<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">
Støjkort (002)
Annonce

Støjkort, foto af BP Støjmåling

BP Støjmåling: Specialister i måling og beregning af støj fra vejtrafik

 • Anlæg
 • Materialer og Løsninger
 • Veje og Infrastruktur
 • Landskab
 • Indeklima
 • 2022-12-14
 • | Tekst af Signe Walther Mørck
 • Med speciale i støjmåling rådgiver BP Støjmåling deres kunder indenfor bl.a. vejtrafikstøj og bygningsakustik, ligesom de udfører beregninger og giver afklaring på mulig støjreduktion ved investering i støjvolde eller støjskærme.

  Med mange års erfaring i feltet og med speciale i støj tilbyder BP Støjmåling beregning af støj indenfor alle slags emner, herunder støj fra vejtrafik, industrier og bygninger samt støj i arbejdsmiljøer.

   

  - Hos BP Støjmåling rådgiver vi omkring støj og er certificeret til at lave beregninger indenfor miljømåling - ekstern støj samt miljømåling - trafikstøj, hvor sidstnævnte er en beregningscertificering, fortæller ejer af BP Støjmåling Bjørn Petersen, som er uddannet miljøtekniker.



  Typisk vil man afskærme trafikstøj med et støjhegn eller en jordvold, men vi kan i princippet også lave beregninger på støjreduktionen ved etablering af et specialdesignet støjhegn, pointerer Bjørn Petersen.



  Beregning og måling af vejstøj

  Til beregning af støj fra veje benyttes beregningsmetoden Nord2000, som er en nordisk beregningsmetode, der kan beregne lydens udbredelse under forskellige vejrforhold, så man derigennem kan bestemme årsmiddelværdien af støjniveauet. Gennem en længere årrække har støjkortlægninger fra Miljøstyrelsen vist, at ca. 700.000 boliger i Danmark er udsat for vedvarende støj fra veje, der overskrider den vejledende grænseværdi på 58 decibel (dB). Af samme årsag stiller Miljøstyrelsen i dag også krav til, at der foretages støjberegninger i forbindelse udstykning af nye arealer til boligbyggeri.

   

  20210901_104349BP Støjmåling


  - Støj fra veje kan både måles og beregnes, men som altovervejende hovedregel beregner man vejstøj. Kun undtagelsesvis kan et målt støjniveau betragtes for mere pålideligt end et beregnet, siger Bjørn Petersen. Han understreger, at støjmålinger i nogle situationer kan være gavnlige og anvendes, f.eks. i forbindelse med klager om trafikstøj i beboelsesområder.

   

  - I nogle situationer er der behov for afklaring i form af konkrete målinger af vejtrafikstøjen. I de tilfælde sætter BP Støjmåling en støjmåler op omkring den specifikke lokalitet eller beboelsesejendom, og efter en periode på en til tre måneder vil vi ret præcist kunne simulere årsmiddelværdien og beregne støjgrænsen på ny, forklarer han.

   

   

  Løsningsorienteret rådgivning

  For at forebygge og mindske støjgener fra vejtrafik etableres der i dag flere steder støjvolde eller støjskærme ved vejene. I forbindelse hermed kan BP Støjmåling rådgive og vejlede kunder til at vælge den rigtige løsning, da rådgivningsvirksomheden kan måle og beregne den specifikke støjreduktion ved forskellige typer af afskærmning.

   

  - Vores programmer kan beregne den potentielle støjreduktion ved etablering af en støjvold eller støjskærm på et specifikt vejnet. Typisk vil man afskærme trafikstøj med et støjhegn eller en jordvold, men vi kan i princippet også lave beregninger på støjreduktionen ved etablering af et specialdesignet støjhegn, pointerer Bjørn Petersen.


  Om BP Støjmåling

  Med speciale i støj og støjberegninger rådgiver BP Støjmåling om støj indenfor alle emner. Alle virksomhedens miljømålinger af ekstern og intern støj er certificeret af Miljøstyrelsen.

   

  BP Støjmåling udfører også bygningsakustiske målinger i forbindelse med færdigmelding af eksempelvis rækkehuse og lejligheder. Her måles bl.a. luftlydisolation- og trinlydniveau-målinger mellem bolig skel. Installationsstøj fra ventilation og elevatorer, efterklangstid i fællesrum og trappeopgang. 

   

  Virksomheder ligger i Herning, men BP Støjmåling tilbyder rådgivning og sparring samt udfører støjmålinger i hele landet. 

   

   

   

  Anbefalede artikler