<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">
Ulshøj_1920

Skolernes indeklima er kommet under lup

 • Materialer og Løsninger
 • Indeklima
 • 2023-05-10
 • | Af Tim Panduro
 • Realdania samarbejder med 11 kommuner om at højne indeklimaet for skoleeleverne – I Kalundborg har man afsluttet kortlægningen og vil blandt andet trække på erfaringer fra et tidligere belysningsprojekt.

  Profilbillede_2022_600Rune Frimann Larsen


  De fleste husker det nok fra skoletiden; neonrørene, der sender et nådesløst lys ned i skoletrætte øjne. Den tunge luft, surt emmende af madpakker og kropslige uddunstninger. Al for varme sommerdage og vinterdage med kulde og træk eller al for megen fyr på radiatorerne.

  Lærernes forhold på folkeskolerne er reguleret af arbejdsmiljølovgivningen, men eleverne befinder sig i et mere lovløst område, selv om de tilbringer store dele af deres vågne hverdag på skoler, hvor indeklimaet ofte er tvivlsomt.

  Realdania har gennem flere år beskæftiget sig med netop indeklimaet på landets folkeskoler, og i maj 2022 blev en ny etape sat i gang, hvor 11 danske kommuner skulle kortlægge de udfordringer, der er på folkeskolerne – og ad den vej finde løsninger på dem.

  – Kommunerne bruger hen over årene store milliardbeløb på at renovere og modernisere deres folkeskoler. Vi vil gerne inspirere flere af dem til også at indtænke forbedringer af indeklimaet, når de alligevel bygger om eller bygger nyt. For indeklima er svært. Det ved vi, efter at have arbejdet med området i en del år. Her kan vi se, at mange kommuner har svært at identificere, præcis hvor de skal begynde, og hvor behovet er størst, når det drejer sig om en målrettet og strategisk indsats, sagde Anne Gade Iversen, projektchef i Realdania, da projektet blev offentliggjort sidste år.


  Gennemgribende screening

  Udfordringen med at identificere de præcise udfordringer med indeklima er velkendt for Rune Frimann Larsen. Han er teamleder for Ejendom og affald i Kalundborg Kommune, der er en af de 11 kommuner i projektet.

  – Vi havde en fornemmelse af, hvilke udfordringer, der var, men vi havde ikke det præcise overblik, siger han.

  Det har kommunen nu fået ved hjælp af et screeningsværktøj. Kommunens folk har besøgt samtlige lokaler, der bruges af elever i kommunens 18 skolebygninger. Ud fra forhold som vinduesbredder, gulv- og loftmaterialer, tilstedeværelsen af ventilationsanlæg og en række andre faktorer, kommer værktøjet med et svar på, hvordan det ser ud på både lokale- og skoleniveau. I Realdanias oplæg er parametrene for indeklimaet lyd, lys, luftkvalitet, temperatur og indretning af lokalerne. Det er dog kun de fire første faktorer, der kan kortlægges med screeningsværktøjet, der er app-baseret.

  IMG_0997_1600

  Kortlægningen er afsluttet, og kommunen er nu i gang med at kigge på resultaterne.

  – De er endnu ikke implementeret i renoveringsprojekter, men vi er ved at lave en strategisk indeklimaplan. Endnu ved vi ikke præcis, hvad vi kommer til at anbefale, men vi kommer til at pege på nogle præcise forhold på de enkelte skoler. Men løsningsforslagene skal selvfølgelig indgå som en del af de politiske budgetforhandlinger, siger Rune Frimann Larsen.


  Intelligent lys

  Han har dog et bud på, hvor fokus skal ligge overordnet.

  – I screeningen kan vi se, at vi skal kigge på luftkvaliteten, og det ligger godt i tråd med Realdanias undersøgelser, der viser, at en langt overvejende del af de danske skoleelever bruger halvdelen af deres tid i luft med for højt co2-indhold. Løsningen kan både være ventilationsanlæg og bedre udluftningsrutiner, siger han.

  Det andet fokusområde har kommunen allerede gjort sig erfaringer med. Lyskvaliteten er nemlig vigtig for den gode skoledag, fortæller Rune Frimann Larsen.

  – Vores lysanlæg på skolerne er generelt forældede. Både lyskvalitet og lysmængde er for ringe. Vi har i forvejen været en del af et projekt kørende under Lighting Metropolis-projektet, som Gate21 står for. Her har vi udskiftet lyset i vores sportshaller til intelligent styret LED, så man kan lave den rigtige lysmængde til de forskellige formål, hallen bruges til, siger han.

  – Vi vil i samme tråd anbefale intelligente lysløsningerne på vores skoler. Her skal der selvfølgelig være mere fokus på døgnrytmelys, hvor man har det koldeste lys og højeste lysmængde midt på dagen, så det afspejler de farver, lyset har uden for.

  At indeklimaet er vigtigt for elevernes trivsel og indlæring, er ejendomslederen ikke et øjeblik i tvivl om – og det understøttes af data, understreger han.
  Anbefalede artikler