<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">
JJW - Skolen i Sydhavnen - Ext - Adrian Täckman_600

De bløde værdier er hårde værdier

 • Målbar bæredygtighed
 • 2018-07-10
 • | Af Mikkel Weber Sandahl
 • Gode byrum og inviterende arkitektur kan give stor branding-værdi for byer og virksomheder, og kreativ direktør og partner hos JJW Arkitekter Katja Viltoft advarer mod et for snævert fokus fra bygherrer, så vi ikke får den ekstra værdiskabelse som eksempelvis et godt indeklima eller grønne udearealer medfører.

  Danmark har en international styrkeposition inden for byudvikling, arkitektur og design, hvilket blandt andet hænger sammen med en helhedsorienteret tilgang med fokus på mennesker og funktionalitet. Katja Viltoft fra JJW Arkitekter er som bestyrelsesformand i Danske Arkitektvirksomheder stolt af den internationale opmærksomhed, som danske tegnestuer får:

   

  - I Danmark er vi gode til at tænke kvalitet ind arbejdet. Den her værdibaserede tilgang, hvor vi som arkitekter hele tiden prøver at have øje for omgivelserne og de fremtidige brugere – det gør man ikke automatisk andre steder. Cykelslangen i København af Dissing+Weitling Architects er et godt eksempel på det. Det er ikke et stort eller dyrt projekt, men det er bestemt et ikon-byggeri, som har givet ufattelig stor værdi til København.

   

  Mere dokumentation for arkitekturens værdiskabelse

  Danske Arkitektvirksomheder har lavet en eksempelsamling ved navn "Arkitektur med merværdi", hvor man har udvalgt mere end 70 byggeprojekter, der skaber værdi på en række fronter i det store perspektiv, eksempelvis børns indlæring, ansattes produktivitet, sygefravær og generel trivsel.

   

  - Som arkitekt er det virkelig interessant at komme tilbage til et projekt på den her måde og se på, om vi fik alle de ønskede værdier med. For der er slående resultater, som eksempelvis Esbjerg Psykiatri af Arkitema Architects, der har givet 70 % mindre tvangsfiksering og 65 % mindre brug af medicin.

   

  Læs interview med Lars Lindeberg fra JJW Arkitekter om Katrinedals Skole: Det gennemrobuste skolebyggeri

   

  JJW Arkitekters Skolen i Sydhavnen er også med i eksempelsamlingen og et eksempel på et byggeri, der har skabt værdi på mange bundlinjer. Skolen understøtter med 50 % mere udeareal mere bevægelse, ligesom skolen, der har fået flere danske og internationale priser, har været med til at brande hele det nye område i Sydhavnen. Byggeriet er således værdiskabende i forhold til både sundhed og indlæring, men det har også været med til at stimulere tilflytningen og boligpriserne i hele området. Katja Viltoft fortsætter:

   

  - På de her projekter giver det ikke mening at skelne mellem hårde og bløde værdier. Og det er helt essentielt, når vi taler om at få mest mulig værdi for pengene i et byggeri.

   

   

  Bæredygtighed kræver helhedstænkning

  Katja Viltoft fremhæver bæredygtighedsdagsordenen som en vigtig katalysator for at tale om arkitekturens merværdi, da man eksempelvis med DGNB-certificeringen går i dybden med både de sociale, miljømæssige og økonomiske aspekter ved et projekt.

   

  - Alle niveauer skal med for at et projekt ifølge DGNB kan kaldes bæredygtigt, og her bæredygtighedscertificeringen med til at fremme den form for helhedstænkning. Når børn har problemer med hovedpine i skolen, så er det bestemt også et del af det brede fokus på bæredygtighed, siger Katja Viltoft og fortsætter:

   

  - På den måde er bæredygtighed i sin kerne ikke et særlig kompliceret begreb – det handler om de grundlæggende aspekter ved en bygning; langsigtede løsninger, godt dagslys og sunde materialer. Vi har for eksempel bygget flere projekter i genbrugstegl, der både giver et godt miljøaftryk, men også skaber oplevelsesmæssige og visuelle kvaliteter. Her er det for os arkitekter vigtigt at udfordre hvert enkelt projekt kreativt, så man både tænker på det arkitektoniske særlige, brugernes oplevelse samt det byggetekniske, og herved er med til at skabe langtidsholdbare bygninger, som har værdi over tid for både bygherre og samfundet som helhed.

   
  Anbefalede artikler