<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">
Fisker El AS_Kalvebodtunnel_NCC

El-installationsvirksomhed i front på byggestrøm

 • Virksomhedsnyt
 • Den effektive byggeproces
 • Energi og Energioptimering
 • 2023-07-16
 • Den mere end 40 år gamle virksomhed Fisker El A/S har sideløbende med el-opgaver, i højere og højere graf serviceret byggepladser med etablering af byggestrøm, lys, vand og kloak. Og de sidste par år er der dog skruet op for byggestrømsafdelingen på såvel kapacitet som kompleksitet.

  Med ca. 100 aktive byggepladser i gennemsnit er omsætningen på byggestrøm øget væsentligt, faktisk fra 2020 og til i dag er den steget med 160 %. Samtidig er kapaciteten ligeledes øget, således den ampere, start el-tavlerne kan levere er steget fra 63 Ampere tavler til 1250 ampere tavler, som Fisker El kan levere til byggepladsdriften, fortæller stifter og direktør Erik Fisker i en pressemeddelelse.

   

  For Erik Fisker er strategien klar: Fisker El Byggestrøm skal være entreprenørernes oplagte valg til de store og komplekse byggeprojekter i Storkøbenhavn og på Sjælland. Total- og hovedentreprenørerne plejer ikke at skille el-entreprise og byggestrøm, lyder det fra mange, men Fisker El A/S kan til gengæld se, at har deres kunder én gang valgt at skille byggestrøm ud fra el-entreprisen, så holder de fast.

   

  Der er flere årsager til det, mener man hos Fisker El: Tit og ofte leverer tilbudsmaterialet en så uspecifik beskrivelse af byggestrømsdelen, at hvis det var selve entreprisebeskrivelsen, så ville det være umuligt at prissætte den. Her er byggestrømsafdelingens erfaring, der giver det kompetente medspil til konkretisering og prissætning. Tilkobling til måler, byggestrøm, lys overvågning samt vand- og kloaktilslutning af skurvogne ligger jo i projektets start og er ikke naturligt forbundet med en El-entreprise. Endelig kan det med presset på el-installatørernes mandskabskapacitet være en fordel at sprede sig ud på flere skuldre.

   

  Fisker El AS_lager
  Fisker El AS_pladsen
   
     Lige nu leverer byggestrømsafdelingen hos Fisker El ydelser til byggepladser som samlet set rejser mere end 2000 boliger og erhvervslejemål samt special formål. Det er blandt andet højhusbyggeri i Carlsberg for Pihl & Søn, Danmarks største nedrivning af højhusene i Brøndby Strand for Kingo, Teaterbyen for NRE, Fujii Film i Hillerød for Per Aarsleff og HOFOR skybrudtunnellen Kalvebod for NCC.

   

  I dag er man gearet til udfordringer og har fokus på at levere:

  • En smidig indpasning af byggestrøm i byggepladsindretningen
  • En hurtig tilpasning til de løbende ændringer af byggepladsen
  • En byggeplads med færre nedbrud grundet materiellets kvalitet og stand
  • En bredere dækning af byggepladsindretningen med lys, specialtavler samt vand- og kloaktilslutning af skurvogne
  • Et pro-aktivt medspil fra deres byggestrømsfolk

   

  For Erik Fisker er det noget helt særligt at holde at skybrudsprojektet i gang med el til boremaskiner og togdrift, foruden belysning samt vand- og kloaktilslutning til skurbyen. Udover det forretningsmæssige aspekt, er det klare læringsmål , at dygtiggøre Fisker El Byggestrøm, så man er førende til de kommende skybrudstunneller og Metrolinier.

     To adskilte afdelinger

  Byggestrøm hos Fisker El er en selvstændig enhed og fungerer uafhængigt af El-entrepriserne. Byggestrømsfolkene laver ikke andet end at etablere byggestrøm og ved hvordan det enkelt, bliver driftssikkert fra start. Udover strøm håndterer de også lys på byggepladsen, overvågning samt tilslutning af vand og kloak til skurvogne.

   

   

  Anbefalede artikler