<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">
Femern AS - Togrør i Femern Bælt-tunnelen

SICE-COBRA vinder milliardkontrakt på grøn tunnel-teknik til Femern

 • Virksomhedsnyt
 • Anlæg
 • Byggeriets udvikling
 • Femern
 • 2022-03-28

  Det internationale konsortium SICE-COBRA vinder kontrakten på at udstyre Femern Bælt-tunnelen med intelligente løsninger og installationer til effektivt at styre tunnelens energiforbrug, så den kan drives CO2-neutralt.

  Femern-tunnelens elektriske indmad er en af de helt store opgaver på den 18 kilometer lange tunnel til Tyskland. Efter en grundig udbudsproces har Femern A/S valgt at tildele kontrakten til konsortiet SICE-Cobra med selskaber fra Spanien, USA, Sverige, New Zealand og Australien.

   

  Opgaven med at udstyre Femern Bælt-tunnelen med avanceret udstyr og teknologi har en værdi på omkring fire mia. kr. Kontrakten omfatter udluftning, belysning og sikkerhedssystemer og er udbudt som en totalentreprise.

   

  - Denne kontrakt er afgørende for vores ambition om, at Femern-tunnelen bliver fremtidens grønne transportkorridor. Alle bydere på opgaven havde et højt niveau og levede op til vores krav til ekspertise og kvalifikationer. Det valgte konsortium har dog afgivet det bedste tilbud i forhold til pris og kvalitet, siger Jens Ole Kaslund, der er teknisk direktør i Femern A/S.

   

  Udbuddet blev igangsat primo 2021 med en prækvalifikation, og tre konsortier indgav deres forhandlingstilbud i november. På grund af et meget godt forhandlingstilbud fra SICE-Cobra besluttede Femern A/S at gå direkte til en tildeling af kontrakten. Generelt kvitterer Femern A/S for, at deltagerne i udbuddet som forventet har vist et højt niveau igennem processen.

   

  SICE-Cobra har de seneste år vundet adskillige kontrakter i Norden. I Sverige har man kontrakter ved Förbifart Stockholm, Stockholm Tunnelbana Nord og Syd samt Tingstadstunnelen i Gøteborg. I Norge vandt man sidste år opgaven med at implementere de elektriske installationer på 23 kilometer motorvej mellem Ranheim og Værnes inklusive samlet set 15 kilometer tunnelstrækninger.

   

  Femern A/S har i kontrakterne stillet krav om en energieffektiv løsning og har således også lagtsærligt vægt herpå i evalueringen af konsortiernes tilbud.

   

  - Vi bygger en tunnel, der ikke alene er drevet af 100 pct. vedvarende energi, men som også udnytter den leverede strøm så effektivt som muligt. Totalentreprenøren skal både levere de rette tekniske løsninger frem mod åbningen i 2029 og tilpasse installationerne til fremtidens grønne teknologier, siger Jens Ole Kaslund.

   

  Som ved de øvrige store kontrakter på Femern-projektet er det forventningen, at der vil blive brug for et større antal underleverandører til konsortiet. Desuden er det et krav, at entreprenørerne ansætter lærlinge.

   

  Femern A/S har til opgave at planlægge, bygge og drive den faste forbindelse mellem Danmark og Tyskland over Femern Bælt. Femern A/S er en del af det danske, statsejede Sund & Bælt Holding A/S, som har erfaring fra opførelsen af de faste forbindelser over Storebælt og Øresund.  Om Femern Bælt-tunnelen

  Femern-forbindelsen bygges som en 18 km lang sænketunnel til biler og tog mellem Rødbyhavn på Lolland og den tyske ø Fehmarn.

  Tunnelen forventes at åbne for trafik i 2029 med en tosporet motorvej i hver retning og to elektrificerede jernbanespor til højhastighedstog. Det vil tage ti minutter at køre fra Danmark til Tyskland i bil og syv minutter i tog.


  SICE-Cobra består af

  - Sociedad Ibérica de Construcciones Eléctricas, S.A. (SICE), Spanien

  - SICE Tecnología y Sistemas, S.A., Spanien

  - Cobra Instalaciones y Servicios S.A., Spanien

  - Moncobra, S.A., Spanien

   

  Støtteenheder:

  - Cobra Instalaciones y Servicios Internacional, S.L., Spanien

  - SICE Inc., USA

  - SICE Nordics AB, Sverige

  - SICE NZ Ltd., New Zealand

  - SICE PTY Ltd., Australien

   

  Anbefalede artikler