere. Så det er nu, vi på erhvervsskolerne, skal forsøge at klæde den nye generation af håndværkere på, til at tage de nye kompetencer med ind i byggebranchen.

 

Arkitektstuderende og struktørelever samarbejder B STRUKTØR workshop-1288

Fremtidens arbejdsmarked bliver globalt og digitalt.

Vores arbejdsliv og måde at gå på arbejde på kommer til at ændre sig. Ligegyldig hvilken sektor vi er i, vil teknologien ændre vores hverdag, og vi skal på den ene eller anden måde samarbejde med robotter og computere. Samtidig ændrer arbejdsmarkedet sig, og det faste arbejde som lønmodtager bliver anderledes for fremtidige generationer.

 

 

Ekspertviden til lærere og elever

For at hjælpe byggebranchen godt på vej ind i fremtiden, har vi i vores videnscenter gjort meget for at hente ekspertviden ind til forskellige arrangementer som vi tilbyder både lærere og elever. 

Vi har bl.a. opbygget et netværk af lærere fra hele landet omkring 3D-print. Netværket får små kurser samt tips og tricks via webinarer, som klæder dem på til at undervise deres elever på erhvervsskoler ude omkring i hele landet. 

 

Digitale eksperimenter: FabLabs i hele landet

Videnscentret har opbygget seks FabLabs fordelt i Viborg, Aalborg, Ballerup, Glostrup, Rødovre samt på Nørrebro i København. Disse FabLabs er til alle elevgrupper lige fra grundskoleelever til hovedforløbselever på sidste skoleforløb. Vi arbejder samtidigt på at lave mobile FabLabs som vi kører ud til erhvervsskoler i hele landet, hvor der medfølger undervisningsmateriale til eleverne samt lærervejledninger. På den måde får alle skoler mulighed for at gøre eleverne nysgerrige på de nye teknologier. 

 

Tømrerelev og arkitektstuderende arbejder sammen om ålegræsløsning som tag_Videnscenter_Håndværk-3651

Tværfaglige samarbejder

Fremtiden kalder også på tværfagligt samarbejde i langt højere grad. Derfor har vi i videnscentret skabt nogle workshops, hvor netop samarbejde er i fokus. Vi indbyder arkitekter til et forløb sammen med vores elever, hvor eleverne skal skabe innovative løsninger for at arkitekternes ønsker kan imødekommes. Alt sammen foregår i tæt dialog mellem håndværkselever og formgiverne, og alle byder ind med løsninger. 

 

 

Attraktivt for de digitalt indfødte

I de fleste håndværksvirksomheder er der nok ikke mange ansatte med kompetencer indenfor f.eks. 3D-print, AR (Augmented reality) og andre af ’de nye teknologier’. Derfor kan fordelene ved de digitalt dannede eleverne være, at de kommer tilbage med den nyeste viden, frisk fra skolebænken, der kan bruges i hverdagen i virksomheden, eller til at profilere virksomheden. Samtidig kan vi gøre det attraktivt for den digitalt indfødte generation at tage en håndværksuddannelse, hvis vi blander traditionelle værktøjer og gode håndværksdyder med de digitale værktøjer. 

IMG_7576-1

 

FAKTA

Videnscenter for Håndværk – Design & Arkitektur er blandt andet sat i verden for at sikre, at nutidens og fremtidens lærlinge er rustet til den digitale værktøjskasse de kan møde på arbejdsmarkedet. Videnscenteret arbejder sammen med landets erhvervsskoler, og alle interesserede skoler kan benytte sig af videnscenterets ydelser.

 

Webinarer omkring 3D-print er gratis tilgængelige på videnscenterets hjemmeside under fanen ‘undervisningsforløb’.

 

Videnscenterets YouTube-kanal har mange videoer med webinarer og ny viden om AR/VR og 3D-print

 

Et FabLab er et skaberværksted, hvor man typisk bruger digitale værktøjer til at eksperimentere, og fremstille idéer og projekter.