<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">
article_image

Indlæg af Frank Barrit, statsautoriseret revisor og formand for BDO’s branchegruppe med fokus på håndværkervirksomheder

Det er nu opmærksomheden på kerneforretningen skal skærpes, mester!

 • BYGGERIETS UDVIKLING
 • Den effektive byggeproces
 • Virksomhedsnyt
 • 2022-05-03


  Husk at det, du er god til, tjener du typisk mest på. Sådan lyder det fra Frank Barrit, formand for BDO’s branchegruppe med fokus på håndværkervirksomheder. Han skitserer her nogle af de usikkerheder, som præger markedet og giver et bud på, hvordan man som virksomhed opnår et stort udbytte ved at stille skarpt på sine kernekompetencer. 

  Vi oplever lige nu stor usikkerhed på en lang række områder; krigen i Ukraine, stigende energipriser, rentestigning, stigende inflation og risiko for konkurser som følge af tilbagebetaling af Covid-19-lån. 

   

  Alt i alt er der mange faktorer, der kan stjæle opmærksomheden i håndværksvirksomhederne. Men det er netop i denne situation meget vigtigt at holde fokus på kerneforretningen. Hvad er det, vi er gode til, i vores virksomhed? Og er det rent faktisk opgaver indenfor disse felter, vi beskæftiger os med? 

   

  Ordremodtagende virksomheder uden fokus på kernekompetencer 

  For få virksomheder i håndværksbranchen har et klart billede af, hvad deres kernekompetencer er. Det betyder, at mange virksomheder beskæftiger sig med opgaver, som ligger udenfor deres kernekompetencer. Alt for mange håndværkervirksomheder er ordremodtagende og påvirker ikke aktivt, hvilke opgavetyper de får. Dermed bliver det reelt kunderne, der vælger, hvilke opgaver de løser. Men det er ikke anbefalelsesværdigt i et marked præget af mange og store usikkerheder. 

   

  Krigen i Ukraine: Stigende priser og dalende købekraft 

  Ruslands angreb på Ukraine har haft enorme konsekvenser for det ukrainske folk. Selvom der ikke er nogen direkte trussel mod Danmark, vil krigen alligevel kunne mærkes hos forbrugerne og virksomhederne på en lang række områder. Gas, el, benzin og fødevare er blandt andet allerede blevet væsentligt dyrere, og det trækker købekraft ud af forbrugernes og virksomhedernes økonomi. Forventningen er, at prisstigningerne vil fortsætte og brede sig til mange flere varegrupper. 

   

  Det er endnu uklart, hvordan krigen og sanktionerne kommer til at ramme Danmark på den længere bane. Det er dog uomtvisteligt, at virksomheder med eksport til Rusland vil blive påvirket. Herudover vil en række underleverandører til disse virksomheder også mærke konsekvenserne af krigen. 

   

  Rentestigninger: Øgede leveomkostninger 

  Den stigende rente trækker - ligesom den stigende inflation - også købekraft ud af forbrugernes og virksomhedernes økonomi. Boligudgifterne og leveomkostningerne vil stige for forbrugerne, og driftsomkostningerne for virksomhederne øges ligeledes. 

   

  Tilbagebetaling af Covid-19-lån: Risiko for tab på tilgodehavender 

  En del virksomheder - især de særligt hårdt ramte brancher - har i stor stil benyttet sig af muligheden for at optage Covid-19-lån. Nu skal lånene snart betales tilbage. Eventuelt via en afdragsordning. Det må forventes, at en del af disse virksomheder vil få udfordringer med afviklingen. Det øger risikoen for tab på tilgodehavender. Det gælder også, selvom man ikke har tilgodehavender hos virksomheder i de hårdest ramte brancher. Tabene vil sprede sig som ”ringe i vandet”. 

   

  Derfor er der grund til at være ekstra varsom med kreditgivning fremadrettet. Du bør af den grund have fokus på: 

   

  - Hurtig acontofakturering/slutfakturering 

  - Effektiv debitorrykning 

  - Forudbetaling/sikkerhedsstillelser. 

   

  Udover ovennævnte forhold er håndværksvirksomhederne voldsomt presset af mangel på arbejdskraft. Det betyder, at fokus på kerneforretningen er endnu vigtigere, da ressourcerne (timerne) skal anvendes, der hvor indtjeningen er størst. 

   

   

  Hvordan opnår du viden om jeres kernekompetencer? 

  Hvis du ikke umiddelbart har et klart bud på, hvor jeres kernekompetencer ligger, kan det være en mulighed at gennemgå afsluttede sager og se på, hvor I har haft den største indtjening pr. time. Meget ofte er der en direkte sammenhæng mellem en høj indtjening og kernekompetencerne. 

   

  Sagt på en anden måde: ”Det, du er god til, tjener du typisk mest på.” 

   

  Det er en meget lærerig øvelse at foretage denne gennemgang, idet der tit dukker ”nye” kernekompetencer op, som du ikke havde overvejet i første omgang. Kendskabet til styrker og svagheder gør, at det er muligt at holde fokus på de kunde- og opgavetyper, der er mest hensigtsmæssige for virksomheden. 

   

  Hvordan udnytter du kernekompetencerne? 

  Med et dybere kendskab til din virksomheds styrker og svagheder bliver det muligt at lægge en strategi for, hvilke kunder og opgavetyper, du skal ”jagte”, og hvilke du måske skal sortere fra. På den måde ændrer du din virksomhed fra at være en ordremodtagende virksomhed til at være en forretning, der har styring, drive og viden om kernekompetencerne. 

   

  Det er vores erfaring, at håndværksvirksomhederne har en vis træghed overfor at igangsætte gennemgangen af tidligere udførte sager. Men de virksomheder, der gør det, får som nævnt et stort udbytte. 

   

  Det kan lidt sammenlignes med en sportsudøver, der har præsteret dårligt i en konkurrence. Her er det meget lærerigt at se tilbage på præstationen og forsøge at klarlægge, hvad der gik galt. 

   

  Selvom det ofte er ubehageligt at skulle konfronteres med den dårlige præstation.

  Anbefalede artikler