<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> Cheføkonom i Dansk Byggeri: Hvis vi handler nu, er der plads til optimisme
Cheføkonom i Dansk Byggeri: Hvis vi handler nu, er der plads til optimisme

Cheføkonom i Dansk Byggeri: Hvis vi handler nu, er der plads til optimisme


Corona-virussen får store konsekvenser for den danske samfundsøkonomi, heraf også byggeriet. Men selvom situationen er alvorlig, har vi flere redskaber i den økonomiske værktøjskasse, der kan få byggebranchen på fode igen på relativt kort tid med forbehold for, at corona-virussen kommer under kontrol indenfor det næste halve år. Sådan lyder dommen fra Bo Sandberg, cheføkonom i Dansk Byggeri.

Pandemien, som har ramt Danmark og resten af verden, vil få store negative konsekvenser for samfundsøkonomien, heraf også byggeriet. Dette leder tankerne hen på sidste gang, vi som samfund stod overfor en omsiggribende økonomisk krise. Men hvad er lighederne og forskellene?

 

- De kortsigtede effekter af corona-krisen kan faktisk være kraftigere, end dem vi så ved finanskrisen. Det skyldes det store efterspørgselschok, der sætter økonomien i en noget nær total stilstand. Vi vil se et kraftigt dyk i nogle måneder, fortæller Bo Sandberg, cheføkonom i Dansk Byggeri.

 

- Men en anden, og mere positiv forskel er, at vi ikke har de samme underliggende ubalancer i økonomien. Ved finanskrisen i 2008 var opsvinget baseret på en usund gældsætning, hvor de seneste års opsving har baseret sig på opsparinger, et godt privatforbrug, investeringer og stigende eksport. Efter finanskrisen tog det tre år før økonomien kom på fode igen. Med denne krise ville vi potentielt kunne se samfundsøkonomien rejse sig efter et par kvartaler, simpelthen fordi vi samfundsøkonomisk har et stærkere udgangspunkt. Det er selvfølgelig under forudsætning af, at denne pandemi kommer under kontrol senest til sommer, forklarer Bo Sandberg og indskyder:

 

- Corana-pandemien gør det jo svært at spå langt ud i fremtiden. Det er jo som kortspillet Casino, hvor spar fem rydder bordet. Vi kan lave alverdens analyser, men corona’en rydder bare bordet, og så er det bare at starte forfra.

 

 

En blød landing bliver hård

Men hvilke konsekvenser ser vi helt konkret for byggeriet:

 

- Det rammer stort set alle sektorer af byggebranchen. Erhvervsbyggeriet sættes i bero, og også boligmarkedet bliver berørt. Og det er jo særligt boligmarkedets udvikling, der har bidraget til den øgede aktivitet i byggeriet gennem de sidste år. Vi havde forventet en lille, men udramatisk, nedgang i byggeriet i 2020, efter seks års vækst. Det skyldes afslutningen af store projekter som f.eks. Cityringen. Den bløde landing vi havde håbet på efter at have nået toppen af væksten, kan så vise sige at blive meget hårdere som konsekvens af corona-krisen, siger Bo Sandberg og fortsætter:

 

- Udbudssiden er jo også udfordret, da byggeriet ikke længere kan modtage de råvarer, der reelt er behov for. Samtidig er der en juridisk usikkerhed i forhold til dagbøder ved forsinkelser af byggeprojekter, for hvem har ansvaret? Her anbefaler vi, at man ser bort fra forsinkelser i byggeriet i denne tid, da entreprenørerne jo ikke kan stå til ansvar for et nationalt lock down.

 

"Nu er det ikke tid til at være påholdende med den sidste femøre, vi skal tværtimod tage den finansielle bazooka frem" Bo Sandberg.Kan de små virksomheder klare sig?

Men er virksomhederne robuste nok til overhovedet at kunne overleve denne krise?

