<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">
PM guide

Fire nye guides klæder dig på med viden om EPD’er

 • Målbar bæredygtighed
 • Materialer og Løsninger
 • 2022-01-07

  Vil du bygge bæredygtigt? Så skal du vide, hvad en miljøvaredeklaration (EPD) er. I fire nye guides udgivet af EPD Danmark får du svaret på en lang række spørgsmål om miljøvaredeklarationer (EPD’er). Der er læsestof til både dig, der ved noget om EPD’er i forvejen og dig, der starter helt fra bunden.

  Bæredygtigt byggeri kræver dokumentation af de produkter vi bygger med. Miljøvaredeklarationer (EPD’er) vinder frem og med dem følger langt større gennemsigtighed og dermed mulighed for at reducere bygningers klimaaftryk.

  Med mere fokus på EPD’erne følger også en række spørgsmål fra bygge- og anlægsbranchen, og det er kun forståeligt, hvis man spørger Martha Katrine Sørensen, som er Sekretariatsleder for EPD Danmark.

  Martha Katrine SørensenMartha Katrine Sørensen - Sekretariatsleder for EPD Danmark


  - Vi oplever klart en stigende interesse for EPD’erne, ikke mindst i lyset af det nye krav om Livscyklusvurdering (LCA) og tilhørende grænseværdier for CO2-aftrykket i byggeriet, der indføres i Bygningsreglementet. EPD’er for byggematerialer er centrale for at få lavet retvisende beregninger af bygningens LCA og dermed CO2-aftryk.

  Selvom kravet i første omgang kun gælder for nybyggeri over 1000 m2, så er mange aktører begyndt at efterspørge viden og indsigt i EPD’er, udvikling af LCA og materialers miljøpåvirkning. Men EPD’er er en kompleks størrelse, hvor datakvalitet, harmonisering og forskellige standarder blot er nogle af de emner, der skal være i fokus, når en EPD skal udvikles og bruges.

  Den større interesse kræver fornyet fokus på at formidle viden om EPD’erne, forklarer Martha Katrine Sørensen.


  Større indsigt til flere

  EPD Danmark har længe haft et ønske om, at flere aktører i byggebranchen får en større indsigt i EPD’er. Derfor står sekretariatet bag fire nye guides, der på forskellige niveauer giver et indblik i EPD’ernes verden. Detaljeringsgraden i de fire guides er stigende, så der er både noget for aktøren, som har meget lille kendskab til EPD’er og til aktøren, som allerede arbejder med EPD’er men ønsker at få en dybere forståelse for indholdet i en EPD.

  - Når fagfolk skal beskrive EPD’er bliver det hurtigt komplekst og det er med til at besværliggøre formidlingen. Med disse fire guides har vi haft et ønske om, at flere aktører i byggebranchen får en større indsigt i EPD’er – på det niveau de ønsker, fortæller Sarah Cecilie Andersen der er konsulent i EPD Danmark og har været med til at udarbejde de fire nye guides.

  Paradigmeskift øger behov for viden

  Ideen med de fire guides, som hver især svarer på spørgsmålene ”hvad er en EPD?”, ”hvor får jeg fat i en EPD?”, ”hvordan læser jeg en EPD?”, og ”hvordan bruger jeg en EPD?” er dermed med til at gøre viden om EPD’er tilgængelig for alle aktører som ønsker viden om emnet. Og dem er der kommet mærkbart flere af, siden EPD Danmarks opstart i 2014.

  - Vi har bestemt oplevet en stigende interesse igennem de sidste år, hvilket selvfølgelig hænger sammen med omverdenens store fokus på materialernes betydning for bygningens samlede CO2-aftryk. Selvom kravet i BR i første omgang, som nævnt, kun gælder for nybyggeri over 1000 m2, så vil der ske en trinvis indfasning og stramning af kravet, siger Martha Katrine Sørensen og fortsætter.

  - Baggrunden for og formålet med kravet, er et større fokus på byggematerialernes klimabelastning og det er et paradigmeskifte for byggebranchen, da klimabelastningen af et byggeri i dag kun gøres op i driftsenergiforbruget. I praksis betyder det, at der er en lang række aktører, der skal i gang med at arbejde med bygningers klimapåvirkning på en helt ny måde og at rådgivere, entreprenører og myndigheder på forskellige niveauer skal have viden og indsigt i EPD’er og udvikling af LCA og materialers miljøpåvirkning.

  Det store politiske fokus på bygningers klimapåvirkning har også vist sig i en netop indgået aftale mellem Bolig- og Planstyrelsen og et tværgående konsortium til at etablere og drive Videncenter om Bygningers Klimapåvirkninger i perioden 2022-2024, siger Martha Katrine Sørensen.


  En god start – men ikke i mål

  Sarah Cecilie Andersen ser frem til at de nye guides kommer aktivt i spil i branchen, men hun understreger også, at arbejdet langt fra er slut endnu.


  Sarah Cecilie AndersenSarah Cecilie Andersen, EPD Danmark

  - I EPD Danmark har vi givet et vigtig bidrag med de fire guides, men behovet er ikke dækket med dem. I den kommende tid, vil vi, som byggebranche, opleve et større tryk på kompetencer indenfor dette område og aktører over en bred kam, vil opsøge ny viden på hvert deres niveau, spår Sarah Cecilie Andersen.

  Hun suppleres af Martha Katrine Sørensen, som også står klar til at hjælpe branchen videre, der hvor EPD’en rigtig giver mening.

  - I EPD Danmark bidrager vi gerne med at opbygge og sprede viden om dette område til forskellige målgrupper. For en EPD er først rigtig spændende, når den bliver bragt i spil i byggeprocessen og kan bidrage til at reducere bygningernes klimaaftryk og ikke mindst, når den bliver en aktiv del af virksomhedernes produktudvikling, slutter Martha Katrine Sørensen.

  Om de fire guides


  De fire guides er udarbejdet af EPD Danmark. Arbejdet er lavet som en del af projektet ”Faktabaseret valg af materialer til fremtidens byggeri - Kvalificering af miljødata i byggeriet”, der er udført i samarbejde med BUILD, og er finansieret af den filantropiske forening  Realdania og  Grundejernes Investeringsfond. Læs mere om projektet her  Faktabaseret valg af materialer til fremtidens byggeri - Kvalificering af miljødata i byggeriet (epddanmark.dk)
  Find de fire guides her:

  Guide #1 Hvad er en EPD?  
  - Generel information til dig, der ønsker at vide, hvad en EPD er.

  Guide #2 Hvad er en EPD - og hvor får jeg fat i den?
  - Til dig, der skal indhente EPD’er i forbindelse med et byggeprojekt

  Guide #3 Hvad er en EPD, og hvordan læses den?
  - Til dig, der skal indhente og delvist kunne vurdere EPD’er som led i et byggeprojekt

  Guide #4 Hvordan læses og bruges en EPD?
  - Til dig, der i detaljer skal kunne forstå, vurdere og bruge en EPD

  Læsevejledning til de fire guides kan hentes her

  Anbefalede artikler