<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> Damesalens nye top byder på både arkitektonisk og teknisk nytænkning

Damesalens nye top byder på både arkitektonisk og teknisk nytænkning

Mikkelsen Group har bygget nyt på bevaringsværdig gymnastiksal – og har samtidig tænkt helt nyt, når det kommer til isolering og udnyttelse af glasfacader.


Tekst af Tim Panduro

 

Det er ikke usædvanligt at universiteter og andre læreanstalter knopskyder og forandrer sig, efterhånden som kravene til undervisning og forskning ændrer sig.


Københavns Universitet er ingen undtagelse fra den regel. Så det er ikke underligt, at arkitekter med jævne mellemrum kan byde ind på ny- om- og tilbygninger til universitetet.


Alligevel var det en opgave lidt ud over det sædvanlige, som arkitektfirmaet Mikkelsen Arkitekter bød på – og fik – på Nørre Campus. Her holder blandt andet Institut for Idræt og Ernæring til i en række bygninger, der repræsenterer forskellige stilarter. En af dem den nyklassicistiske gymnastiksal Damesalen. Universitetet ønskede at beholde den bevaringsværdige bygning, men havde behov for en udvidelse. Det fik Mikkelsen Arkitekter til at tænke kreativt, både på det arkitektoniske og det tekniske felt.

 

Læs mere om Uddannelsescentre

 


- Diskussionen om, hvorvidt man skal rive ned og bygge nyt eller transformere ældre bygninger er altid interessant. Men ved at kombinere ældre og ny arkitektur kan man få en helt anden spænding i byggeriet. Vi valgte et meget enkelt greb, hvor en simpel og raffineret glasboks komplimenterer den eksisterende arkitektur. En tynd og raffineret facadeløsning tillader at variation kan ske indenfor et samlet design. Facaden ændrer sig hele vejen rundt om bygningen alt efter hvilke funktioner, der ligger bag og hvilke behov for dagslys og orientering der er behov for, siger direktør Stig Mikkelsen fra Mikkelsen Arkitekter, der har mødt opgaven med stor ærefrygt.

 

- Den eksisterende bygning og dens arkitektur fastholdes, hvor vi med nybyggeriet komplementerer det eksisterende med et design og en tilgang fra vores tid. Den tidligere bygnings egenart skal respekteres, for jo klarere de tidligere lag står, desto bedre bliver den samlede løsning, siger arkitekten.

 

 

Nye løsninger

Det viste sig hurtigt, at Damesalen ikke kunne bære en ekstra etage. Derfor er der blevet skabt en indvendig stålkonstruktion, som bærer den ny overbygning. Løsningen er velafprøvet ved lignende projekter andre steder. Til gengæld har Mikkelsen Group benyttet lejligheden til at nytænke andre elementer af byggeriet. Stueetagen beholder sin funktion som gymnastiksal, mens den ny overbygning skal rumme blandt andet laboratorier, testfaciliteter og mødelokaler.


Her har man taget et helt nyt designkoncept baseret på en ny high performance facadeteknologi i brug. Teknologien er udviklet af Mikkelsen Arkitekter i samarbejde med Dow Corning og Okalux Der er anvendt tynde højisolerende materialer, der giver mulighed for at arbejde med placering af dagslysindtag, udkig og lukkede felter på en måde, som sikrer større fleksibilitet. Det gør, at man i højere grad kan anvende glas, uden at skulle være bekymrede over varmetab eller uønsket solopvarmning. De højisolerede glaselementer kan skærme for lyset, hvor det er nødvendigt, og sikre ekstra dagslys på de steder, hvor der er behov for det.  Samtidig er der tænkt i indretningen af bygningen. Arbejdspladserne bliver orienteret mod nord, øst og vest, hvor facaden er mere transparent og åben for at sikre de optimale dagslysforhold og reduceret solbelastning. De rum, hvor behovet for dagslys er mindst, orienteres mod syd med en meget isolerende og lukket facade.

 

- Selve glaspanelet, og dermed facaden, er betydeligt tyndere end det, vi ser i en konventionel løsning. Selve facadeelementet bliver produceret på fabrik og ført til byggepladsen, hvilket sikrer, at vi får et ensartet element i høj kvalitet. Det giver en bedre udnyttelse af kvadratmeterne, svarende til 5 – 6 procent forøget areal og forbedret dagslysdisponering, samtidig med at det giver bygningen et lettere udtryk, hvilket alt sammen tæller i den rigtige retning. Det er et koncept, vi ser store muligheder i, både når det handler om nybyggerier og renoveringer, siger Stig Mikkelsen.