<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">
KBO_1920

- I starten kræver det mod at tilbyde kunderne noget andet og mere end det, man egentlig var bestilt til. Men her skal håndværkeren vide, at kunden rent faktisk har en forventning om at blive rådgivet, siger Kai Borggreen.

Energivejlederordningen klæder håndværkeren på til rådgivning af kunden – og måske et mersalg…

 • Materialer og Løsninger
 • Energi og Energioptimering
 • 2023-08-22
 • | Af Morten Bøcker
 • 40% af Danmarks energiforbrug bruges i bygninger. Derfor er der ingen vej uden om energioptimering, hvis vi skal gøre os forhåbninger om at lykkes med den grønne omstilling. Og håndværkeren kan komme til at spille en større rolle, som kan få os tættere på målet hurtigere og samtidig rådgive til de rigtige løsninger til gavn for både kunden og håndværkeren selv.

  Det starter allerede, når håndværkeren bliver kaldt ud til en opgave af en nybagt huskøber.

  – Ved en hushandel er der et stort potentiale for energioptimering. Det bør ikke stoppe ved nyt køkken og lidt facaderenovering. Foreslå køberne, at de skal give den en ekstra skalle. Jeg tror, der er mange, som med sidste års eksplosion i energipriserne har ærgret sig over, at de ikke har fået isoleret huset bedre. Og energipriserne kan stige igen på grund af de mange usikkerhedsfaktorer, siger Kai Borggreen.

  Han er sekretariatsleder i Energivejlederordningen, som tilbyder håndværkere uddannelse i de nyeste energiløsninger og klimakrav, så de bliver klædt på til at rådgive kunderne.

  Op imod 4.500 håndværkere har gennemgået uddannelsen, siden den blev udviklet i 2009, og 500 håndværksvirksomheder er medlemmer af ordningen. Deres medarbejdere tilbydes løbende ajourføring af viden gennem webinarer og seminarer med fysisk fremmøde.

  –  Energivejlederuddannelsen giver de faglige forudsætninger for at imødekomme efterspørgslen på energirenoveringer og grøn omstilling i boliger og mindre bygninger, siger Kai Borggreen.

  solar-panels-943999   

  Håndværkeren kan give uvildig 360 graders rådgivning

  Energivejlederuddannelsen sætter håndværkeren i stand til at fokusere på helheden i rådgivning af kunden.

  – Der er mange materialeleverandører, som også tilbyder kurser. Men når fokus ligger på en mindre del af helheden, mister man ofte den fulde idé om, hvad der er af muligheder, siger Kai Borggreen.

  – Når man ”roder rundt” et sted i en bygning, påvirker det jo ofte noget andet. Med den viden, Energivejlederuddannelsen giver, kan håndværkeren rådgive hele vejen rundt.

  Men hvordan går man fra rollen som håndværker til rollen som rådgiver? Kan det overhovedet lade sig gøre?

  – I starten kræver det mod at tilbyde kunderne noget andet og mere end det, man egentlig var bestilt til. Men her skal håndværkeren vide, at kunden rent faktisk har en forventning om at blive rådgivet, siger Kai Borggreen.

  Han nævner som eksempel en dør, der skal udskiftes. Her kunne håndværkeren foreslå, at området omkring døren også blev renoveret eller efterisoleret.

  – Det er ikke sikkert, kunden siger ja til det med det samme. Men ved at foreslå det, lægger man kimen til noget mere. Kunden har det i baghovedet og er mere motiveret for det næste gang, håndværkeren er på besøg, siger Kai Borggreen.

  På en måde kan den grønne omstilling også føre til tættere kunderelationer og meromsætning.

  Energivejlederuddannelsen fokuserer netop på rådgiverrollen, og deltagerne vil opleve, at det faglige grundlag, de får, vil styrke dem i snakken med kunden.


  Kunden hjælpes til den rigtige løsning

  Netop nu er der meget fokus på varmepumper, og det giver jo også god mening, når vi nu skal omstille os til at bruge el i stedet for fossile brændsler.

  Men selv om det virker som en helt oplagt løsning, er det ikke sikkert, at det er den mest optimale, forklarer Kai Borggreen.

  – Det er vigtigt at kunden får en rådgivning, der er uafhængig af bestemte løsninger, for det kunne jo være, at fjernvarme var bedre.

  – Ny opvarmning er jo en kæmpe investering. Derfor skal beslutningen tages på et oplyst grundlag, og det kan energivejlederen hjælpe med at tilvejebringe, siger Kai Borggreen.

   

  Stort behov for efteruddannelse

  Energivejlederordningen oplever stigende interesse for at deltage i uddannelsen.

  – Håndværksbranchen har ellers været lidt forslæbende på dette område. Men jeg tror, at den store politiske opmærksomhed, der er på grøn omstilling, medvirker til, at flere håndværkere ser mulighederne, siger Kai Borggreen.

  – Og det er glædeligt, også nå vi taler bæredygtighed, for et hus skal godt nok være i en meget ringe stand, før det giver plus på ”bæredygtighedskontoen” at bygge et nyt i stedet for at renovere, siger han.

  Energivejlederuddannelsen har et højt byggefagligt niveau, og energivejlederne er en vigtig brik i samfundets indsats mod et lavere og mere klimavenligt energiforbrug. Deres indsats hjælper bolig- og bygningsejere med at minimere og afbøde virkningerne af de voldsomt høje og stigende energipriser.

  Energivejlederordningen holder til på Teknologisk Institut i Taastrup. Styregruppen bag ordningen består af DI Byggeri, Energistyrelsen, Gate21/Energitjenesten, SMV Danmark, TEKNIQ Arbejdsgiverne, Teknologisk Institut og Videncenter for energibesparelser i bygninger.

  Anbefalede artikler