 

- Det kommer an på den enkelte virksomhed. Men ser vi på de små selvstændige håndværksvirksomheder, så er det jo begrænset, hvor meget de har på kistebunden, og de er meget udsatte. Jeg er derfor glad for, at Folketinget med den nye krisepakke har ladet sig inspirere af den seneste trepartsaftale for lønmodtagerne, så selvstændige nu får mulighed for lønkompensation og dækning for faste udgifter, så virksomheden forhåbentlig undgår at skulle lukkes. De er jo uforskyldte i alt det her, og det vil være tragisk, hvis mange små, men sunde virksomheder, skal lukke ned på grund af krisen. Derfor skal vi gøre alt, hvad vi kan for at give kunstigt åndedræt til disse virksomheder. Det vil gavne os på lang sigt, og vi har rent faktisk økonomien til det. En ting er, at hjælpe dem direkte mens krisen står på og ordrebøgerne står tomme, men efter krisen kan der også være behov for en indirekte økonomisk kickstart, siger Bo Sandberg.

 

Men hvad vil det så indebære?

- Tager vi de langsigtede briller på, så har vi jo stadig klimaudfordringerne, som jo ikke går nogle vegne på grund af corona-krisen. For bare en måned siden var der stor fokus på håndteringen af oversvømmelserne i Jylland. Disse udfordringer skal vi ikke glemme, og tager vi fat om dem, bl.a. gennem energirenoveringer, klima- og kystsikring m.m. vil det kunne sætte gang i byggeriet under og efter corona-krisen samtidig med, at vi fortsat kan efterleve vores grønne ambitioner. Endelig vil også en langsigtet investeringsplan for samfundsnyttig infrastruktur fjerne en del usikkerheder i bygge og anlæg samt for investorer., En bedre udnyttelse af Landsbyggefondens midler og forbedret håndværkerfradrag er også tiltag, vi kan kigge på. Det handler kort sagt om, at bruge de midler vi har til rådighed, mens de stadig virker. Nu er det ikke tid til at være påholdende med den sidste femøre, vi skal tværtimod tage den finansielle bazooka frem, understreger Bo Sandberg.

 

 

Politisk sammenhold

Men er der politisk opbakning til sådanne tiltag?

 

- Jeg er positivt stemt i forhold til politikernes vilje til at udvise handlekraft lige nu. Efter at krisen har ramt, er vi alle rykket tættere sammen, og det gælder også politikerne på Christiansborg. Der er en klar vilje til at lave brede aftaler, der kan hjælpe samfundet på fode igen. Og heldigvis rummer finanspolitikken jo stadig en masse værktøjer, vi kan tage i brug. Og handles der hurtigt vil vi kunne hjælpe mange af de små og store virksomheder. Så skal jeg runde af, må jeg sige, at jeg endnu er optimistisk på byggeriets vegne, særligt hvis vi kigger længere frem end 2020. Og håbet er da også stadig, at der kommer gang i byggekraner, boremaskiner og tommestokke igen i år, når vi kommer ud på efteråret. Men alt skal selvfølgelig tages med forbehold, da situationen kan ændre sig fra dag til dag.

 

Ønsker mere robusthed

Afslutningsvis påpeger Bo Sandberg dog en svaghed i den danske byggebranche, som også udgjorde en udfordring før corona-krisen:

 

- Jeg synes alligevel, at man kunne ønske sig en lidt større robusthed i den danske byggebranche. Der har været et solidt opsving gennem fem-seks år, som har ført til markant stigende omsætning og beskæftigelse. Men som gennemsnitsbetragtning har konkurrencen om markedsandele været for hård, så bundlinjerne er ikke rigtig fulgt med, og det kan man godt ærgre sig over nu. I mange af bygherrernes udbud, inklusiv i den offentlige sektor, har der nok været et alt for stort fokus på laveste pris i byggeriet fremfor kvalitet. Ser vi dette efter i sømmene og finder en løsning, vil vi fremover stå med en styrket og mere modstandsdygtig byggebranche, afslutter Bo Sandberg.