<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">
Trelleborg skal krediteres

Byggeriets forbrug af træ er steget med 25 % de seneste 10 år

 • Materialer og Løsninger
 • Målbar bæredygtighed
 • Tag og Facade
 • Træ
 • 2021-07-28
 • | Foto: Trelleborg
 • Træ vælges i stigende grad som byggemateriale, viser ny rapport af Rambøll. Det skyldes øget bevidsthed om, at træ i byggeriet er et effektivt middel til at reducere klimabelastningen og et større politisk fokus. Træets andel af byggeriet er dog stadig beskedent.

  Anvendelsen af træ i byggeriet er gennem det sidste årti vokset med cirka 25 %. Det viser en ny uvildig rapport om dansk træforbrug udarbejdet af Rambøll for tre af landets træorganisationer Dansk Træforening, Træ- og Møbelindustrien og Træ i Byggeriet. I analyserapporten er der udviklet en ny, valid og reproducerbar indikator for mængden af træ i byggeriet i Danmark.

  På trods af den øgede anvendelse af træ så er andelen af træbyggeri dog stadig beskeden, og udviklingen har ikke har fulgt med stigningen i byggeriet som helhed. Med generelt større byggeaktivitet er andelen af træbyggeri i en periode faktisk faldet, viser rapporten.  
    

  Ifølge rapporten er der dog sket en positiv udvikling i træets andel det seneste år. Træbyggeri estimeres nu at udgøre cirka ni procent af det samlede byggeri i Danmark i 2020 og cirka 11 % af boligbyggeriet.

   

  - Det er glædeligt at se, at træ tilvælges som byggemateriale, og at der nu sker en positiv udvikling for træets andel i byggeriet. Der er i dag i langt højere grad en erkendelse af, at træ i byggeriet er et effektivt middel til at reducere klimabelastningen og således et seriøst bidrag til at opnå målsætningen om at nedsætte CO2-udledningen i Danmark med 70 % inden 2030. Og da bygge- og anlægsbranchen har ansvaret for over 30 % af den samlede CO2-udledning i Danmark, er der noget at tage fat på, siger sekretariatsleder for Træ i Byggeriet , Lauritz Rasmussen.

  Ifølge Jakob Rygg Klaumann fra Dansk Træforening skyldes den positive udvikling blandt andet et generelt stigende fokus på den bæredygtige dagsorden.

  - Vi ser et større politisk fokus på bæredygtige løsninger blandt andet udmøntet i den nationale strategi for bæredygtigt byggeri vedtaget af et bredt politisk flertal i Folketinget i marts i år. Det er glædeligt, at politikerne har fået øje på, at træ i byggeriet er et effektivt værktøj til bæredygtigt byggeri, siger han.

   

  Billede2
  Kilde: Rambøll Management Consulting, juni 2021

   

  Rapporten beregner, hvor meget træ der bruges i dels boligbyggeriet og dels i det samlede byggeri generelt. I boligbyggeriet blev der i gennemsnit anvendt 0,34 kubikmeter træ per kvadratmeter påbegyndt boligbyggeri i 2020. For det samlede byggeri er forbruget 0,21 m3 per m2. Indikatoren dækker ikke alene bærende konstruktioner, men også facadebeklædning, gulve, lofter, træbaseret isolering og lignende.

   

  - Træ har i mange år været anvendt til eksempelvis beklædning, gulve og lofter. Men nu anvendes det i stigende grad også som bærende konstruktion. Og det er en god nyhed, for det er især, når træet bruges som bærende konstruktionsmateriale, at byggeriets klimabelastning reduceres. Med den nye indikator ser vi frem til at kunne følge træforbrugets udvikling, slutter branchedirektør Hanne M. Sundin fra Træ- og Møbelindustrien.

   

  Med et mål om, at træbyggeri i 2030 skal udgøre 20 % af byggeriet i Danmark, vil de tre træorganisationer fremover bruge indikatoren til løbende at følge udviklingen og til at sikre en fortsat øget træanvendelse til gavn for byggebranchens grønne omstilling.

  Billede1Kilde: Rambøll Management Consulting, juni 2021 Graf: Træets andel af byggeriet (2010-2020)   

  Træ i Byggeriet er en interesseorganisation for danske virksomheder, der har træ og træbaserede produkter som hovedaktivitet. Foreningen er stiftet i foråret 2019 og består af toneangivende virksomheder inden for træindustrien. Alle har fokus på træ og er dedikerede til en øget anvendelse af træ i byggeriet.


   

  Dansk Træforening blev oprettet ved en fusion i 1991, men med rødder helt tilbage til 1893 er det en forening med langvarige og stolte traditioner. Foreningens formål er at varetage medlemmernes kollektive interesser, herunder i forhandlinger med danske og udenlandske myndigheder.
   

  Anbefalede artikler