<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> CELF - først med digital kopi af virkeligheden
annonce
Annonce

CELF - først med digital kopi af virkeligheden

 

Den anerkendte erhvervsskole CELF har taget en ny it-løsning i brug, der skal forberede de studerende på den faglige virkelighed, de efter endt uddannelse møder rundt om på arbejdspladserne. CELF er den første danske uddannelsesinstitution, der introducerer E-Komplet-løsningen, der indledningsvist bliver en del af undervisningen for studerende på VVS-, energi-specialist- og installationsteknikeruddannelsen.

 

CELF har med introduktionen af den intelligente og brugervenlige E-Komplet-løsning taget et tigerspring over i den digitale verden, som flere og flere virksomheder arbejder i. Her er man i stor stil ved at gå væk fra gammeldags arbejdssedler, timesedler, materialebeskrivelser og håndskrevne kvalitetskontroller for i stedet at registrere arbejdsopgaver, timer, materialer, kvalitetsrapporter, billeder og fakturaer direkte på en tablet eller smartphone.

 

Erstatter manuelle rutiner

Fordelen er bl.a., at løsningen sparer masser af tid, og at alle oplysninger om en arbejdsopgave ligger tilgængelige, blot man har adgang til nettet. Derfor har CELF som den første uddannelsesinstitution herhjemme besluttet at uddanne de studerende på VVS-, energispecialist- og installationsteknikeruddannelserne i E-Komplet, så de får et indgående kendskab til den løsning, som flere og flere virksomheder er begyndt at bruge. Et tiltag, som de studerende er meget tilfredse med.

 

- Jeg er i lære hos Thyges VVS, og her kører vi timeregistrering på helt traditionel vis. Det er ikke nær så optimeret som i E-Komplet. Her foregår det hele i app’en, og løsningen hjælper os samtidig med at kvalitetssikre opgaverne og sparer os desuden for en masse tid, fordi den erstatter mange manuelle rutiner. Vi er som elever med til at påvirke vores mestres valg af IT-værktøjer, og derfor er det meget positivt, at vi allerede under uddannelsen lærer at bruge E-Komplet, siger Mikkel Schrøder, elev på VVS-uddannelsen på CELF. Hans medstuderende Daniel Bruun er tilsvarende positiv:

 

- Det er meget bedre end før med E-Komplet. Vi sparer mindst en time pr. sag, og det giver øget effektivitet og sparer selvfølgelig derfor vores mestre for nogle penge, uddyber han.

 

Læs også interview med Jakob Diget Møller, chefkonsulent i Dansk Byggeri: IT skal kun gøre det komplekse enklere

 

 

Mere selvhjulpne elever

Fra erhvervsskolens side er det blandt andet den positive reaktion fra eleverne, der har været med til at understrege valget af netop den løsning.

 

- Som uddannelsesinstitution er det vores pligt, men også vores ønske at klæde de studerende bedst muligt på til at møde virksomhederne. En af metoderne er at uddanne dem i en løsning som E-Komplet. Når erhvervslivet samtidig efterspørger elever, der har kendskab til den her type, er det helt naturligt for os at gøre den til en del af undervisningen. Den automatiserer mange ting og gør eleverne meget selvhjulpne, og derfor står de godt rustet, når de skal ud i virksomhederne. E-Komplet er fremtiden, og vi er glade for at være den første uddannelsesinstitution i landet, der kan tilbyde eleverne løsningen, siger Claus Pedersen, uddannelseschef på CELF (Center for Erhvervsrettede Uddannelser på Lolland Falster).

 

Læs mere om It og Teknologi

 

Slipper for lange VVS-numre

En af de store fordele i det daglige er, at app-udgaven af E-Komplet gør det muligt for eleverne at scanne alle de reservedele, de bruger på en opgave. Derfor slipper de for at skulle indtaste lange VVS-numre, og samtidig sikrer scanningen, at det er de rigtige reservedele, der bliver bestilt. Rundt om på de arbejdspladser, der allerede bruger E-Komplet, arbejder man på samme måde, og derfor kommer eleverne fra CELF ud med en viden, som er særdeles brugbar for kommende arbejdsgivere.

 

CELF har i første omgang indkørt E-Komplet på VVS-, energispecialist- og installationsteknikeruddannelsen, men forventer at koble andre brancher på senere.