<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">
vejdirektoratet

Klimavenlig asfalt får større chance for at vinde udbud

 • Målbar bæredygtighed
 • Veje og Infrastruktur
 • Virksomhedsnyt
 • Anlæg
 • Byggeriets udvikling
 • 2023-12-06

  Inspireret af Norge, vil Vejdirektoratet i 2024 belønne entreprenørers klimavenlige tilbud. Derfor kan CO2-besparende tilbud vinde over billigere tilbud i udbudsunder på 10 større asfaltarbejder.

  Vejdirektoratet vil i et nyt pilotprojekt til næste år præmiere CO2-besparende tiltag i en række udbudsrunder på ti større asfaltarbejder rundt om i landet.

  - For vi skal alle sammen bidrage til at løse klimakrisen. På denne måde skaber vi et sundt incitament til at være mest klimavenlig. Tilbudsgivere, som har en mindre CO2-udledning, vil få en kontant fordel, når tilbuddene evalueres. Det betyder, at der måske vil være tilfælde, hvor et dyrere tilbud vil løbe med ordren, hvis de har det laveste CO2-aftryk, siger Vejdirektoratets drifts- og teknikdirektør Michael Kirkfeldt i en pressemeddelelse.

  Først i det nye år vil branchen blive indbudt til et dialogmøde om pilotprojektet.

  Entreprenører skal opgøre deres CO2-regnskab indenfor asfaltarbejde, og det sker ved miljøvaredeklarationer (EPD), som er 3. part verificerede.

   

  CO2-aftryk bliver delt med kommunerne

  Idéen er hentet i Norge, hvor man begyndte på et lignende niveau for fem år siden. Hvert tons CO2 får en ”skyggepris” i form af et tillæg på 1.500 kroner. 

  Baseret på norske erfaringer forventer Vejdirektoratet, at der vil kunne opnås en væsentlig nedbringelse af CO2-udledningen ved produktion og udlægning - i takt med at branchen implementerer mere klimavenlige løsninger. 

  - Pilotprojektet har store perspektiver. Når vi har høstet erfaringer fra de første udbud, så kan metoden udbredes til alle statens asfaltarbejder. Og selvfølgelig skal vi løbende udvikle den hen ad vejen sammen med vores leverandører. Men sigtet om, at man har en konkurrencemæssig fordel ved et lavere CO2-aftryk, ligger fast. Vores erfaringer vil vi naturligvis også stille til rådighed til kommunerne, der ejer hovedparten af landets veje, siger Michael Kirkfeldt.

  vejdirektoratet2Hvert tons CO2 får en ”skyggepris” i form af et tillæg på 1.500 kroner. Foto: Vejdirektoratet.  Entreprenøren skal overholde sit CO2-mål

  Efter asfaltarbejdet er ovre, vil det blive kontrolleret, at entreprenøren har overholdt det lovede CO2-mål. I fald det er overskredet, skal entreprenøren betale en bod, og er CO2-regnskabet bedre end lovet, opnås en bonus.

  Transportminister Thomas Danielsen udtaler:

  - Jeg er overbevist om, at det vil skubbe på udviklingen, når det bliver synligt, at der er en gevinst ved at begrænse udledningen. Derfor ser jeg frem til at følge pilotprojektet, hvor entreprenører i udbudsprocessen belønnes for at kunne levere en klimavenlig asfalt. Vi kan ikke komme udenom, at anlægsarbejde indebærer en CO2-udledning. Men jeg ved, at asfaltbranchen løbende udvikler og tester nye metoder, og en ”skyggepris” er et interessant værktøj til at skabe økonomisk incitament for grønnere valg.

  I Asfaltindustrien ser direktør Anders Hundahl positivt på pilotprojektet.

  - Vi er glade, for at klima nu bliver tildelingskriterium i Vejdirektoratets udbud. Det betyder mindre CO2 i atmosfæren. Jeg håber, at Vejdirektoratets grønne initiativ bliver fulgt af kommuner og private bygherrer, når de også anlægger og vedligeholder veje.

  ”Vi kan ikke komme udenom, at anlægsarbejde indebærer en CO2-udledning. Men jeg ved, at asfaltbranchen løbende udvikler og tester nye metoder, og en ”skyggepris” er et interessant værktøj til at skabe økonomisk incitament for grønnere valg”, siger transportminister Thomas Danielsen.


  Anbefalede artikler