<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">
aros

Tendenser for byggeaktiviteter i 2023 og 2024

 • Byggeriets udvikling
 • Byggepladsen
 • Målbar bæredygtighed
 • Virksomhedsnyt
 • Byggeprojekter
 • 2023-11-08
 • | Foto af Nils Schirmer

  Mange udskudte byggeprojekter og et boligmarked, der er gået i stå er nogle af tendenserne i byggeriet, ifølge Bygherrebarometeret. Men forretningsmæssigt står bygherrer et mere stabilt sted. Og på et område boomer projekterne.

  Bygherrebarometeret bliver udgivet af Bygherreforeningen i samarbejde med Byggefakta. Her ser man nærmere på, hvordan 2023 har udviklet sig og hvordan tendenserne ser ud for 2024.

  - Vi kommer fra et vanskeligt 2022 med stor usikkerhed, hvor mange bygherrer også udskød deres byggeprojekter, fordi byggepriserne steg kraftigt som følge af stigende og usikre materialepriser og energipriser. Selvom priserne siden da er dalet, er renterne i mellemtiden skudt i vejret, hvilket gør det endnu mere vanskeligt at få enderne til at mødes. Mange projekter aflyses eller udskydes og min fornemmelse er, at vi skal tilbage til finanskrisen for at se lignende tal. Mens vi dengang oplevede en masse konkurser blandt projektudviklere, som trak hele samfundsøkonomien ned, så er branchen i dag generelt mere veldrevet og velpolstret. Det er yderst positivt, at landets bygherrer og byggebranchen generelt absorberer situationen så fornuftigt, som det er sket indtil videre, siger direktør Henrik L. Bang fra Bygherreforeningen i en pressemeddelelse.

  I 2023 blev 40 % af alle byggeprojekter enten blevet aflyst eller udskudt. Særligt boligmarkedet er ramt, her mærker man et øget renteniveau, som kommer ovenpå en usikkerhed om priser på materialer og på energi.

  plantlagtbyggeri

   

  Dokumentationskrav er en udfordring

  Når man spørger til udfordringerne, er det i højere grad på rådgivernes ydelser samt dokumentation og myndighedsbehandling, fortæller Henrik L. Bang:

  - Vores medlemmer oplever generelt problemer med certificerede rådgivere inden for brand og statik, ligesom de udfordres af dokumentationskrav på bæredygtighed. Hele samspillet omkring myndighedsbehandling, hvor de oplever stigende krav, komplekse processer, og problemer med at opnå de nødvendige godkendelser er stærkt udfordrende for vores medlemmer. Der er dog enkelte lyspunkter, hvor sagsbehandlingstiden falder i nogle kommuner, og hvor forhåndsdialogen bidrager til bedre forløb.

  pipeline

  Stigende priser har sat en stopper og grøn energi topper

  Kommunikations- og marketingchef Mette Linneboe Petersen fra Byggefakta har leveret data til årets Bygherrebarometer og hun ser, at projektmarkedet har i 2022 og 2023 været præget af et relativt højt ambitionsniveau:

  - Der har været mange planlagte projekter i pipelinen, men udfordringerne har været tilsvarende store. Stigende priser har sat en stopper for det meste almene nybyggeri de seneste to år, og siden krigen i Ukraine er realiseringsprocenten for de private bygherrer dykket kraftigt. Der var planlagt store byggeprojekter for 140 mia. kr. i 2023, men den seneste prognose viser, at kun 60 % vil blive sat i gang. Inden coronapandemien var realiseringsprocenten oppe på ca. 80 %.

  Hun forklarer, at de største fald i 2023 ser man i de største regioner og største byer, og det smitter af på 2024. Projektmarkedet for boliger i Aarhus og Københavnsområdet er meget følsomt. Ved Bygherrebarometeret sidste år håbede man på, at markedet ville vende allerede i løbet af 2023, men nu er flere projekter udsat til efter 2024. Samtidigt er der færre større erhvervsbyggerier i de to regioner.

  Byggeplanerne for Region Midtjylland falder 27 %, hvilket primært kan tilskrives en nedgang i boligbyggeri i landets næststørste by, Aarhus. Omvendt er pipelinen på energiområdet vokset for Region Syddanmark og Region Sjælland.

  - Inden for energi ser vi en rekordhøj pipeline, hvilket må tilskrives den grønne omstilling. Der er en række biogasanlæg, varmepumpeanlæg og solcelleparker i pipelinen. Endelig er der også flere nye vandværker på vej samt fjernvarmeprojekter. Energi- og forsyningsområdet vokser og tæller næste år projekter for 20,5 mia. kr. Det er en stigning siden sidste år på 35 %. Området er tredoblet på blot tre år, runder Mette Linneboe Petersen af. 

  bygherrebarometer

   

  Om Bygherrebarometeret

  Bygherrebarometeret giver et aktuelt overblik over den økonomiske og aktivitetsmæssige udvikling i byggebranchen. Herunder et konkret indblik i byggeriets byggepipeline. Det er et overblik over summen af bygge- og anlægsprojekter, der er planlagt til at gå i gang inden for de kommende 12 måneder med en projektsum på over 40 mio. kr., hvoraf de fleste igangsættes af professionelle og institutionelle bygherreorganisationer. Desuden underbygges Bygherrebarometeret af en aktuel spørgeskemaundersøgelse blandt landets professionelle bygherrer, som er blevet bedt om at vægte særlige udfordringer og prioriteringer det kommende år. 

  Bygherrebarometeret udgives for at give byggebranchen et større indblik i de projekter, der er på vej, og sikre, at de forskellige aktører i højere grad planlægger og tilrettelægger deres aktiviteter i forhold til den aktuelle udvikling i samfundsøkonomien og bygge- og anlægsbranchen. Bygherrebarometeret er udgivet i samarbejde mellem Bygherreforeningen og Byggefakta.

   

  Anbefalede artikler