<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">
BYG1 A1 perspektiv 2
Annonce

DESIGNA dokumenterer bæredygtighed med leverandør- og kundebehov i fokus

 • Byggeriets udvikling
 • Målbar bæredygtighed
 • Materialer og Løsninger
 • Træ
 • 2023-03-08

  For DESIGNA er bæredygtighed ikke blot et buzzword. Det handler om at tage et samfundsansvar gennem ans­varlig virksomhedsdrift, siger CSR Director Karen Cederkrantz, der tager den grønne dagsor­den og klimaudfordringerne seriøst.

  Veldokumenteret produktionspraksis

  Med mere end 30 års erfaring indenfor produktion af danskproducerede møbler fremstiller, leverer og monterer DESIGNA kvalitetskøkkener, som er dokumenteret holdbare, indeklimamærkede og frem­stillet i bæredygtige materialer.

   

  EPD

  I samarbejde med Teknologisk Institut har DESIGNA udarbejdet en EPD (En­vironmental Product Declaration) - på dansk; miljøvaredeklaration. Den gør den midtjyske køkkenvirksomhed i stand til at kunne dokumentere, at der er reelle data bag, når de fortæller om deres bæredygtigt producerede køkkener.

   

  - Vi vil gerne have solid fagligt data til at underbygge, at vi hos DESIGNA arbejder seriøst og faktabaseret med bæredyg­tighed og ansvarlighed. EPD’en gør os i stand til at dokumentere miljørigtige kundevalg, siger Karen Cederkrantz.  CA_03-600
  graatkoekken_designa-600
   
   
   
   

   

   

  DGNB & BYGGEREGLEMENT 2023

  Efterspørgsel fra kunderne på produkter, der er bæredygtigt fremstillet med tanke på miljøet, stiger. Som køkkenleverandør til både private og kontraktmarkedet er det afgørende for DESIGNA, at produk­terne overholder de krav, som byg­ningsreglement 2023 og en DGNB-cer­tificering i forbindelse med moderne byggeri stiller. Derfor skal køkkener fra DESIGNA både kunne understøtte krav til bæredygtighed i bygningsreglementet og DGNB-certificeret byggeri i samspil med FN’s Verdensmål.

   

  Vi stiller krav

  Ud over at stille krav til egen virksom­hedsdrift, så stiller vi også krav til vore leverandører og samarbejdspartnere, for at imødekomme de høje krav til miljø og klima samt produktsikkerhed og kvalitet.

   

  - Vi stiller krav. Og det gør vores kunder også. Vi har en stor interesse i det, arkitek­ter og bygherrer kræver af såvel fak­tabaseret, certificeret interiør, som køk­ken, bad, bryggers og opbevaring, siger CSR Director, Karen Cederkrantz.

   

  En ekstra indsats i hele værdikæden

  Med egen fabrik og et avanceret produktionsapparat, der anvender strøm fra vedvarende energikilder, herunder solceller og vindmøller, fremstiller DESIGNA inventar i den midtjyske by Kjellerup under cer­tifikatet Centrica.

   

  Vores kunder kan vælge de billigste løsninger til køkkener for at holde prisen nede, eller gå med produk­ter fra øverste hylde. Uanset om det er fronter af massivt egetræ med fingertappede samlinger, i en spe­cialløsning eller en standard løsning, er DESIGNA agile og omstillingspa­rate i forhold til at kunne levere på kundens krav.

   

  - Vores fokus er, at boliger med DE­SIGNA produkter også kan lejes ud om 20 år, og det kræver kvalitet i alle aspekter af byggeriet, også køkke­nerne, siger Karen Cederkrantz, CSR Director hos DESIGNA.


  Vidste du?

           DESIGNA er medlem af Green Building Council, der arbejder for at udbrede bæredygtighed i bygge­branchen.

   

           Vores produkter er afprøvede og dokumenterede ved Teknologisk Institut.

   

           Hele DESIGNAs sortiment er Dansk Indekli­mamærket, så den enkelte kunde sikres et sundt indeklima.

   

           Designa Køkken tilbyder et bredt udvalg af FSC®-certificerede bordplader. Det garanterer, at der ikke fældes mere træ, end skoven selv kan reproducere samtidig med, at der tages hånd om lokalbefolkningen, som uddannes, får sikkerhed­sudstyr og en løn, de kan leve af.

   

           Alle korpusdele, herunder skabe, er produceret af spånplader, der består af mere end 90 procent genbrugsmateriale.

   

           På byggepladserne handler vores folk ansvarligt i forhold til anvendelse af miljørigtige materialer, affaldssortering, samkørsel mv.

   

           Centrica certifikatet attesterer, at al den strøm, der bruges på fabrikken i Kjellerup, kommer fra vedvarende energikilder – som vindmøller og solceller.

   

           DESIGNA repræsenterer Danmarks største privatejede køkkenvirksomhed og er en kæde af selvstændige forhandlere med 25 såkaldte partnerbutikker.


  Anbefalede artikler