Vild natur forbedrer bymiljøet på mange parametre

Lokal afledning af regnvand, forhindring af overophedning, CO2-reduktion, større biodiversitet og flere oplevelseskvaliteter i byernes udemiljøer: Der er nok af fordele ved de specialdesignede Urban Green-biotoper, som Byggros netop har udviklet i samarbejde med bl.a. GXN, og som i stor skala er blevet anvendt til at forme det vilde naturmiljø, der omgiver det nye Novo Nordisk Domicilet i Bagsværd.

Urban Green-biotoperne omkring Novo Nordisk
Urban Green-biotoperne omkring Novo Nordisk Domicilet maksimerer biodiversiteten i området

Mange af de miljømæssige udfordringer, som byerne står over for i de kommende år, kan afhjælpes ved at lukke mere vild natur ind mellem husene, så der dannes flere grønne åndehuller. Sådan lyder idéen bag udviklingen af Urban Green-biotoperne, som Byggros netop har lanceret, og som er udviklet i et samarbejde mellem GXN, Nissen Consult og Gartneriet 3Kanten. Biotoperne kan f.eks. bruges til lokal afledning af regnvand, forhindring af overophedning og reduktion af CO2 – foruden at bidrage til større biodiversitet og flere oplevelseskvaliteter i byen.

 

Læs mere om tage

 

Maksimering af biodiversitet

Urban Green består af 7 forskellige danske plantesamfund (biotoper): Eng, Strand, Strandeng, Rigkær, Hede og Skovbiotop. Biotoperne er sammensat på baggrund af Danmarks Miljøundersøgelsers overvågningsprogram for Natura 2000, der er et netværk af beskyttede naturområder inden for EU.

Hver biotop indeholder 25-30 forskellige vilde, danske plantearter, der er sammensat, så de giver det bedst mulige biologiske grundlag for at tiltrække forskellige bestøvende bier, sommerfugle og fugle:

- Urban Green er skræddersyet til at maksimere antallet af plante-, fugle- og insektarter inden for det pågældende areal, så der bliver størst mulig biodiversitet. De forskellige biotoper kan derudover kombineres, så biodiversiteten f.eks. på en plads, et vejanlæg eller i et parkområde bliver endnu større, forklarer Torben Hoffmann, der er projektleder hos Byggros.

Byggros har leveret ca. 5500 m2 Urban Green-biotoper til Novo Nordisk Domicilet
Byggros har leveret ca. 5500 m2 Urban Green-biotoper til Novo Nordisk Domicilet

Urban Green-biotoperne omkring Novo Nordisk Domicilet er designet til at tiltrække forskellige bestøvende bier, sommerfugle og fugle
Urban Green-biotoperne omkring Novo Nordisk Domicilet er designet til at tiltrække forskellige bestøvende bier, sommerfugle og fugle

Vilde byplanter kræver særlige jordbundstyper

En af de største udfordringer ved at etablere vild natur midt i bymiljøet er, at både jordbunden og luften ofte er alt for næringsrig til, at de vilde plantearter kan klare sig. Det skyldes bl.a. de store mængder kvælstof og CO2, som findes i byerne. Derfor er Urban Green-biotoperne opbygget på specialdesignede, næringsfattige jordbunde, så vækstbetingelserne optimeres og biotopernes udvikling i et vist omfang kan kontrolleres:

- Det unikke ved Urban Green er, at vi tager noget, som egentlig er vild natur, og etablerer det som kulturplanter, der f.eks. kan bruges til byfornyelsesprojekter, hvor der ønskes et frodigt naturislæt. Vi kan i en vis udstrækning forudsige, hvordan biotoperne vil udvikle sig, hvilket giver mulighed for planlægning på længere sigt, f.eks. i kombination med etablering af grønne tage eller andre løsninger til lokal afledning af regnvand, fortæller Torben Hoffmann.

Urban Green-biotoperne er bl.a. blevet anvendt til at etablere det vilde naturmiljø, som omgiver det nye Novo Nordisk Domicilet i Bagsværd, hvor Byggros har leveret ca. 5500 m2 af de specialdesignede plantesamfund til Skælskør Anlægsgartnere, der har stået for etableringen af de beplantede udendørsarealer.

Kontaktinformation