<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> Natalie Mossin om byggebranchens ”problemløser-gen”
Natalie Mossin om byggebranchens ”problemløser-gen”

Natalie Mossin, tidl. associeret partner i Smith Innovation.

Natalie Mossin om byggebranchens ”problemløser-gen”

Foto: Nana Reimers

Byggeriet er ekstremt nytænkende på enkelte projekter, men er samtidig dårlige til at skabe en langsigtet strategisk forandring, hvor læringer tages med fra sag til sag, mener Natalie Mossin, tidl. associeret partner i Smith Innovation. Hun taler for et opgør med sags-tænkningen, hvor man betragter hvert byggeprojekt som en unik, enkeltstående case.


Byggebranchens ”problemløser-gen” er både en gave og et problem

Natalie Mossin interesserede sig allerede på arkitektskolen for arkitekturens tilblivelsesvilkår – herunder udviklingen af nye metoder til at forbedre det tværfaglige samarbejde mellem parterne i værdikæden. Denne røde tråd har været klar videre på Statens Byggeforskningsinstituts Afdeling for Byggeteknik og Produktivitet, i Byggeriets Innovation og endelig i Smith Innovation, hvor hun indtrådte som partner i 2013 frem til 2019.

 

- Smith ønsker er at understøtte forandring i byggebranchen – hvordan når vi frem til at gøre tingene på en anden måde? Vi er en branchespecifik rådgivningsvirksomhed – til gengæld henvender vi os til hele byggeriets værdikæde, fortæller Natalie Mossin og fremhæver Smiths mantra om, at byggeriets komplekse problemstillinger skal løses i fællesskab og på tværs af fagområder. Derfor har Smiths konsulenter kompetencer inden for både økonomi, arkitektur, byudvikling, antropologi og kommunikation, og det er denne tværfaglige og holistiske tilgang til byggeriet, Smith gerne vil overføre til byggebranchen.

 

 

 

Hvordan bringer vi byggeriets gode ideer videre?

- Udvikling er ofte drevet af trusler mod status quo. Hvis ”business as usual” fungerer godt, er det svært at retfærdiggøre den investering, det er at ændre på gældende praksis. I dag lægger eksempelvis klimaforandringerne pres på for udvikling – her er status quo ikke længere tilstrækkeligt, og det er nødvendigt med nytænkning, siger Natalie Mossin.Læs også:

Elly Kjems Hove, DI Byg: Et opgør med kassetænkningen venter forudeI Smith har man fokus på at understøtte den strategiske udvikling i virksomhederne, så man kan udvikle sig i forhold til en verden i forandring, f.eks. i forhold til klima og bæredygtighed. Her peger Natalie Mossin på flere indsatsområder, som er forudsætninger for den grønne omstilling i den danske byggebranche:

 

- Der skal være en samtidig udvikling på flere planer, fra person- og produktniveau til branche- og samfundsniveau, ligesom innovationerne skal kunne fungere sammen med eller ved siden af de allerede eksisterende løsninger. Det er meget svært at slå igennem med en løsning, der eliminerer et led i kæden eller bryder med eksisterende strukturer – og den stiafhængighed gør det svært for pionervirksomheder. Men fremfor at brokke sig over byggeriets konservatisme, så skal man kunne koble sin løsning op på det eksisterende system eller gøre det attraktivt for andre parter i byggeriet at optage løsningen. Derfor er det også vigtigt at overveje partnerskabet omkring løsningen, og det er en udfordring for de små pionerer i byggeriet – at deres løsning ikke kan slå igennem uden andre aktørers hjælp, hvilket kræver ressourcer til og fokus på samarbejde.

 

Og det, mener Natalie Mossin, er den helt store udfordring ved den grønne omstilling i byggeriet: Der er bestemt muligheder for at ændre praksis, men det kræver, at man har de andre med:

 

- I Smith tror vi på, at der er noget at gøre, og at alle byggeriets aktører har en rolle at udfylde i at skabe øget værdi i byggeriet. Den dårlige nyhed, er at byggeriet består af komplekse forhold, hvor man er afhængig af partnerskaber, så det er vanskeligt at bevæge sig væk fra den kendte vej, ligesom andre nemt kan kopiere ens succes, hvis tingene lykkes. Men der er efter min mening virkelig meget at hente ved at se på tværs af projekter og bruge det i virksomhedernes strategiske udvikling.Læs også:

Mikkel Kragh: Tværfaglig tænkning er nøglen til vækstHold blikket på målet

Natalie Mossin påpeger dog også, at der sker strukturelle ændringer i byggebranchen lige nu, eksempelvis revurderes den måde udbud og kontrakter, formuleres på. Men der er stadig en tendens til, at man for det meste kun tænker på sit igangværende projekt fremfor på tværs af projekter.

 

- Vi skal have modet til at tænke i helheder og tænke langsigtet og samarbejde på tværs af værdikæden. Men det kræver, at byggeriets store evne til at løse problemer på den enkelte sag også anvendes strategisk på tværs af sagerne.