<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> Et dårligt indeklima koster samfundet milliarder
annonce
Daniela Morghenti, rådgiver fra EFA, fortæller om behovet for en større viden indenfor sundhedssektoren omkring indeklimarelaterede sygdomme.

Et dårligt indeklima koster samfundet milliarder

Astma, allergi og en lang række følgesygdomme på grund af et dårligt indeklima koster årligt 82 milliarder euro for de europæiske lande. Det skal et længeventet direktiv ændre på, hvis man spørger en række interessenter.

 

Tekst af Elias Inceer

 

Bygge- og Anlægsavisen var med i Europaparlamentet den 31. maj hvor ’Energy Performance og Buildings direktivet’, EPBD, var på dagsordenen. En ny undersøgelse fra Velux i samarbejde med Ecofys, Fraunhofer og Copenhagen Economics om det dårlige indeklimas massive konsekvenser for folkesundheden har tiltrukket stor opmærksomhed, og var udgangspunkt for MEP’erne Bendt Bendtsen, Morten Helveg Petersen og Florent Marcellesis deltagelse. Enstemmigt advokerer de for et kommende direktivforslag, der skal booste renoverings- og isoleringsprojekter til fordel for et bedre indeklima.

 

Læs mere om Indeklima

 

Usunde bygninger gør os syge

’Healthy Homes Barometer 2017’ rapporten giver et foruroligende billede af de sundhedsmæssige og økonomiske konsekvenser som ”usunde” bygninger har for borgere og samfund. Ifølge rapporten bor en ud af seks europæere i et sundhedsskadeligt hjem, og omkostningerne for de europæiske lande løber op på 82 milliarder euro (ca. 615 milliarder kroner).

 

Daniela Morghenti, rådgiver fra EFA (Det europæiske allergi og lungesygdomme patientforbund) fremlagde en række konklusioner om de personlige helbredsmæssige konsekvenser som astma, kroniske hjerte- og lungesygdomme og de heraf utallige følgesygdomme, som et dårligt indeklima medfører. Kort opsummeret støtter EFA direktivet, og peger på manglende kompetencer indenfor sundhedssektoren i forhold til konsekvenserne af et dårligt indeklima, som en af hovedårsagerne.

 

Indeklima på den europæiske dagsorden

Det skal der ifølge direktivets ordfører, MEP Bendt Bendtsen fra Det Konservative Folkeparti, gøres noget ved. Bendt Bendtsen, der har arbejdet på direktivet siden 2010, ønsker højere renoveringsgrader i medlemslandende og pointerer fordelene ift. sundhed og økonomi ved et bedre indeklima.

 

En af de største udfordringer, som han ser det, er modstanden fra modsatrettede interesser i de respektive medlemslande, der blandt andet frygter store omkostninger i de nationale budgetter. Men han ser flere løsninger, herunder den tilgængelige private kapital hos blandt andet pensionskasserne der er på udgik efter gode investeringsmuligheder. Sammenlagt markedets lave renter og fordelene for de private hustandes energi-regninger ser han det realistisk at få renoveret en høj grad af de estimerede 75 % energi-ineffektive bygninger i Europa med konkrete målsætninger for 2030, 2040 og 2050.

 

Morten Helveg Petersen, MEP fra Det Radikale Venstre der sammen med MEP fra De Grønne i Spanien er skyggeordførere til direktivet, tilslutter sig. Han undres over modstanden fra nogle af medlemslandene, da en øget energieffektivisering vil bidrage til den grønne omstilling, stimulere økonomien, skabe arbejdspladser og bidrage til folkesundheden. I hans optik er der for lidt fokus på gevinsten ved at implementere ambitiøse langsigtede mål gennem lovgivning, og for meget på hvad de kortsigtede omkostninger er.

 

Boligområde i Anderlechtois i udkanten af Bruxelles administreret af Belgian Social Housing Association. Boligforeningen og VELUX har her startet samarbejet om det kommende RenovActive koncept, der skal renovere en række boliger centreret omkring et optimalt indeklima for beboerne. 

