<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">
depression-man-anger-sadness-preview
Annonce

Opklodsningssystem med lyddæmpning bekæmper trinlydsgener i boligen

 • Materialer og Løsninger
 • Gulve, Vægge og Lofter
 • 2020-10-06
 • | Af Alexander Tengbjerg
 • I Danmark har vi 600.000 etageboliger, der er opført, før lydisolering blev et lovkrav. Tusindvis af danskere generes derfor af nabostøj. Knudsen Kilen har med deres opklodsningssystem skabt en løsning, der simpelt og effektivt kan minimere trinlydsgener. Med ophævelsen af anlægsloftet ser man fra Knudsen Kilen en god mulighed for at kunne bekæmpe den dårlige akustik i de danske etagebyggerier. For med et samlet kommunalt anlægsbudget på 21,6 milliarder, anslås det at 33% af denne sum, vil gå til renovering, ombygning eller energirenovering.

  Man vil aldrig kunne opnå et sundt og behageligt indeklima, så længe der opleves støjgener i boligen. Ifølge en national sundheds- og sygelighedsundersøgelse fra 2017, er ca. 36% af beboerne i etageboliger generet af nabostøj. Der venter derfor et enormt arbejde forude med at få adresseret og rettet op på denne problematik. For flere boligejere kan dårlige lydforhold være direkte årsag til, at man flytter fra boligen.

  Gul Kile med lyddæmper

   

  Gennemtestet og effektiv trinlydsdæmpning

  Men, at forbedre de akustiske forhold i et større etagebyggeri, kan være en kompliceret affære. Hvis altså ikke man tager de rigtige valg tidligt i processen. En af årsagerne til, at man f.eks. oplever gener ved trinlyd, skyldes, at man især i 50’erne og 60’erne opklodsede strøgulve uden omtanke på trinlyde. Men Knudsen Kilen har en løsning på dette problem, da de har udvikle en gennemtestet trinlydsdæmper til deres traditionelle kiler:

   

  - Vores opklodsningssystemer er udviklet med en særlig trinlydsdæmper, som vi har forfinet gennem 10 år, hvilket nu også findes på vores gule kile, som de fleste kender. Det vil sige, at vi i dag står med et opklodsningssystem, der er gennemtestet af Teknologisk Institut og Delta Akustik (i dag Force Instituttet), og som kan reducere trinlyden i en etageadskillelse på 4 dB (mere end en halvering af energien), fortæller Henrik Lund, der er Salgschef hos Knudsen Kilen A/S. Han fortsætter:

   

  - Der kommer flere og flere krav til akustik i byggeriet, og her er vores trinlydsdæmper en simpel, men utroligt effektiv måde at bekæmpe en af de værste støjgener i et etagebyggeri. Fra entreprenøren og håndværkerens side er det en simpel løsning, der let tages i brug, for den fungerer præcist som et traditionelt opklodsningssystem. Fra forbrugerens side får man foruden et bedre akustisk indeklima også nogle gulve, der er væsentligt mere behagelige at gå på.

  Renoveringsbjaelke_5

   

   

  Langtidsinvestering

  Selve kilerne og den dertilhørende lyddæmper er en lille men vigtig brik i kampen for det gode indeklima, og har man først lavet investeringen, er man godt stillet de næste mange år:

   

  - Vores kiler er testet til at holde i 100 år, så det er en langsigtet investering. Vi oplever da også en stor interesse for produktet, der er i brug på store boligprojekter landet over.

   

  En virksomhed med stærke værdier

  Knudsen Kilen A/S blev etableret i 1991 som 100% danskejet søsterselskab til Knudsen Plast A/S. Grundstenen til Knudsen Kilen A/S blev imidlertid lagt allerede i slutningen af 1960’erne, da tømrerformand Johannes Knudsen opfandt plastkilen til erstatning af mere traditionelle opklodsninger af træ, mursten m.m. Siden er der kommet mange andre produkter til, heriblandt trinlydsdæmpningen m.m.

   

  Social bæredygtighed har siden grundlæggelsen være en central grundsten i virksomhedens produktion. Alt produceres i Danmark på fabrikken i Frederiksværk, hvor man fra ledelsen side ser en stor værdi i at ansætte unge fra lokalområdet. Det er derfor en virksomhed, som er lokalt forankret, men med store visioner for den danske byggebranche.

   

  Med den store miljødebat om plastik har man fra Knudsen Kilen også set produktionsapparatet og materialevalget igennem. Man arbejder fortsat med plastik af den simple årsag, at man ender med et slutprodukt, der har en meget lang levetid. Alle Knudsen kilens produkter kan genbruges. Fra Knudsen Kilen ser man ikke. at vi skal have et opgør med plastik som materiale men derimod, hvordan vi bruger det bedst muligt, så miljøhensyn og langtidsholdbarhed kan forenes.

   

  Anbefalede artikler