<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">
1

Fordelene er til at få øje på

 • Entreprenørmaskiner og Materiel
 • Byggepladsservice og Udlejning
 • 2017-02-14

  Med 13 certificerede materieludlejere går det den rigtige vej for branche-certificeringen DRA, som Dansk Byggeris Materielsektion står bag. Certificeringen forbedrer sikkerheden og sikrer kvaliteten af udlejningsmateriel – fordele som de fleste kan få øje på.

  Robert Pajor er konsulent i Materielsektionen hos Dansk Byggeri - en forening for virksomheder som er ejere, producenter, forhandlere og udlejere af entreprenørmateriel. Det er primært udlejningsvirksomheder med materiel som lifte, entreprenørmaskiner, skure, pavilloner, arbejdsplatforme, forskalling og stillads, som er medlemmer hos Materielsektionen, og for netop denne virksomhedsgruppe er DRA-certificeringen relevant. Den fungerer nemlig som en sikring af det materiel, som udlejes til byggeriets parter, og de helt konkrete fordele kan de fleste få øje på: Øget sikkerhed og bedre kvalitet i materieludlejningen og dermed en gennemsigtighed og ærlighed i materieludlejningen.

   

  Robert Pajor forklarer, at man ved at anvende en DRA-certificeret samarbejdspartner er sikret en partner, som følger de gældende lovgivningsmæssige krav og arbejder efter de branchestandarder for kvalitet, sikkerhed, arbejdsmiljø og miljø, som Materielsektionen i Dansk Byggeri har opstillet:

   

  - DRA skal ses som nogle rammer for, hvad man som virksomhed skal kunne leve op til. Det er en systematik og et system, som fortæller, hvor man skal være struktureret, og hvad man skal dokumentere. Rigtig mange virksomheder registrerer og dokumenterer i stor stil uden at være certificerede, og for dem vil det ikke være en stor byrde med en DRA-certificering. For langt de fleste vil der være tydelige, operationelle gevinster, og hvor de præcis ligger, kommer an på typen af virksomhed. Vi ser ofte, at virksomhederne med en DRA-certificering får nogle interne effektiviseringsgevinster ved at køre mere strømlinet, siger Robert Pajor og fortsætter:

   

  - Et eksempel kan være på miljødelen, hvor nogle virksomheder har vendt deres affaldshåndtering til at blive en mindre omkostning på budgettet, og nogle har ligefrem vendt enkelte affaldsfraktioner til at blive en del, der kan generere penge.

   

   

  Mere administration kan skræmme

  Ifølge Robert Pajor kan udfordringen være, at man i DRA-systemet skal registrere sine egne og andres afvigelser, og derfor gør Robert Pajor et nummer ud af at kalde afvigelserne noget andet:

   

  - Det med afvigelser giver et negativt billede. Nogle DRA-certificerede virksomheder kalder det ”forbedringsforslag” i stedet for afvigelser. Det er bare et ord, men det giver mere mening. Det er vigtigt at slå fast, at man ikke registrerer for registreringens skyld, men tværtimod for at blive klogere på processen og for at kunne forbedre processen løbende. Har man prøvet at køre certificeringsprocessen igennem en gang, bliver det nemmere næste gang og så har man både effektiviseringsfordelene samt en forbedring af sikkerheden og en ensartet, god kvalitet af sit udlejningsmateriel.

   

  Læs også: Force Technology, Fra Drøm til DRA

   

  Om DRA

  DRA-certifikatet udstedes som bevis på, at udlejeren følger lovgivningsmæssige krav og arbejder efter de branchestandarder for kvalitet, sikkerhed og miljø, som Materielsektionen i Dansk Byggeri har opstillet. Den høje kvalitet i det udlejede materiel gør sikrer effektivitet og færre driftsstop. Hos en DRA-certificeret udlejer er man sikret lejet materiel af meget høj kvalitet.

   

  Læs mere om DRA-certificeringen på www.dra.nu

   

   
  Anbefalede artikler