<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">
undefined

Bygge- og Anlægsavisen #3 - 2024

 • 2024-06-17

  Man skal ikke gå ind i byggebranchen, hvis man er træt af at høre om grøn omstilling


  DM i Skills er vel overstået, og der er ingen tvivl om, at hele oplevelsen viser byggebranchen på en måde, som er med til at opdyrke fremtidens håndværkere. Byggebranchen har en mangel på arbejdskraft, og Jens Bacher, projektchef hos Nordstern, fortæller, at man har valgt at tiltræde lærlingeløftet og herved forpligte sig til at ansætte minimum 14 % lærlinge samt at skabe en bedre integration af lærlinge.


  Når man læser artiklerne i denne udgave af Bygge- & Anlægsavisen, så er det tydeligt, at de unge håndværkere kommer til at arbejde med at flytte byggebranchen i en mere klimabevidst retning med fokus på langtidsholdbare løsninger. Nicholas Carlsen fra Byens Tag og Facade fortæller om, hvordan man på et tagrenoveringsprojekt genbruger tagtegl og træ fra loftsskillerum. Men prisen er stadig det vigtigste for de fleste kunder, og det skal man respektere.

  Vicedirektør i Bygningsstyrelsen, Mette Balling Lisby, fremhæver, at man som ansvarlig for Facility Management stiller stadigt grønnere krav til sine samarbejdspartnere, f.eks. at bede om om CO2-regnskaber. Den slags krav betyder, ifølge René Olsen, direktør hos City Lift, at man bruger en voksende del af sin tid på administration i stedet for at udføre den konkrete opgave, men omvendt er han indstillet på, at må man som virksomhed i byggebranchen må påtage sig et vist ansvar, hvor det er muligt i forhold til den grønne omstilling.

  Anbefalede artikler