 

Læs også interview med programdirektør i VELUX Gruppen, Lone Feifer: Fokus på mennesker fremfor energi

 

Pengene er der

Løsningsforslagene bakkes op af Martin Bo Westh Hansen, ledende økonom fra konsulenthuset Copenhagen Economics, der på mødet præsenterede resultater fra deres undersøgelser om finansieringsmulighederne. Nogle af konklusionerne viser, at der er privat kapital tilgængeligt svarende til at mindst halvdelen af alle europæiske husholdninger – helt op mod 70-80 procent i de fleste lande – har råd til en renovation, der kommer det dårlige indeklima til livs. Ifølge Copenhagen Economics er en af forklaringerne på, at der alligevel ikke renoveres så meget, at der ikke er forståelse for hvilke sundhedsmæssige fordele, der kan opnås ved renovering. Herudover kan det være vanskeligt for boligejere i yderområder at låne penge til renoveringer, selvom disse kan være blandt de billigste til at opnå energibesparelser og indeklimafordele.

 

Det danske potentiale

Den danske byggebranche har altså her data, der viser, hvilke specifikke udfordringer vi står med, og hvilke fordele den enkelte borger og samfundet kan opnå ved at tilbyde passende løsninger. Der er en direkte forbindelse mellem et usundt indeklima og dårligt helbred. Dårlig isolering, svamp og fugt samt manglende dagslys er blandt de primære årsager. Direktivet viser desuden, at der kan findes finansiering, og derved skal de danske virksomheder måske forberede sig på en stigende efterspørgsel på rådgivning, produktion og installation for bedre indeklima-løsninger i fremtiden.

 

Direktivet har deadline for input og ændringsforslag den 7. juni, og skal forhandles endeligt på plads i Europarådet den 26. juni.

 

Et byggeri med personlighed

Bygge- og Anlægsavisen blev efter mødet inviteret med til at se VELUX’s RenovActive demo-hus. Med RenovActive konceptet renoveres boligbyggerier med fokus på balancen mellem skabelse af energieffektivitet, et optimalt indeklima samt reduktion af miljøbelastning og brugen af resurser. RenovActive samler boligejere, arkitekter og leverandører til i samarbejde at udvikle de optimale forhold for beboernes trivsel og sundhed samt miljøet på en måde, så det er til at betale.

 

Huset, som blev vist frem, ligger i udkanten af Bruxelles og er en del af et boligbyggeri administreret af Belgian Housing Association - et almennyttigt boligselskab. Forsøget har resulteret i et større samarbejde mellem VELUX og boligselskabet, der nu har bestilt yderligere 86 boligrenoveringer.

 

- Det handler om at lave boliger, som er attraktive for folk at bo i. En bolig er ikke en teknisk installation. Det er den skal, du bygger omkring din familie. Hvis ikke vi får skiftet retningen fra kun at se på energi som det eneste parameter, så ender vi meget let i en situation, hvor vi som producenter skal investere mange penge i nye produkter, som faktisk ikke betyder andet for forbrugerne, end at de bliver dyrere at købe. Derfor håber jeg, at vi får skiftet fokus til at tale indeklima, når vi taler energi, fortæller Michael K. Rasmussen, SVP BRAND fra VELUX Group

 

Til spørgsmålet om hvorvidt koncepter som RenovActive kan have en positiv betydning for den danske byggebranche svarer Michael K. Rasmussen:

 

- Vi har allerede en række samarbejder så som Active House Alliance, der har til formål at lave en standard for, at fremtidens byggeri skal tage udgangspunkt i krav til miljø, energi og indeklima. Det afføder en række samarbejder med både danske og udenlandske producenter, byggefirmaer og arkitekter. Man kan forestille sig andre formelle samarbejder i lign. projekter i fremtiden. Så der er vi allerede ude at røre ved mange af udførende og producenterne.