<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">
article_image

Indlæg fra TEKNIQ: Hvor bliver den friske luft af?

 • MATERIALER og LØSNINGER
 • Indeklima
 • 2019-02-07

 • Hos brancheorganisationen TEKNIQ Arbejdsgiverne efterlyser man, at landets kommuner og politikere går mere struktureret til værks, når det gælder om at sikre et ordentligt indeklima i folkeskolerne. Derfor har man opstillet seks konkrete anbefalinger, som blev præsenteret ved en stor indeklimakonference i starten af februar.

  Indlæg af Simon O. Rasmussen, underdirektør i TEKNIQ Arbejdsgiverne

   

  Vi kan ikke være det bekendt!

   

  Samtidig med at vi får tudet ørerne fulde af, at Danmark skal være et førende vidensamfund med et skolesystem i topklasse, ser vi gang på gang undersøgelser, som understreger, at det halter gevaldigt med noget så centralt som indeklimaet i folkeskolerne.

   

  Elever og lærere hiver bogstaveligt talt efter vejret, mens arbejdsmiljø og indlæringsevne styrtdykker. Alene i 2017 blev der givet over 80 påbud fra Arbejdstilsynet på grund af dårligt indeklima i folkeskolerne, og ifølge en undersøgelse fra Realdania og DTU overskrides CO2-grænseværdierne i 91 procent af klasselokalerne på en ganske almindelig skoledag.

   

  Vi tror ikke, at kommunerne ikke kan eller ikke vil indse, at der er et akut problem. Men tilsyneladende er det svært at finde løsninger, som prioriterer de nødvendige midler til at få opsat velfungerende ventilationssystemer i skolerne.

   

  Vi foreslår som et første skridt at tage fagfolk med på råd så hurtigt som muligt i renoveringsprocessen. På den måde sikrer man, at de løsninger, der installeres, bliver tidssvarende og lever op til forventningerne på både kort og langt sigt. For det kan være dyrt altid at gå efter den billigste løsning her og nu.

   

  Og det KAN lade sig gøre. I Norge og Sverige er indeklimaet i folkeskolerne generelt langt bedre. Og man finder da også gode løsninger nogle steder i Danmark. På Bornholm er man fx godt i gang med at installere moderne ventilationssystemer i alle øens folkeskoler med udgangspunkt i udregning, der viser, at prisen for et godt indeklima er ganske få kroner per elev per dag. Penge, som er godt givet ud.

   

  Så det behøver hverken at være svært eller meget dyrt. I et forsøg på at råbe de ansvarlige op afholdt TEKNIQ sammen med Blik- og Rørarbejderforbundet og VELTEK d. 7. februar en åben høring på Christiansborg, hvor vi samlede både branchefolk og politikere for at åbne op for flere politiske målsætninger og konkrete handlinger, der kan være med til at forbedre indeklimaet på folkeskolerne.

   

  Fra TEKNIQs side er vi klar til at bidrage med viden og ekspertise, så den næste generation kan få frisk luft til hovederne. Vi kan ikke være andet bekendt.

   

   

  Fra tanke til handling

  Under den åbne høring på Christiansborg præsenterede TEKNIQ sammen med Blik- og Rørarbejderforbundet og VELTEK seks anbefalinger, der skal sikre et bedre indeklima i folkeskolerne og dermed et videnssamfund i verdensklasse:

   

  Kræv strategiske indeklimaplaner: Stil krav om, at indeklimaet skal være i orden, når skolerne alligevel renoveres. Gør det obligatorisk for kommunerne at udarbejde en strategisk indeklimaplan for alle kommunens skoler.

   

  Spørg eleverne: Skolernes obligatoriske, årlige trivselsundersøgelse bør udbygges med relevante spørgsmål om indeklimaet. Dermed får skolens ledelse, bestyrelse og kommunen indsigt i, hvordan eleverne reagerer på det aktuelle indeklima og kan handle, hvis det er nødvendigt.

   

  Mål indeklimaet: Indeklimaet skal måles i alle klasselokaler, så elever og lærere kan reagere på dårligt indeklima. Prisen på sensorer er faldet væsentligt de senere år, og indeklimasensorer bør være lige så naturlige i et klasselokale som termostater.

   

  Kræv behovsstyret ventilation: Indeklimasensorer i lokalerne gør behovsstyret ventilation mulig. Det betyder, at der ventileres efter det aktuelle behov. Udover at sikre et konstant godt indeklima bidrager behovsstyrede systemer også til at spare energi.

   

  Indfør obligatorisk ventilationskontrol: Manglende eller utilstrækkeligt vedligehold betyder ofte, at indeklimaet over tid forringes. Eller de fysiske forhold på skolen ændres, så ventilationen ikke længere er dimensioneret efter de aktuelle behov. Ligesom i Sverige bør en uafhængig sagkyndig hvert tredje år foretage obligatorisk kontrol af indeklimaet på skolerne. Målingen skal munde ud i en rapport, som skolen og kommunen bruger i forbindelse med den strategiske indeklimaplan.

   

  Suppler med skolernes egenkontrol: Driftsorganisationerne og ledelsen på skolerne skal have indeklimaet inde på livet og ikke glemme de udfordringer, der peges på i trivselsundersøgelsen eller den obligatoriske ventilationskontrol. Skolerne bør derfor en gang om året gennemføre en egenkontrol af indeklimaet og for eksempel sikre, at skolen har en serviceaftale. Resultatet skal forelægges skolebestyrelsen og kommunen.

   

   
  Anbefalede artikler