<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">
WSP Parkeringshus på Frederiksberg_Luftfoto_1920

WSP Parkeringshus på Frederiksberg luftfoto: Luftfoto af parkeringskælderen på Frederiksberg

Frederiksberg bygger parkeringskælder til både biler og regnvand

 • Anlæg
 • Byggepladsen
 • Klimasikring
 • Byggeprojekter
 • 2023-09-05
 • | Af Malene K. Holm
 • | Fotos: WSP og Nordstern
 • Snegleformet P-anlæg giver landets tættest bebyggede kommune en ny type skybrudssikring. I dets bund har WSP Danmark projekteret et 3.000 m3 regnvandsreservoir, som hjælper med at tilpasse byrummet for klimaforandringer.

  WSP Parkeringskælder snit tegning_600Snittegning af parkeringskælder. Skitse af RUM


  Bag Frederiksberg Rådhus er en ny underjordisk parkeringskælder ved at tage form. Ud over at kælderen løser et mangeårigt P-problem og giver plads til et imødekommende og grønt byrum ovenpå tagfladen, så løser den nye snegleformede parkeringskælder også et andet problem: For gemt under det nederste bildæk, 13 meter nede, har WSP Danmark projekteret et regnvandsreservoir med en volumen på 3.000 m3 vand, som man kan fylde op med vand ved skybrud for at aflaste kloaksystemet. Det er der plads til, da den 60 meter brede cirkelformede parkeringskælder er konstrueret som en sneglegang, som giver et tomt rum i bunden.

   

  Skybrudssikring integreret i byggerier under jorden vil man se mere af i fremtiden i tæt bebyggede storbyer, mener ingeniør hos WSP, Sven Larsen, der har projekteret vandafledningen til og fra parkeringskælderen. Udover regnvandsreservoir omfatter den også underjordiske kassetter i terræn, sprinklersystem og pumpebrønde. De underjordiske kassetter opsamler vand fra pladsen, der siver ned gennem permeabelt grus under flisebelægningen. Det opsamlede vand i kassetterne bruges til vanding af træer på pladsen og andre steder i byen.

   

  IMG_0370_1600Indkørslen til parkeringskælderen. August 2023


  Hos WSP projekterer man klimasikringsplaner for større byområder og handlingsplaner for både store og mindre ejendomme. Disse handlingsplaner indeholder en undersøgelse og registrering af ejendommens evne til at modstå skybrudsskader og konkrete forslag til skybrudssikring. Sven Larsen har været med til at udvikle principperne i handlingsplanerne i samarbejde med Teknologisk Instituts Rørcenter

   

   

  Udnytter byens begrænsede plads

  Det er første gang, man hos WSP udnytter overskydende rum i en parkeringskælder til at lave et regnvandsreservoir, fortæller Sven Larsen:

   

  – Det er helt specielt at lave så stort et kar nedenunder en parkeringskælder. Rundt om den lægger man i terræn en række underjordiske kassetter, som skal optage vandet fra pladsen og de omkringliggende områder. Når de ikke har mere kapacitet ledes vandet videre til karret under parkeringskælderen og opmagasineres her indtil, der er plads til at lede det op igen.

   

  IMG_0371_1600Det store atrium midt i sneglegangen i parkeringskælderen  Frederiksberg Kommune vil gerne gøre brug af det opsamlede vand i stedet for bare at hælde det i kloakken. Det er relativt rent vand og kan let pumpes op i tankbiler og bruges i løbet af året til at vande kommunens mange træer.

   

  På Frederiksberg har man tidligere afledt vandet oppe på overfladen ved at lede det ud på vejene eller andre steder, hvor det ikke gør skade, forklarer Sven:

   

  – Men der er ingen tvivl om, at det her er en af de løsninger, man vil komme til at se oftere, fordi storbyerne bliver tættere og tættere bebygget, og kloaksystemet i de gamle byer er underdimensioneret. Skulle man til at bygge hele kloaksystemet om, vil det blive rasende dyrt. Det her er en billigere måde at aflaste det på.

   

  Regnvandsreservoiret vil aflaste de nærmeste veje samt kanalerne i Frederiksberg have. Samtidig bliver Andebakkesøen lige ved siden af udvidet til at kunne tage mere vand.

   

  WSP Parkeringshus Frederiksberg_tæt_1600WSP Parkeringshus Frederiksberg tæt   

  Stor sikkerhed i automatikken

  Udover beton består regnvandsreservoiret af en masse automatik og rigtig meget sikkerhed, siger Sven Larsen:

   

  – Automatikken sørger for, at når der bliver oversvømmelse i kassetterne i terræn, vil ventilerne åbne og lade vandet løbe ind i reservoiret gennem et stort rør, der indvending er 500 mm i diameter. 3.000 m3 vand kan løbe ind på to timer. Det er nødvendigt, fordi skybrud går hurtigt, og der kan løbe 420 liter ind i sekundet.

   

  – Det svære i projektet er hele automatikken til pumper, ventiler osv. I bunden har vi en stor pumpebrønd, som kan pumpe de 3.000 m3 vand op fra reservoiret i løbet af 30 timer. Cirka 100 m3 vand i timen. Det kræver en utrolig stor sikkerhed i ventilerne. Alle er derfor dobbelte, så man er sikker på, at hvis én ventil svigter, så er der en anden ventil, der kan lukke for vandet. Og endnu en tredje ventil, som man kan gå ud og lukke manuelt, hvis strømmen svigter. Et scenarie, som kunne være sandsynligt ved et stort skybrud. Automatikken vil sørge for, at det kører videre med to strømforsyninger og batteri backup. Så ventilerne kan lukke for vandtilførslen til reservoiret selv om strømforsyningen svigter.

   

  Boks: Rotte kan lave ravage

  Byens rotter kan udfordre skybrudssikringer omkring bygninger, hvor der bruges højvandslukker da den i mange tilfælde er lavet med plastikdele og –læber, der lukker til, når vandet stiger. Hvis rotterne får fat i dem og bider hul i, så løber vandet ind. Derfor opfordrer Sven Larsen til, at de tilses en gang om året.

  Frederiksberg Kommune er ved at udvikle en rottespærre, som kan klare den særlige udfordring. Denne rottespærre installeres i alle kommende kommunale skybrudsprojekter på Frederiksberg – også i parkeringsanlægget.

   

  Faktaboks:

  Nordstern er totalentreprenør med WSP og tegnestuen RUM som rådgivere. Tegnestuen ETN Arkitekter designer byrummet for Frederiksberg Kommune. Parkeringskælderen forventes at være færdig i sensommeren 2024.

  Anbefalede artikler