<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">
article_image
Annonce

Ajour Systems digitale KS-platform hjælper med at overholde bygningsreglementet

  • 2021-11-11
    • Tekst af Astrid Helene Seier Ellemo

En digital platform kan være løsningen for byggeledere og entreprenører, der har brug for et samlet overblik over byggeprojekter. Værktøjet fra Ajour System A/S gør det nemt at overholde gældende og fremtidige regler om kvalitetssikring i bygningsreglementet.

Der stilles i øjeblikket skærpede KS-krav til byggebranchen, og det kan efterhånden være en jungle at finde rundt i, hvor digitalisering i stadig stigende grad kommer på dagsordenen som et hjælpende værktøj.

 

Kvalitetssikring er nøgleordet i nutidens byggeri, hvor virksomheder i byggebranchen løbende skal kunne dokumentere og levere detaljeret information om det enkelte byggeprojekt.


Ajour-44 Ajour System A/S tilbyder en samlet platform, der gør samarbejdet mellem de forskellige parter i et byggeprojekt nem og overskuelig


- Emnet kvalitetssikring kan måske lyde lidt tørt, men det fylder enormt meget inden for byggeriet i dag, hvor nye krav løbende bliver implementeret i bygningsreglementet. Det er er ret stor udfordring for alle aktører i byggebranchen, som ofte er svære at omstille sig til. Derfor tilbyder vi hos Ajour System A/S en samlet platform med en række digitale værktøjer, som hjælper byggeriets parter til lette arbejdsprocesser, siger Asmus Larsen, Afdelingsleder i Salg og Forretningsudvikling hos Ajour System A/S, som er it-leverandør med speciale i byggebranchens regelsæt.

 

Ajour System A/S blev grundlagt i 2009 af René Mortensen og har base i Odense samt er en af landets førende leverandører af digitale løsninger til bygge- og ejendomsbranchen – med afdelinger i Island, Polen og Sverige.

 

Skærpede KS-krav om konstruktioner

I det nyeste Bygningsreglement, BR18, er beskrevet et nyt sæt af regler til skærpet kvalitetssikring på konstruktioner. Reglerne trådte i kraft i år hvor der også er skærpede krav i forhold til brand.

- Vi har oparbejdet en specialviden om de nye krav, som vores platform i videst muligt omfang understøtter og således medvirker til, at byggebranchens aktører får en lettere arbejdsgang. Standarden DS 1140 og SBI 271, som angår faggrupperne træ og mur, er to ud af fire kategorier, hvor kontrol af bærende konstruktioner skal foregå inden for forskellige typer af byggerier. Kontrollerne inden for stål og beton er under udarbejdelse, forklarer Asmus Larsen og fortsætter:

 

- Ajour Systems A/S har i samarbejde Dansk Industri (DI) og vores kunder tilegnet os en viden om, hvordan man sikrer kvalitet i byggeprocesser. Vi er klar over, at branchen står over for nogle nye skærpede krav, og her kan vi levere en service, så vores kunder kan komme i mål med disse nye krav til kvalitetssikring. Vi er en partner med processer inkorporeret i vores digitale platform, så kunderne kan føle sig trygge i forhold de løbende ændringer i henhold til lovningen.


Ajour-49 Ajour System A/S tilbyder en samlet platform, der gør samarbejdet mellem de forskellige parter i et byggeprojekt nem og overskuelig

 

Håndbog om kvalitetssikring

DI Byggeri har udviklet kvalitetssikringsparadigmet til bærende konstruktioner, da kvalitetssikring er lovpligtigt og kræver, at et byggeri er udført i overensstemmelse med bygningsreglementets krav.

 

De nye regler er opstået som resultat af bygningsreglementets ændrede tilgang til teknisk byggesagsbehandling, hvor standarden eller modellen DS 1140 er den grundlæggende for de efterfølgende udbyggede regelsæt.

 

- I  paradigmet finder man eksempler på en kvalitetssikringshåndbog med diverse bilag og kontrolskemaer for de hyppigst anvendte bærende konstruktioner, som vi hos Ajour System A/S har digitaliseret i vores brugervenlige platform, siger Asmus Larsen og påpeger, at kvalitetssikring bl.a. omfatter redegørelse for entreprisens organisering, fortegnelse over gældende projektmateriale, resultat af procesgranskning og projektgennemgangsmøder, redegørelse for gennemførelse af kvalitetssikring, kontrolplan, modtagekontrolskemaer og evt. fotodokumentation, slutkontrolskemaer, dagbogsoptegnelser og afvigerapporter m.m.