<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">
isolering kælder april_1920
Annonce

Bekæmp fugt med en langsigtet løsning, der holder vandet væk

 • Materialer og Løsninger
 • Byggeriets udvikling
 • Indeklima
 • Gulve, Vægge og Lofter
 • Renovering
 • 2023-05-03

  Mange ældre huse har kældre med fugt. Ofte kan fugtproblemerne afhjælpes med den rette udvendige drænende kælderisolering. Pordrän isolerende drænplader fra Byggros er en effektiv løsning til håndtering af fugt i kældervægge.

  pordraen_1_600


  Et langvarigt fugtproblem kan gøre betydelig skade på kældervæggene og give skimmelsvamp, og det er derfor vigtigt at tage hånd om problemet.

  Pordrän isolerende drænplader er en effektiv løsning til håndtering af fugt i kældervægge. Pladerne består af runde EPS-celleplastkugler, der holdes sammen med en bitumen- og latexbaseret lim. Dette gør den meget modstandsdygtig overfor fugt, da materialet ikke optager fugten, men derimod dræner fugten væk fra kældervæggen, og leder den ned til omfangsdrænet.

  Fjerner kondensdannelse og modvirker kuldebro

  Når varm og fugtig luft fra kælderen mødes med kold, fugtig luft fra jorden, opstår der kondens. Den isolerende og porøse plade trækker dugpunktet væk fra kældervæggen, så kondenseringen sker inde i selve pladen, og væggen holdes derved tør. Problemet med fugt i kældre skyldes oftest, at kondenseringen sker inde i selve væggen, eller lige på ydersiden af kældervæggen. Hvis en kældervæg f.eks. pakkes ind i en diffusionstæt membran, vil dugpunktet typisk foregå inde i væggen.

  Pordrän-pladen dræner så effektivt, at et evt. vandtryk fra jorden, vil blive ledt direkte ned til omfangsdrænet, og vil ikke kunne bevæge sig længere end ca. 1 cm ind i pladen.

  Pordrän-pladen har desuden en højisolerende effekt, hvilket hæver væggens overfladetemperatur. Det hjælper murværket med at tørre ud og holde en stabil temperatur, så du kan renovere kælderen til beboelsesstandard.

  pordraen_2_600


  Mange anvendelsesmuligheder

  Pordrän er nemt at arbejde med, da det er faste plader, der monteres på den rå og ubehandlede kældervæg. Pladernes afdækkes med en geotekstil, så jorden ikke trænger ind i pladen, og den opgravede jord  bruges igen til opfyldning , når pladen er installeret. Husk også et velfungerende og korrekt placeret omfangsdræn, installeret efter DS436.

  Det er dog ikke kun ved renovering af kældervægge, at Pordrän kommer til sin ret. Pladen anvendes også til nybyggeri, som det isolerende og kapillarbrydende lag under terrændæk. Derudover indgår Pordrän i flere og flere opbygninger af taghaver på dæk.

  Populær løsning i Sverige i over 40 år

  I Sverige har Pordrän-pladen været en veletableret del af byggeri og renovering siden 80’erne. Her anvendes pladerne som fast bestanddel i nybyggeri, tagløsninger og kælderrenovering. Den drænende isoleringsplade er derfor en gennemafprøvet, og veldokumenteret fugtteknisk løsning, som det skandinaviske byggeri har nydt godt af i mange år.

  Anbefalede artikler