<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">
undefined

Bygge- og Anlægsavisen #4 - 1.sektion

  • 2024-06-17

    I første sektion handler det om byggeriets udvikling, hvor vi går i dybden med byggeriets vigtigste, aktuelle dagsordener og ser på virksomhedernes visioner for fremtidens byggebranche. Det handler især om IT og ny teknologi samt de danske havne denne gang. 

    Anbefalede artikler