<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">
82F46534 (002)
Annonce

Anlægsgartner Gottlieb A/S vinder frem med projekter til klimatilpasning

 • Klimasikring
 • Målbar bæredygtighed
 • 2022-02-12
 • | Af John Bo Northroup
 • Afledning af regnvand bliver et stort emne for forsyningsselskaber, kommuner og grundejerforeninger de kommende år. Anlægsgartner Gottlieb har netop afleveret sådan et projekt.

  KimKim Mundberg, salgs-og driftsdirektør hos Anlægsgartner Gottlieb  Anlægsgartner Gottlieb A/S oplever i disse år en stigende efterspørgsel på klimatilpasningsprojekter.

  Et aktuelt eksempel er en klimaløsning på private fællesveje for HOFOR hos Grundejerforeningen Toftevang i Brønshøj ved København, som netop er afleveret.

  Anlægsgartner Gottlieb A/S har udført 14 regn- og vejbede for forsyningsselskabet HOFOR som bygherre.

  Regnbede og bassiner er udført med en række komplicerede og tekniske løsninger, som bl.a. gør det muligt at styre, hvornår og hvor meget regnvand, der ledes henholdsvis i bassiner og i kloak.

  Desuden er anlæggene udført, så bassinerne kan lukkes af ved saltning i vinterperioderne.

  På den måde forurenes grundvand og jord ikke af salt. Bedene er anlagt med filtermuld og planter, som kan tåle det våde miljø, men også partikler fra de omkringliggende veje.


  - Det har været vigtigt at inddrage beboerne ordentligt i processen. Det har vi bl.a. gjort ved at føre dialog i forbindelse med byggemøder, og vi har været i stand til at foretage tilpasninger, hvilket har resulteret i stor opbakning hos beboerne, fortæller Kim Mundberg, salgs- og driftsdirektør hos Anlægsgartner Gottlieb, og fortsætter:
  172EE562 (002)
  EF7B683F (002)
  Resized_20211216_091329
   
   

  - For os er det vigtigt med opbakning fra beboerne, da der ved et sådant projekt trods alt sker ret indgribende ting i deres hverdag i forhold til opgravning af veje og ændrede adgangsforhold. Jeg synes også det er vigtigt, at en grundejerforening som GF Toftevang kan være stolt over nu at være en del af klimaløsningen med dette færdigetablerede LAR-projekt.

  Anlægsgartner Gottlieb er tilfreds med projektet, der dels bliver kendetegnet ved flotte design på overfladen, dels bliver regnbedene plantet til, så det understøtter biodiversiteten og æstetikken i området.

   

   

  Godt samarbejde med HOFOR

   

  Hvis man spørger forsyningsselskabet HOFOR er der lutter gode skudsmål.


  - Anlægsgartner Gottlieb A/S har været gode til at se alternative løsninger. De er meget nøjsomme og præcise, og har sat sig godt ind i materialet, siger Claus Mouritsen, projektleder hos HOFOR.


  Det er næsten uundgåeligt, at der undervejs i et anlægsprojekt dukker uventede udfordringer op, ikke mindst uventede fund i jorden, og det har Anlægsgartner Gottlieb håndteret godt, lyder det.


  - Jeg vil gerne fremhæve regnbedenes funktionalitet. De er udført med meget små marginaler, og det har krævet stor præcision, siger Claus Mouritsen.

   

   

  Fakta om klimaløsningen på GF Toftevang

  Anlægsgartner Gottlieb har udgravet og bortkørt 3.800 tons jord til deponi, etableret 200 kubikmeter faskiner til nedsivning, etableret 30 brønde, 330 meter rør og sat 50m jernrende i regnbede. Eksisterende nedløbsbrønde og vejbrønde er lukket. Anlægsgartner Gottlieb har udført bundopbygning og har udlagt 16-32 mm drænstabil, genbrugsballast og filterjord i regnbede. Anlægsgartner Gottlieb har omlagt 200 kvm. eksisterende fortovsbelægninger, etableret 1.200 meter kløvede kantsten i granit med fas og påført slidlag på 1.500 kvm. veje. Arbejdet er udført i perioden august 2021 til januar 2022.

   

   

  Hvad er LAR

  LAR står for Lokal Afledning af Regnvand. LAR er en metode til håndtering af regnvand så tæt på kilden som muligt i stedet for at lede regnvandet i kloak.

   

   

  Om Anlægsgartner Gottlieb A/S

  Anlægsgartner Gottlieb A/S er en af landets større kloak-, by- og landentreprenører med mere end 20 års erfaring. Anlægsgartner Gottlieb løser alt fra små anlægsopgaver til store entreprenør- og kloakprojekter. Opgaverne spænder fra kloakarbejder, klimatilpasning, brolægning, jord- og gravearbejde til trafiksanering samt pleje og vedligeholdelse. Firmaet arbejder aktivt med bæredygtighed og FN’s verdensmål. Konkret arbejder Anlægsgartner Gottlieb på at nedbringe sin CO2 udledning for eksempel ved i stadig højere grad at anvende eldreven materiel, hvilket er til gavn for både miljø og medarbejdere.

  Anbefalede artikler