<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">
Foto1_1920

Grønne mursten: Randers Tegl skærer 50 % af CO2-aftryk

 • Materialer og Løsninger
 • Målbar bæredygtighed
 • Tegl
 • 2021-03-17

  Danmarks største teglproducent, Randers Tegl, vil sætte nye standarder i branchen med en ny serie af mursten, der har dokumentation for et halveret CO2-aftryk.

  Mursten fra Randers Tegl kommer nu i en mere miljøvenlig version. Under navnet ”Greener” lancerer den familieejede teglkoncern en serie af mursten med et CO2-aftryk, der er 50 % lavere end øvrige mursten i sortimentet. Med den nye serie følger en miljøvaredeklaration (EPD), som nøjagtigt dokumenterer miljøpåvirkningen fra den enkelte sten.

   

  - Bygherrerne ønsker i stigende grad at bygge bæredygtigt, og efterspørgslen på certificeret byggeri er i vækst. Det imødekommer vi nu med en serie af miljøvenlige mursten og tilhørende dokumentation, som rådgiverne kan bruge direkte i deres beregninger for det samlede byggeri, siger adm. direktør Thomas Piper fra Randers Tegl.

   

  I første omgang er det mursten fra Randers Tegls Vindø-værk ved Hobro, som introduceres i en Greener-udgave. Men når det nye koncept er fuldt indfaset, vil hele virksomhedens sortiment af facade- og tagsten findes i et mere miljøvenligt alternativ. Prisen på en Greener-mursten vil være cirka 10 procent højere end tilsvarende traditionelle sten.

   

  Imødekommer nye politiske krav

  Lanceringen af Greener sker netop som Danmark har fået en ny national strategi for bæredygtigt byggeri, der sikrer indfasning af CO2-krav på alle større byggerier fra 2023. Strategien stiller større krav til dokumentationen i et byggeri. Derfor er det af stor betydning for Randers Tegls projektkunder, at de med den nye produktserie får nøjagtige beregninger for stenenes miljøpåvirkning. Randers Tegl er den første teglproducent, der har udarbejdet en EPD for en mursten med et CO2-aftryk på så lavt et niveau, som det er tilfældet med Greener.

   

  - Dokumentation er nøglen, når der skal arbejdes med miljøcertificering, men også i vores egne bestræbelser på at skabe endnu grønnere produkter. Vi er ikke i tvivl om, at miljøpåvirkningen bliver et afgørende konkurrenceparameter, og vi hilser kravet om dokumentation velkomment. Vores ambition med Greener er netop at skabe markedets mest bæredygtige produkter, siger direktøren.

   

  Forberedelsen af den nye Greener-serie har været en særdeles omfattende proces. Alene EPD’en, der er tredjepartsvalideret af Teknologisk Institut, har taget et halvt år at få på plads. Hertil kommer opbygningen af et nyt logistisk setup, der kan håndtere produktion og lagerføring af de nye Greener-produkter sideløbende med det øvrige sortiment.

   

   

  Vindmøller og biogas leverer det største bidrag

  Greener produceres på Randers Tegls Vindø-værk ved Hobro, og de største landevindinger er sket i energiforbruget med overgang til vindmøllestrøm og biogas. Tegl brændes ved mere end 1.000°C, og gasforbruget udgør lang størstedelen af det samlede CO2-aftryk. Derfor har det stor betydning for den samlede beregning, at den fossile naturgas nu er udskiftet med bæredygtig biogas.

   

  - Vi mener, at tegl er et af de mest bæredygtige materialer, man kan bygge med – alene i kraft af materialets meget lange levetid. Vi ser det samtidig som en forpligtigelse på alle tænkelige måder at reducere vores miljøbelastning. Det er en opgave, som vil være aktuel lige så længe, vi producerer, siger Thomas Piper.

   

  Sideløbende med udviklingen af nye og mere miljøvenlige produkter arbejder Randers Tegl derfor målrettet på at nedbringe sit samlede klimaaftryk. Koncernen energioptimerer bredt på sine fem teglværker, hvor blandt andet mere bæredygtige energiformer, maksimal kapacitetsudnyttelse, ovnoptimeringer og fokus på at minimere spild er i fokus.

   

  Om Randers Tegl

  Grundstenen til Randers Tegl-Gruppen blev lagt i 1911, hvor Carl Piper købte sit første teglværk. Randers Tegl er i dag Skandinaviens største teglproducent og fortsat i familiens eje med seneste generation af Piper, Thomas og Andreas, i spidsen for virksomheden. Randers Tegl tilbyder et bredt sortiment inden for facadesten, tagsten, belægning og overliggere, som produceres på fem teglværker, heraf fire i Danmark og et i Tyskland. Koncernen beskæftiger godt 350 medarbejdere og omsætter for ca. 600 mio. kr. Randers Tegl har salgsselskaber i Sverige, Tyskland, Norge og henter mere end 40% af sit samlede salg fra eksport.

   

  Anbefalede artikler