<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">
IMG_3567
Annonce

Konstruerede vækstmedier sætter fremtidens grønne byrum i helt nyt lys

 • Anlæg
 • Byrum
 • 2021-08-19
 • Fremtidens bymiljøer skal rumme mere grøn natur og udgøre en levende del af byplanlægningen og byggerierne. Og så skal de også gerne kunne håndtere fremtidens øgede klimabelastning. Ny bog sætter fokus på både udfordringer og løsninger.

  bogen_1


  I urbane miljøer arbejdes der tit med begrænsede muligheder i forhold til beplantning og vækst. Der er ofte begrænset plads til rodzonen, ligesom beplantningen tit er udsat for ekstra belastning fra gående og kørende. Derfor er det ikke lige meget, hvilken jord der anvendes til beplantningen eller under belægningen.

  Vækstmedier, der bygger på pimpsten, opnår en skeletstruktur og porevolumen, der både giver bæreevne og vækstegenskaber, samtidigt med at det er eminent til at håndtere selv store mængder regnvand.

  IMG_3568


  Komplekse projekter

  En af udfordringerne ved de grønne byrum er de forskellige faggrupper, der ofte ikke taler ind i hinandens vidensfelt. En ingeniør vil tænke i bæreevne, mens landskabsarkitekten vil fokusere på beplantningens muligheder for vækst. Men fremtidens bymiljøer kræver en mere tværfaglig tilgang for at imødekomme de krav og betingelser, byen og områdets anvendelse stiller til dem.

  Det er netop hovedkernen i bogen ’Konstruerede vækstmedier’. Bogen er skrevet af landskabsarkitekt Kamilla Aggerlund, geotekniker Peter Randrup Nilsson, civilingeniør Troels Edelslund Raabjerg og gartneriteknolog Søren Storm. Alle er ansat hos BG Byggros og arbejder til daglig med rådgivning og udvikling af grønne løsninger til fremtidens klimatilpasning og grønne byrum.

  Billede fra arrangementet 5

  Bogen fungerer som et opslagsværk for byplanlæggere, landskabsarkitekter, ingeniører, entreprenører og anlægsgartnere og indeholder en bred tværfaglig viden om filtrering, regnvandshåndtering, vækstegenskaber og bæreevne i forhold til vækstmedier i urbane miljøer.

  Bogens fokus er samspillet mellem basale vækstegenskaber, hydrauliske egenskaber og geoteknik i vækstmedier. I bogen er der eksempler på cases, der viser løsninger med konstruerede vækstmedier, hvor samspillet ses med vellykkede resultater.

  Udgivelse af bogen

  Bogen blev offentliggjort ved et event, Boglancering & oplæg tirsdag d. 17. august 2021. På programmet var faglige oplæg fra professionelle aktører inden for fremtidens byplanlægning og klimatilpasning: Landskabsarkitekt Lærke Kit Sangill, naturgeograf Kristine Olsen og bytræsekspert Oliver Bühler.

  Boglanceringen blev livestreamet, så har du lyst til at se med og høre oplæggene, så kan du se med her: https://youtu.be/ZtSJ1Libiwo

  Oplev både bog og forfattere på Have & Landskab

  BG Byggros holder til på TORVET 6, hvor forfatterne samt flere af virksomhedens konsulenter og eksperter er til stede. Så kig endelig forbi og få en snak og se bogen. Du kan også opleve flere af forfatterne til Fagligt Forum, hvor de afholder faglige oplæg om vækstmedier i fremtidens bymiljøer.

  Bogen kan købes via BG Flux.

  Anbefalede artikler