<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">
1_1920

Krisen har givet øget fokus på bæredygtig beton

 • Materialer og Løsninger
 • Klimasikring
 • 2020-07-08

 • Fotos: af Dansk Beton
 • Branchedirektør for Dansk Beton, Dorthe Mathiesen, er meget tilfreds med de politiske tiltag for at modvirke krisen, såsom fremrykkede investeringer, suspenderede anlægslofter og en grøn omstilling sat i spil. Samtidig oplever hun krav om bæredygtighed som en rød tråd, hvilket har givet fokus på Bæredygtig Beton initiativet, der har det mål at halvere CO2-aftrykket af beton i 2030.

  Tekst af Sebastian Bielefeldt Vognsen 

  Dorthe Mathiesen, branchedirektør for Dansk Beton i Dansk Byggeri fortæller om Bæredygtig Beton initiativet som blev introduceret for halvandet år siden.

   

  - Målet er at nå en halvering af CO2-aftrykket inden 2030. Mange partnere er involveret i Bæredygtig Beton initiativet, rådgiverne og entreprenørerne sidder og kikker på, hvor kan de kan skrue på CO2 udledningen og der er et fokus på bæredygtighed i alle led i værdikæden. På den kommende Nordhavnstunnel til flere milliarder, arbejder Vejdirektoratet også på løsninger, som kan sænke CO2 aftrykket fra tunellen.

   

  - Nu begynder vi at mærke efterspørgsel på CO2 besparelse på vores betonprodukter. Der er tiltag ude hos medlemsvirksomhederne og et værktøj til miljøvaredeklarationer er under udvikling så forbedringerne løbende kan måles. Der er flere eksempler på nulspildstilgang hvor virksomhederne for eksempel at bruger spildprodukter fra egen produktion i ny produktion, i stedet for at fragte det til affaldssorteringsanlæg. Et andet eksempel er at man på beton element fabrikker, finder CO2 gevinster som begrebet ”fredagsbeton”, hvor man udnytter at betonelementfabrikker kan lade betonen ligge i formen hele weekenden og derfor tilsætte mindre cement i betonen, i hele fredagsproduktionen, siger Dorthe Mathiesen.

   

  faunabroen-foto-dansk-beton_1600Faunabroen over Frederikshavnmotorvejen

   

   

  - Vi vil gerne have referenceprojekter som kan henføres til de forskellige initiativer, så vi kan måle på hvad effekten har været. Der er indtil videre 4 partnerprojekter, hvor deltagende aktører arbejder med bæredygtigt design og anvendelse af beton. Når vi sætter et mål med en halvering af CO2, så skal vi også vise at vi kan levere på det i årene der kommer.

   

  Covid-19 giver øget fokus på bæredygtig beton

  - Under hele corona perioden har byggeriet og dermed betonbranchen været i gang, og når Danmark skal i gang igen og investeringer fremrykket, så er det tydeligt at det bliver med et krav om bæredygtighed. Hele det politiske system kører efter de oprindelige planer og vi kommer til at se nogle fremrykkede investeringer, anlægslofter der er suspenderet og en grøn omstilling sat i spil hvilket vi er meget stor tilhænger af, siger Dorthe Mathiesen og fortsætter:

   

  - Når krisen rammer Danmark, går boligbyggeriet og erhvervsbyggeriet typisk ned og så stiger aktiviteten på anlægsområdet som motorveje og broprojekter. Samtidig blev der i maj 2020 indgået en politisk aftale som giver forsynings selskaberne bedre muligheder for at lave klimatilpasningsprojekter over jorden, uden at kommunerne skal bidrage med 25 % af financeringen. Det er noget, branchen ser frem til, da der her skal bruges de store mængder beton.

   

  Der er derudover mange byggeprojekter som har været planlagt, og hvor betonbranchen holder vejret, så når pensionsselskaberne lover at gennemføre projekter som har været planlagt længe, ser fremtiden lys ud. Der er dog en bekymring i branchen om den forventelige forsinkelse før at projekterne går i gang, da der går typisk et års tid fra beslutning til handling. Dorthe Mathiesen pointerer, at beton er et lokalt produceret materiale og der ligger betonfabrikker spredt over hele landet, hvilket har været en fordel med de lukkede grænser. Med undtagelse af armering som bliver importeret, så har vi alt i Danmark til at kunne producere beton, hvilket pludselig har fået en betydning.

   

  Betonelementer-foto Ricky John Molloy_1920

   

   

  Byg for fremtiden

  Dansk Beton holder øje med konjunkturerne i byggeriet og samfundet. Medlemmerne er virksomheder som skal drive en forretning, hvor nogle er ejet af internationale koncerner fra lande, hvor der har været lukket helt ned modsat Danmark.

   

  - Vi har et stærkt fokus på at bidrage til den grønne omstilling og blive ved med at arbejde med at pege på de muligheder der er og have det tætte samarbejde med de øvrige aktører. Der bliver ved med at være behov for beton og behovet i de kommende år er, globalt set, enormt for at imødekomme befolkningstilvæksten.

   

  - Det handler om at bruge beton smart, ikke meget, men hvor det er nødvendigt, samtidigt med at beton produktet og produktionen bliver optimeret. Med klimaændringerne bliver konstruktioner hårdere belastet af fugt, og her er beton et fremragende materiale og på den måde yderst bæredygtigt, da det holder længere.

   

  Dorthe er glad for udtrykket ”den bedste udnyttelse af vores ressourcer”.

   

  -Vi kan ikke blive ved med at bygge og rive ned efter 50-70 år, men i stedet skal vi bygge vores kommende kulturarv til mange hundredeårs levetid. Vi skal lave noget der er så gennemtænkt og som også har høj kvalitet – også æstetisk, så vi om 100 år har lyst til at gøre det der skal til for at byggeriet bevares eller kan ombygges.

  Anbefalede artikler