<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">
topbillede

Skattefradrag kan få flere unge til at søge erhvervsuddannelserne

 • Byggeriets udvikling
 • Uddannelse og Rekruttering
 • 2024-03-15
 • | Af Malene K. Holm
 • Der er stadig for få, som søger ind på erhvervsuddannelser, og her kan et højere skattefradrag være et incitament for unge, foreslår Kasper Munk Rasmussen, der er uddannelsesansvarlig i SMVdanmark, og støtter op om ideen, som ”Lærlingeoprøret” er kommet med.

  Børne- og Undervisningsministeriet har netop offentliggjort søgetallene fra elever i 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelserne, og de bør kalde på handling, mener man hos SMVdanmark.

  - På trods af den mindre stigning er det bekymrende, at erhvervsuddannelserne ikke er mere populære blandt de unge, og det bør give anledning til refleksion og handling fra politisk side. Vi står i en situation, hvor vi får brug for flere med praktiske kompetencer i de kommende år, siger Kasper Munk Rasmussen, der er uddannelsesansvarlig i SMVdanmark i en pressemeddelelse.

  SMVdanmark repræsenterer 18.000 små og mellemstore virksomheder.  

   

  Må nå de unge af andre veje end informationskampagner

  Søgetallene for i år viser, at på landsplan har 19,9 % søgt en erhvervsuddannelse, mens 72,9 % har søgt ind på en gymnasial uddannelse. SMVdanmark kvitterer for, at regeringen har løftet erhvervsskolernes økonomi, men erhvervsorganisationen opfordrer til, at regeringen supplerer det økonomiske løft med konkrete forslag, der skal gøre det mere attraktiv at vælge en erhvervsuddannelse som ung. 

  - Vi ved efterhånden, at informationskampagner ikke er løsningen. Derfor er der nu behov for at tænke nyt og tage udgangspunkt i de ting, som de unge går op i, siger Kasper Munk Rasmussen og henviser til, at eleverne ved det netop overståede Skolevalg prioriterede mærkesager som lavere skat og billigere transport.

  Skattefradrag og kørekort 

  På den baggrund foreslår SMVdanmark blandt andet et øget skattefradrag til unge, der går i lære inden de fylder 25 år. Det er et ønske som lærlinge bag “ Lærlingeoprøret” selv har fremsat og som SMVdanmark støtter op om.

  - Sammenlignet med resten af Europa er eleverne i Danmark blandt de ældste, når de færdiggør en erhvervsuddannelse. Et fradrag giver de unge endnu en god grund til at starte tidligere på en erhvervsuddannelse, så kan der være meget at hente for samfundet, og for de unge selv, siger Kasper Munk Rasmussen. 

  Forslaget fra SMVdanmark lyder på, at de unge lærlinges skattefradrag øges med 3.000 kr. pr måned.  Det vil give en mekanikerlærling godt 125.000 kr. mere udbetalt gennem hele uddannelsen. Forslaget finansieres ved at omlægge SU på kandidatuddannelser til lån. 

  Samtidig foreslår SMVdanmark, at det bliver billigere for elever på erhvervsuddannelserne at tage kollektiv trafik og muligt for at køre bil alene som 16-årig. SMVdanmark ønsker også, at folkeskolen bliver mere praktisk, blandt andet ved at man giver elever mulighed for at vælge et praktisk spor, den såkaldte “Juniormesterlære” allerede fra 7. klasse.

  Kasper Munk Rasmussen siger:

  - Folkeskolen fokuserer på teori og er derfor en motorvej mod gymnasiet og universiteterne. Det er en skam, når vi ved, at en meget stor andel af eleverne faktisk efterlyser en bedre balance mellem teori og praksis. Det håber vi på, at politikerne vil lytte til og levere på.

   

  Anbefalede artikler