<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">
Bag Søndermarken_1920
Annonce

Bag Søndermarken

Specialister i regnvandshåndtering og LAR

 • Anlæg
 • Byggeriets udvikling
 • Klimasikring
 • Virksomhedsnyt
 • VVS
 • 2023-10-04
 • Der er mange måder at imødegå klimaforandringerne på, og en af de virksomheder, der har gjort det til et speciale er anlægsvirksomheden MøllerLøkkegaard A/S fra Ringsted.

  Bag Søndermarken 2Bag Søndermarken
  Flere og flere anlægsprojekter indeholder store entreprenøropgaver med håndtering af jord, kloaker og regnvand. Mulighederne er mange for, hvordan de ekstreme regnmængder kan opsamles, forsinkes, bortledes eller genanvendes.

  MøllerLøkkegaard startede som en anlægsgartnervirksomhed, men entreprenøropgaverne blev en større del af forretningen, så der er hen ad vejen udvidet med autoriserede kloakmestre og investeret i større maskiner, så opgaverne kan klares i eget regi.

  – Når der er travlhed i byggeriet, giver det en utrolig fleksibilitet i opgavens løsning, når man kan håndtere jord- og kloakarbejdet selv. Vi løser helst opgaver i hovedentreprise, fordi vi på denne måde kan tilrettelægge arbejdet optimalt. Fleksibiliteten gør det ulige noget nemmere at overholde tidsplaner og budgetter, som vores kunder sætter stor pris på, fortæller direktør Søren Løkkegaard.


  MøllerLøkkegaards opgaver spænder typisk over hele løsninger lige fra rydning til beplantning og opsætning af inventar. Det kan f.eks. være torve og pladser eller vejanlæg som fx Mimers Plads på Nørrebro, Sundbyøster Plads på Amager og Hvidovre Stationsplads.

  På Bag Søndermarken og Egernvej på Frederiksberg har MøllerLøkkegaard stået bag store skybrudsanlæg, der kan håndtere mange tusinde kubikmeter vand ved at oplagre dem i kæmpe faskiner under jorden. Også på mange villaveje og i gårdhaver har MøllerLøkkegaard sikret beboernes kældre mod oversvømmelser.

  Villavej i Brønshøj
  Villavej i Brønshøj


  Om MøllerLøkkegaard

  MøllerLøkkegaard er etableret i 2014 og omsatte i 2022 for over 100 mio. kr. med 50 medarbejdere og en række faste underleverandører. Virksomheden har løst opgaver for stort set alle kommuner på Sjælland og Lollands Falster, men hovedvægten ligger i Københavnsområdet.

  Anbefalede artikler