<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">
9093c805-7aa1-4280-95d8-15b1522f4293

Arbejdslampe lyser i mørket

7 ud af 15 arbejdslamper dumpede test

 • Byggepladsen
 • Arbejdsmiljø
 • 2022-10-06
 • | Foto af Shutterstock.
 • I Sikkerhedsstyrelsens test af 15 arbejdslamper og LED-projektører levede syv af dem ikke op til kravene om sikkerhed. To af de syv lamper var endda så farlige, at de er tilbagekaldt.

  Arbejdslamper lyser hverdagen op for håndværkere, malere og tømrere, men også for de engagerede gør-det-selv-mænd og -kvinder derhjemme.

  For eksempel når væggen trænger til ny maling, når flytningen kræver nye søm i væggen, eller når renoveringen betyder nyt gulv.

  I værste fald kan flytningen eller renoveringen dog få en farlig afbrydelse, fordi arbejdslampen giver stød.

   

  Sikkerhedsstyrelsen har kontrolleret i alt 15 arbejdslamper og LED-projektører. I kontrollen på et testlaboratorie blev produkterne testet i, om de levede op til sikkerhedskravene, og om de var mærket korrekt.

  Desuden kontrollerede styrelsen, om distributører, importører og fabrikanter havde styr på deres forpligtelser og dokumenter.

   

  Alvorlig risiko for stød medførte to tilbagekaldelser

  Kun to ud af de 15 arbejdslamper og LED-projektører bestod testen uden fejl eller mangler, mens hele syv lamper dumpede.

  To af de syv produkter havde så alvorlige fejl, at de blev tilbagekaldt fra forbrugerne, og fem andre produkter blev sat i salgsstop.

  De resterende seks produkter havde kun mindre fejl, der kunne afhjælpes med vejledning fra Sikkerhedsstyrelsen.

   

  Det skal ikke være farligt at sikre belysning, når man har gang i gør-det-selv-projekter i eget hjem, eller når man som håndværker har brug for helt nødvendigt udstyr på arbejde.

  Derfor er det bekymrende, at forbrugerne har så stor risiko for at købe en mangelfuld arbejdslampe, der slet ikke lever op til kravene om sikkerhed, siger Kirstine Gottlieb, kontorchef i Sikkerhedsstyrelsen.

   

   

  Der blev truffet afgørelse om tilbagekaldelse af to produkter, efter de dumpede Sikkerhedsstyrelsens test og blev vurderet som værende farlige produkter.

  Der er tale om en LED-projektør og en arbejdslampe. Begge produkter har væsentlige fejl, der medfører en alvorlig risiko for elektrisk stød.

  Brugerne af produkterne udsætter derfor sig selv for stødfare, så snart de tilslutter produkterne. Det gælder både for professionelle og dem med projekter i eget hjem.

   

  - Når vi tilbagekalder et farligt produkt, skal forhandlerne fjerne det fra markedet med det samme, og forbrugerne skal omgående stoppe med at bruge produktet, siger Kirstine Gottlieb.

  Det er en vurdering af risici for fare ved produktet, der afgør, om Sikkerhedsstyrelsen giver et påbud om salgsstop eller tilbagekaldelse.

  Anbefalede artikler