<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">
Michael Kirkfeldt

Michael Kirkfeldt, Drifts- og teknikdirektør Vejdirektoratet

Fra havneomdannelse i Trondheim til tunnel-projekt under Themsen

 • Klimasikring
 • Anlæg
 • Veje og Infrastruktur
 • 2024-01-07
 • | Af Mikkel Weber Sandahl

  Danmark er ganske vist et lille land, men den danske vejsektor kan godt brække brød med de store lande, når det handler om specialviden og ekspertkompetencer. Og udfordringerne er ofte de samme over hele verden, hvilket blev demonstreret på årets Vejforum i flere spændende internationale indlæg.

  Spørger man i den danske vejbranche, hvor skoen trykker, så er der rigtig mange, der vil nævne firkløveren klimatilpasning, bæredygtighed, rekruttering og digitalisering, som det første.

  - Det sjove er, at jeg tror disse svar ville være de samme, uanset om det er danske rådgivere eller andre europæiske rådgivere, der bliver spurgt. Det viser, at vi alle trækker fagligt i samme retning, og derfor er der også al mulig grund til at kigge hinanden over skuldrene, siger chefkonsulent Carsten Bredahl, der i en årrække har haft ansvar for Danmark største vejkonference, Vejforum, som løb af stablen den 6.-7. december.

  Det er også sandt, at Vejforum i de senere år haft fokus på både klima og bæredygtig projektering og at branchens udfordringer i forhold til øget rekruttering og digitalisering af branchen fortsat er et hedt emne. Og det har også bidraget til, at udvikle branchen, at Vejforum har arbejdet på, at f.eks. den grønne og teknologisk dagsorden er blevet gjort til alment fælleseje i forhold til viden og erfaringsudveksling.

  - Men hvad har de mon fundet ud af i de andre lande? spørger Carsten Bredahl. Han har i det meste af 2023 arbejdet frem mod årets Vejforum, og han fik meget tidligt et formuleret ønske fra Vejforums formand Michael Kirkfeldt fra Vejdirektoratet om, at der i 2023 bør være ekstra fokus på internationalt udsyn.

  - Det er vigtigt at arbejde tæt sammen med udenlandske kolleger og samarbejdspartnere og suge ny viden til sig. Også fordi forskning er dyrt for et lille land som Danmark, som også står med en udfordring i forhold til uddannelse og kompetenceopbygning. Måske kan øget internationalisering bidrage til at motivere flere unge til at søge faget, som Michael Kirkfeldt udtrykte det.

  Lucy Saunders Healthy Street indicators

  Indlæg fra verden omkring os

  På Vejforum var der derfor mange udenlandske gæster på talerlisten. Her kunne man møde Lucy Saunders, der har arbejdet med storbyer i mange lande med fokus på at gøre bymiljøerne sundere.

  Det er i følge Lucy Saunders nødvendigt at bygge byer, der holder os sunde gennem fysisk aktivitet, og det er samtidig med til at gøre gaderne levende og sikre stærke fællesskaber. Det fortalte hun f. eks. om på Vejforum.

  Det er var også en franskmand, som vil gøre Paris til cyklernes by og en brite, der med en gigantisk tunnel arbejder på et bæredygtigt megaprojekt Lower Thames Crossing øst for London, som skal knytte det sydlige England bedre sammen.

  Det var slående, at danske virksomheder ofte har erfaringer, som kan bruges, og at de spiller centrale roller i flere af de store udenlandske projekter.

  Cowi er med på Lower Thames Crossing, mens Artelia Danmark har spillet sammen med deres franske kolleger om cykel og mobilitetsprojekter i blandt andet Paris.

  I Norge kommer danske erfaringer med havneomdannelser nordmændene til gode gennem dansk projektdeltagelse med Artelia og Cobe Arkitekter i Nyhavna i Trondheim.

  - Vores fokus på de internationale projekter viser netop, hvor tæt forbundne infrastrukturplanlægning og -udfordringer er på tværs af grænserne, og viser jo også, at de danske virksomheder har noget at byde på – ligesom det også går op for den danske branche, at vi ikke er alene i verden med vores udfordringer, siger Carsten Bredahl fra Vejforum og fortsætter:

  - For selvfølgelig kan vi lære af andre lande, hvis vi løfter blikket lidt og ser nærmere på de mange spændende ting, der på tilsvarende vis foregår i faglige fora i Danmarks nabolande. Vi har på Vejforum fået input og set bud på, hvordan andre lande tackler de generelle udfordringer gennem praksisnærer løsninger, som de mange indlægsholdere præsenterede for danske kolleger på dette års Vejforum.


  Anbefalede artikler