<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">
Fruering_1920px

Træbyggeri som nøgle til byggeriets klimaudfordring

 • Materialer og Løsninger
 • Målbar bæredygtighed
 • Træ
 • 2020-06-22
 • Det er synd, at Byggeriets Klimapanel ikke fik samlet guldet op ved at satse mere eksplicit på mere træbyggeri. Resultatet er blevet et konservativt og bagudskuende indspark. Det mener direktør Per Thomas Dahl fra CLT Denmark, der kalder det ærgerligt, at byggeriet dermed misser muligheden for effektivt at reducere branchens betydelige CO2-aftryk og påtage sig det nødvendige ansvar for klimaet

  Indlæg af direktør Per Thomas Dahl, CLT Denmark

   

  Så velkendt, som det er, at byggeriet hører til de brancher, der belaster klimaet med et stort CO2-aftryk, ligeså oplagt burde det være at vise ansvarlighed og omhu, når regeringen beder branchen om at byde ind med de mest effektive veje til at nå de ambitiøse mål, som der er bred politisk opbakning til.

   

  Rigtig mange byggematerialer koster dyrt på CO2-regnskabet at producere. Og tunge og komplekse konstruktioner koster også i forhold til klimaregnskabet, når byggerier og anlæg etableres og siden driftes, vedligeholdes og - når tid er - nedrives og bortskaffes.

   

  Derfor er det ærgerligt, at det katalog af forslag til initiativer på byggeriets område, som Byggeriets Klimapanel har barslet med, endte med at være så vitaminfattigt og så lidt visionært, som resultatet desværre er blevet.

   

  Panelets forfattere har undladt at udfordre den branche, som ellers påkalder sig en central rolle, og de ender derfor med konservative og velkendte svar, der ikke piller ved traditioner og vaner. Det selvom de er nok så belastende for klimaet. Igen er det egenhændigt op til især bygherrer og rådgivere at være visionære og progressive i forhold til klimaet.

   

  For der findes jo alternativer, og det ved branchen godt. Men det udfordrer konventionerne at sadle om til lettere og klimavenlige materialer som træ, der - som næsten det eneste byggemateriale - har et positivt CO2-aftryk. Det er blot prisen, hvis vi skal hjælpe samfundet med at nå klimamålene.

   

  Vi har ofte hørt om landbrugets kvaler med udledning af skadelige gasser fra den animalske produktion. En hurtig løsning på dette kunne være, at befolkningen spiser lidt flere planteproteiner og lidt færre animalske proteiner. Derfor behøver vi jo ikke alle at blive veganere. Det samme gælder faktisk for byggeri, hvor vi bliver nødt til at reducere de CO2-tunge byggematerialer til fordel for fornybare, bæredygtige og CO2-reducerende byggematerialer som træ.

   

   

  I Danmark er vi normalt med fremme i toget, når der skal findes holdbare klimaløsninger. Men sammenligner vi den danske byggesektor med landene omkring os, halter det i forhold til at reducere brugen af tunge konstruktionsmaterialer. Der er mere fokus og vilje til at reducere anvendelse af tunge og CO2-belastende byggematerialer i vores nabolande, og selvom det gør ondt i vores selvopfattelse, så er Danmark på det her område fodslæbende.  

  Per Thomas Dahl_1600px

   

  Jeg oplever i dag, at mange arkitekter forstår og viser vilje til at placere træ mere centralt i alle dele af byggeriet. Etageboliger, erhvervs- og kontorbyggeri, institutioner og skoler kan bygges i træ ovenikøbet til glæde for indeklima og komfort. Og også ingeniørerne er ved at åbne øjnene for, at ikke alt skal produceres af tunge elementer, der bedst egner sig til fundamenter og anlæg.

   

  Desværre er det min oplevelse, at den største konservatisme overfor klimavenlige elementer af træ findes blandt entreprenørerne. Og de er ikke de nemmeste at udfordre. Hertil kommer en kolossal usikkerhed og skepsis i byggesagsbehandlingen, som smitter af på hele værdikæden, når klimavenligt byggeri i ren og skær usikkerhed og mangel på kompetencer kan ende i lange og urimelige byggesagsbehandlingstider.

   

  I CLT Denmark opfatter vi os derfor som pionerer på næsten uopdyrket land. Vi har erfarne CLT-producenter i ryggen, der har leveret til mere end 30.000 projekter rundt i hele verden, og vi er i fuld gang med at gøde Danmark for anvendelse af mere træ i byggeriet. Det vil i sidste ende ske, fordi træ ikke kan ignoreres, da:  

   

  • Træ optager CO2 og lagrer cirka et ton pr. kubikmeter
  • Træ som næsten eneste byggemateriale har et positivt CO2-aftryk 
  • Træ er fornybart, og slipper ikke op som andre naturmaterialer
  • Der er nettotilvækst af skove i Europa. Der er masser træ at tage af
  • Træet er tørt, og der bruges ikke energi på langsommelig udtørring på byggepladsen
  • CLT er et meget præcist produkt, som forbedrer effektiviteten i byggeriet

   

  Og så er der også et bæredygtighedsperspektiv i at tænke på byggematerialer som ressourceforbrug. Det betyder, at vi skal arbejde frem mod en høj grad af vedvarende, reproducerbare ressourcer – også når vi tænker byggematerialer.

  Anbefalede artikler