<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">
Dorthe MathiesenDMA1110116_Fotograf Søren Nielsen

Dorthe Mathiesen, chef for Dansk Beton

Dansk Beton parat med værktøj til miljøvaredeklaration

 • Materialer og Løsninger
 • Tag og Facade
 • Målbar bæredygtighed
 • 2022-06-15
 • | Af John Bo Northroup
 • | Foto af Søren Nielsen

  Brancheorganisationen Dansk Beton har brugt tre år på en omfattende udvikling af et EPD-værktøj for virksomheder i betonbranchen. Det betyder at betonvirksomheder nu får et redskab til selv at udarbejde dokumentation for betonprodukternes klimabelastning uden at skulle benytte en rådgiver. Værktøjet er på plads inden nye lovkrav træder i kraft den 1. januar 2023

  Om seks måneder træder nye lovkrav om beregninger af bygningers CO2 påvirkning i kraft og brancheorganisationen Dansk Beton er på plads med et værktøj, som virksomhederne i betonbranchen kan benytte til at udarbejde tredjeparts verificerede produkt- og projektspecifikke EPD’er for stort set alle betonprodukter.

   

  - Det helt centrale ved værktøjet er, at virksomhederne får et redskab til selv at udarbejde miljøvaredeklarationen uden brug af en dyr rådgiver, fortæller Dorthe Mathiesen, chef for Dansk Beton.

   

  Miljøvaredeklarationen, der i daglig tale kaldes for en EPD (Environmental Product Declaration), tilvejebringer en fyldestgørende dokumentation, som betonvirksomhederne kan benytte i dialogen med deres kunder. Deklarationen kan hjælpe til at gøre alle involverede parter klogere på forskellene i produkternes miljømæssige aftryk. Det er indsigter, der alt sammen bidrager til grønne omstilling.

   

  - Jeg håber samtidig, at EPD-værktøjet kan hjælpe til at minimere risikoen for at vi som branche mister fokus på innovation og udvikling af nye løsninger, der skal til, hvis vi skal i mål med den grønne omstilling. Man kunne nemlig godt frygte, at virksomhederne ellers ville bruge al for megen tid på dokumentationsopgaven. Jeg både tror og håber, at EPD-værktøjet bliver en stor lettelse ude i virksomhederne, siger Dorthe Mathiesen.

   

  Risiko for flaskehalse om kort tid

  Hvis der ikke fandtes en selvbetjeningsløsning for virksomhederne ville der være stor risiko for flaskehalse, da konsulenter og rådgivere da ville blive bestormet med henvendelser om hjælp til miljøvaredeklaration af byggevarer på samme tid. Det skal desuden ses i lyset af, at også bygherrer opruster over en bred kam med klimarådgivere fordi der er interessenter, der efterspørger oplysninger om bæredygtigheden ved et givent byggeri.

   

  Værktøjet til miljøvaredeklarationen har Dansk Beton udviklet på i tre år. Brancheorganisationen har samarbejdet med Teknologisk Institut om udvikling af EPD-værktøjet og efterfølgende har EPD Danmark gransket værktøjet og sagt god for det.

   

   

  Et digitalt redskab – også til gavn for mindre virksomheder

  Der ligger et meget omfattende arbejde bag. Dansk Beton skulle først udvikle 14 branchespecifikke EPD’er, og det krævede indsamling af data fra mindst 80 pct. af hele branchen for at gøre værktøjet dækkende for hele branchen.

   

  Initiativtagerne har fra starten lagt vægt på, at værktøjet skal være så digitalt som muligt, hvilket også er en fordel for de mindre virksomheder.

   

  Dansk Beton afholder kurser i brug af det nye EPD-værktøj. Der er allerede afholdt seks af slagsen, og omtrent 40 medarbejdere i betonbranchen er nu uddannet i brugen, og alle licenshavere deltager desuden i en erfa-gruppe med henblik på at dele læring og indsigt. De 40 medarbejdere repræsenterer ca. 75 % af alle landets betonproducenter. Det er et krav, at minimum to personer i virksomheden er uddannet i brugen af EPD-værktøjet.

   

  EPD Danmark, der er en organisation, som udgiver miljøvaredeklarationer for byggevarer i henhold til kravene i den europæiske standard EN 15804, og arbejder for en europæisk harmonisering af verificerbar dokumentation af byggevarers miljøegenskaber, står for et årligt revisionsbesøg hos de betonvirksomheder, der benytter EPD-værktøjet.

   

  Arbejdet med at udvikle et EPD-værktøj gik i gang umiddelbart efter Dorthe Mathiesen tiltrådte som chef for Dansk Beton for tre år siden, og opgaven har været en absolut hovedprioritet for brancheorganisationen. Dorthe Mathiesen er i øvrigt uddannet bygningsingeniør og har en mangeårig baggrund på Teknologisk Institut.

   

  Hvad er EPD?

  En EPD (Environmental Product Declaration) eller miljøvaredeklaration, som det hedder på dansk, dokumenterer en byggevares miljømæssige egenskaber og udvikles i henhold til anerkendte europæiske og internationale standarder. Det er en standardiseret metode til at levere information om energi- og ressourceforbruget, affaldsgenerering samt miljøpåvirkningerne fra produktion, anvendelse og bortskaffelse af byggevarer. Grundlaget for en EPD er en såkaldt livscyklusvurdering (Life Cycle Assessment), hvor byggevarens miljøegenskaber kortlægges i hele dens livsforløb. Det vil i princippet sige fra vugge til grav. Grænseværdikrav til CO2 i nybyggeri ventes at fremgå af det reviderede bygningsreglement, der træder i kraft 1. januar 2023, og vil gælde for bygninger, der er større end 1.000 kvm.

   

  Kilde: EPD Danmark.

   

   

  Anbefalede artikler