<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">
vejdirektoratet

Vejdirektoratet fortæller om næste fase i Nordhavnstunnelen

 • Anlæg
 • Veje og Infrastruktur
 • 2024-04-11

  Støj bliver afløst af trafik og støv i Nordhavnen, når entreprenørfirmaet Besix – MTH JV for Vejdirektoratet nu går i gang med udgravningen til tunnelen, der vil forbinde Østerbro og Nordhavn.

  I løbet af 2024 vil gravearbejdet med næste etape af Nordhavnstunnelen, der er Københavns største infrastrukturarbejde, skulle håndtere omkring 500.000 m3 jord, hvoraf størstedelen skal køres væk for at give plads til byggeri af tunnelen.

  I mange måneder er der blevet fragtet sand ind og en del af Svanemøllehavnen blev fyldt op. Derefter fulgte vibrering, bankning af spuns, installation af sekantpæle, samt jord- og opløftsankre. Nu begynder selve udgravningen for alvor, og entreprenørvirksomheden Besix – MTH JV skal fjerne jord og sand for at forberede tunnelstøbningen.

  Faserne i byggeriet af Nordhavnstunnelen indeholder først udgravning af tunnelen, som bliver efterfulgt af støbning af betonbund, -sider og -loft i tunnelen. Mere end 270.000 m3 jord vil derfor blive transporteret væk fra Nordhavn og i depot, mens mere end 90.000 m3 jord genbruges i tunnelbyggeriet. Dertil kommer jord og sand fra Kalkbrænderiløbet og Svanemøllehavnen. For at reducere lastbiltransporterne vil en del materialer blive placeret i Svanemøllehavnen og Kalkbrænderiløbet.

  - Vi er glade for, at vi stort set kom i mål med de støjende aktiviteter fra vibrering og hamring af spuns hen over efteråret og vinteren trods udfordrende vejr med megen nedbør og blæst, som gjorde det svært for vores entreprenør. Vi kommer heller ikke udenom en lille forsinkelse i projektet, men heldigvis ikke i et omfang, der ikke kan indhentes over de kommende måneder. En ny stor aktivitet skal i gang. Nu skal vores entreprenør nemlig til at grave ud til selve tunnelen, så de senere i år kan komme i gang med støbningen, siger Mette Stender, projektleder i Vejdirektoratet i en pressemeddelelse.

  Arbejdet med udgravningen forventes at fortsætte hele 2024, samtidig med at selve tunnelen støbes.

   

  Begynder på Nordhavnssiden

  Udgravningen på Nordhavnssiden er startet, hvor jorden kun skal transporteres ganske kort til et jorddepot i Nordhavn. I  forsommeren tager man så fat på udgravningen på Østerbrosiden. Mere end 337.000 ton sand fjernes fra Svanemøllehavnen til tunneltraceet, hvor det først genbruges til adgangsveje og arbejdsplatforme.

  - Det er rigtig meget sand og jord, vi skal have væk fra byggepladsen, og når udgravningen kommer op i kadence i løbet af foråret og sommeren, vil der forventeligt være op til 200 daglige lastbiltransporter fra Svanemøllehavnside og Nordhavn, forklarer Mette Stender, projektleder i Vejdirektoratet.

  Arbejdet vil medføre mere trafik, støv og mudder. Vejdirektoratets entreprenører vil arbejde på at minimere generne, uanset vejrforholdene.


  En del trafik fra byggepladsen

  Arbejdet med bortskaffelse af jord og sand kommer til at betyde flere transporter til og fra byggepladsen ved Svanemøllehavnen og i Nordhavn resten af 2024. Det er rigtig meget materiale, som skal transporteres væk fra byggepladsen.

  Vejdirektoratet forventer op til 200 daglige transporter når arbejdet for alvor er kommet i gang. Man må derfor forvente mere støv, når det er varmt og tørt. Og i våde perioder, vil der komme mere jord og mudder på vejene. Vejdirektoratets entreprenør vil gøre en stor indsats for at minimere generne mest muligt.

  Arbejdet vil generelt foregå fra mandag til fredag mellem kl. 7.00 og 19.00, og de særligt støjende arbejder må foregå mellem kl. 8.00 og 17.00.

  Fakta om Nordhavnstunnelen

  Nordhavnstunnelen bliver en 1,4 kilometer lang tunnel, som skal skabe mere direkte adgangsforhold til byudviklingsområderne i ydre og indre Nordhavn. Adgangen til havneaktiviteterne i området bliver også forbedret og en stor del af den tunge trafik vil blive flyttet væk fra det øvrige vejnet på Østerbro.

  Vejdirektoratet anlægger Nordhavnstunnelen i samarbejde med Københavns Kommune og By & Havn.
  Anbefalede artikler