<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">
article_image

Kun 11 % af virksomhederne i undersøgelsen ikke udfordringer med at rekruttere kvalificeret arbejdskraft, og ifølge underdirektør i DI Dansk Byggeri Torben Liborius bliver mangel på medarbejdere formentlig én af de vigtigste dagsordener for bygge- og anlægsvirksomheder.

Mangel på medarbejdere er én af de vigtigste dagsordener for byggeriet

  • 2021-05-31
    • Tekst af Mikkel Weber Sandahl
    Foto af Ricky John Molloy

En undersøgelse blandt DI Dansk Byggeris medlemmer viser, at der er høj aktivitet i branchen, og mange virksomheder får flere henvendelser, end de kan imødekomme. Mangel på medarbejdere er formentlig på vej til at blive en af de vigtigste dagsordener for bygge- og anlægsvirksomheder, og udenlandsk arbejdskraft er her en meget vigtig faktor for kapaciteten i branchen, påpeger underdirektør i DI Dansk Byggeri Torben Liborius.

Over et år med corona har medført store konsekvenser for erhvervslivet og har givet dansk økonomi og danske virksomheder et stort tilbageslag, men bygge- og anlægsbranchen er en af de brancher, som har holdt gang i økonomien.


Billede1

Det går godt med ordrebøgerne

En rundspørge blandt DI’s bygge- og anlægsvirksomheder viser, at 45 % af de virksomhederne får et passende antal henvendelser fra kunder. 41 % af virksomhederne får flere henvendelser, end de kan imødekomme umiddelbart, mens 13 % får færre henvendelser, end de har kapacitet til.

 

Samtidig har flere virksomheder i branchen opgaver i deres ordrebeholdning, der dækker mere end det næste halve år. 60 % af virksomhederne har ordrer, der rækker i et halvt år og fremefter og ca. en fjerdedel har ordrer i de næste 2-3 måneder.

Billede2

Det er især de større virksomheder, der har flere end 50 ansætte,  der har ordrer, der rækker over et halvt år, mens ordrebeholdningerne i de mindre virksomheder, det har 0 – 50 ansætte rækker knap så langt.Billede3

Udfordringer med at rekruttere kvalificeret arbejdskraft

I februar 2020 - før coronakrisen - var der 169.000 lønmodtagere i bygge- og anlæg. Et år efter er dette tal steget til 175.000 personer. Der har altså i det seneste år været en fremgang i beskæftigelsen inden for bygge- og anlæg på 6.000 personer eller næsten 4 %. Det står i skærende kontrast til den generelle udvikling på arbejdsmarkedet, hvor der samlet set er tabt 52.000 job.

 

Undersøgelsen viser også, at virksomhederne har udfordringer med at skaffe kvalificerede medarbejdere, og mangel på medarbejdere er formentlig på vej til at blive en af de vigtigste dagsordener for bygge- og anlægsvirksomheder. 28 % af virksomhederne angiver, at de i høj grad har udfordringer med at rekruttere kvalificeret arbejdskraft, mens 54 % siger, at de i nogen grad har udfordringer. Kun 11 % har ikke udfordringer med at rekruttere kvalificeret arbejdskraft.


Billede4

Udenlandske medarbejdere er vigtige for branchen

I flere år har udenlandske medarbejdere udgjort en stor del af stigningen i arbejdsstyrken i bygge- og anlægsbranchen, men siden 2018 er udviklingen stagneret lidt. I december 2020 udgjorde udenlandske medarbejdere 11,9 % af arbejdsstyrken i branchen.  Udlændige udgør således en vigtig medarbejdergruppe i bygge- og anlægsbranchen, og det er derfor meget vigtigt, at man fastholder de udlændige, der er i beskæftigelse nu og sørger for, at der fortsat kan komme nye til. Også set i lyset af den demografiske udvikling, hvor der er flere ældre, der forlader branchen, end der er unge, der kommer til branchen, er udenlandsk arbejdskraft en meget vigtig faktor for kapaciteten i branchen. 

Billede5

Fakta om DI’s undersøgelse

Analysen bygger på svar fra 309 virksomheder i en spørgeundersøgelse. Virksomhederne repræsenterer tilsammen cirka 16.000 lønmodtagere.

 

Svarene er indsamlet i perioden fra d. 11. marts til d. 17. marts 2021 blandt DI Dansk Byggeris medlemskreds, hvor panelet dækker alt fra de mindste håndværksvirksomheder til de største entreprenørvirksomheder i Danmark.