<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> Fra klodset jernklump til GPS-styret præcisionsværktøj
Fra klodset jernklump til GPS-styret præcisionsværktøj

Fra klodset jernklump til GPS-styret præcisionsværktøj


Der sker noget magisk, når rå hestekræfter og fintunet digital teknik gør fælles front på byggepladsen. Det kan bl.a. ses på bundlinjen, siger maskinstyringsansvarlig hos Scantruck A/S, Jan Larsen.

Der var engang, hvor det mest avancerede elektroniske grej på en gravemaskine eller doser var FM-radioen med de to store drejeknapper. Det var dengang i 80’erne.

 

Siden kom sensorer og rotationslasere til i 90’erne, og pludselig kunne maskinføreren se på en skærm, hvor skovlen eller bladet befandt sig i forhold til rette højde og bredde.

 

Efter det er udviklingen gået stærkt, og digitale hjælpemidler er blevet en overordentlig vigtig del af udstyret i en moderne entreprenørmaskine. Det kan maskinstyringsansvarlig hos Scantruck A/S, Jan Larsen, tale med om.

 

- Udviklingen er jo gået fra, at vi ”bare” solgte jern med indbygget motor og en masse hydraulik - til at maskinerne i dag er online og med intelligent styring. Det er i realiteten en lille revolution, der er sket der, siger han.

 

Automatiseret maskinstyring

Faktisk begyndte de første GPS-maskinstyringer at ramme det danske markedet allerede omkring 2002, og entreprenørerne slap dermed for bøvlet med opstilling af rotationslasere og andet isenkram, der skulle hjælpe maskine- og maskinfører med at orientere sig i alle tre dimensioner.

 

Men udviklingen stoppede langt fra der, og i dag har man taget det næste kæmpeskridt ud i intelligent maskinstyring.

 

Det handler både om ny avanceret teknologi, men også om alt det udenom, der skal få teknikken til at fungere, forklarer Jan Larsen.

 

- I forhold til selve teknikken, er der kommet endnu et lag af automatisering indenfor de seneste år. Det betyder, at du ikke bare har en guideline på en skærm, der viser i hvilken højde, du skal grave, men at det rent faktisk ikke er muligt at grave dybere. Reelt betyder det, at du bare trækker i joysticket, og så graver maskinen selv ned i rette højde.’

 

 

Gør den urutinerede til en bedre maskinfører

Den funktion har rigtig mange fordele, men én af de allerstørste er, at maskinføreren gør arbejdet rigtigt første gang. Det vil sige, at han hverken kommer til at fjerne for lidt eller for meget jord. Dermed sparer han kostbar tid og materialer.

 

- En anden fordel er, at en mindre rutineret maskinfører pludselig bliver væsentlig bedre, og kan udføre det samme arbejde, som det tidligere tog årevis at blive god til. Det er en kæmpe fordel – særligt for de entreprenørvirksomheder, der har svært ved at skaffe kvalificeret arbejdskraft, siger Jan Larsen.

 

GPS-tolerance på tre cm 

Scantruck, der ud over Komatsu, forhandler og servicerer en række andre mærker, har i indeværende år solgt 13 dozere med intelligent maskinstyring. De foregående år har man i gennemsnit solgt tre til fire om året med traditionel maskinstyring.

 

For Jan Larsen er det et klokkeklart bevis på, at en langt større kreds af entreprenører nu kan være med.

 

- Dertil kommer, at det selvfølgelig kan ses på bundlinjen, når du kun skal gøre tingene én gang, siger han og nævner, at de GPS’er, der styrer Komatsu maskinerne er en hel del mere præcise end dem, vi andre kører rundt med i vores bil.

 

- En almindelig bil-GPS har typisk en præcision – eller mangel på samme – på omkring ti meter. Når vi taler GPS-styring af skovl og doser-blade er tolerancen på mindre end tre centimeter.

 

 

Udstrakt support 

Men ifølge Jan Larsen er der mindst én forklaring mere på, at salget på det seneste er boomet. Den hører hjemme i den bløde afdeling, som han formulerer det.

 

- Tidligere var det i høj grad op til entreprenørerne selv at få maskinstyringen til at fungere. Og det kunne nogle gange være en udfordring, fordi maskinernes computere ud over input fra GPS og maskinfører også skal have en 3D-tegning at gå ud fra. At få indhentet de rette data og derefter få input fra alle tre kanaler til at spille sammen krævede ofte en del ekspertise. Og det var typisk kun de større entreprenører, der havde den til rådighed, siger han og fortsætter:

 

- For at gøre teknikken tilgængelig for en bredere kreds har man så i Scantruck truffet en beslutning om, at man vil være med på sidelinjen hele vejen igennem. Det betyder, at vi ikke bare sælger kunderne en masse jern og digitalt isenkram fra Komatsu og Topcon, men at vi sørger for at tingene rent faktisk fungerer for dem ude i marken. Også for de af vores kunder, der ikke selv råder over specialister på området.

 

Et helt program fra Komatsu med navnet ”SmartConstruction” er faktisk allerede lanceret i Australien og USA, og kommer formentlig til Europa inden længe. Programmet involverer en bred vifte af services, der bl.a. inkluderer terrænopmåling ved hjælp af droner, udarbejdelse af 3D data og træning af maskinførere.

 

Førerløse, eldrevne og støjsvage? 

Kikker han lidt længere ud i fremtiden er Jan Larsen sikker på, at udviklingen kommer til at gå endnu stærkere.

 

- I udenlandske miner er vi jo allerede der, hvor 100 tons Komatsu dumpere enten er selvkørende eller fjernstyres. I fremtiden vil vi også se dem andre steder – f.eks. i miljøer, hvor det er langt mere kompliceret at navigere. Jeg tror også, vi vil se langt skrappere krav i forhold til hvor meget maskinerne må genere omgivelserne – f.eks. i forhold til støj. Og på samme måde kan man forestille sig, at det i fremtidige udbud vil være specificeret hvor meget CO2, der må udledes under arbejdet med en bestemt opgave. Af samme grund tror jeg, vi snart kommer til at se eldrevne entreprenørmaskiner, eller måske hybrider af en eller anden slags, siger Jan Larsen.

 

Han nævner også, at man i Japan arbejder med at udvikle planlægningsværktøjer, hvor algoritmer indhenter data fra bl.a. vejrprognoser og på den måde får tilrettelagt arbejdet på den mest optimale måde.

 

- En sidste ting er kunstig intelligens, som formentlig vil komme væltende ind over os. Et eksempel på det kunne være de såkaldte Head Up-displays, hvor du f.eks. kan få et lednings- eller rørdiagram vist på din forrude i maskinen. På den måde vil maskinføreren kunne se, hvad der ligger i jorden, og maskinens automatik sikre, at den ikke kan overgrave ledninger og rør, hvilket igen vil gøre arbejdsprocessen meget mere smidig.