<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">
20220426_GiveSteel_Arbejdsplads01

Femern-projektets krav skaber udvikling hos Give Steel

 • Anlæg
 • Femern
 • Materialer og Løsninger
 • Tag og Facade
 • Stål
 • 2022-06-20
 • | Af Mikkel Weber Sandahl

  Leverancen til Femern-forbindelsen er den største ordre i Give Steels historie, og adm. direktør Torben Larsen mener, at erfaringerne fra Femern projektet har betydet, at virksomheden står stærkere til de helt store opgaver i udlandet.

  Hvordan har forløbet været foreløbig for jer på Femern-forbindelsen?

  - Det er et stort projekt, der stiller store krav til os som leverandør og til vores rolle som totalentreprenør. Vi har taget den tillid meget seriøst og udfylder rollen efter opsatte forskrifter. Det har ikke altid været smertefrit eller gnidningsløst, men vi er løsningsorienterede og lader dialog være vores primære værktøj.


  20220426_GiveSteel_Arbejdsplads14
  20220426_GiveSteel_Arbejdsplads06
   
   


  Har det adskilt sig fra andre projekter, hvis ja, hvordan?

  - Stålkonstruktionen adskiller sig i kraft af sin størrelse. Det er også projektets størrelse, der skaber kompleksiteten, f.eks. i form af retningslinjer, procedurer, dokumentation mv.

   

  Hvad har det betydet for jer at være med på Femern-forbindelsen helt overordnet?

  - Det er den største ordre i Give Steels historie. Produktionen løber over 2 år. Give Steel har efter kontraktunderskrivelsen øget sin produktionskapacitet til 44.000 tons stålkonstruktioner om året. For os er Femern et krævende projekt, der i kraft af sin størrelse er med til at styrke Give Steel i forhold til andre store projekter i Nordeuropa.

  Gør Femern A/S eller de andre aktører noget anderledes i forhold til andre bygherrer på store bygge- og anlægsprojekter?

  - Vi henholder os udelukkende til samarbejdet med FLC, som er vores kunde. Vi har oplevet stor opbakning omkring socialt ansvar hele vejen rundt – det har været en fornøjelse at se, hvor meget det fylder i projektet.

   

  Er der noget, som andre i den danske byggebranche kan lære noget af, eller er Femern-projektet unikt i den her sammenhæng?

  - Socialt regnskab og dokumentation af leverandørers sociale ansvar

     20220310_132136

   

  Hvad er udfordringerne på et enormt projekt som dette?

  - Kompleksiteten opstår qua projektets størrelse og dets mange interessenter. Udfordringerne ligger mange steder – fra kommunikation til dokumentation. Men vigtigst er, at vi løser tingene, når de dukker op

  Er I blevet udfordret i nye retninger her?

  - De høje krav til dokumentation har udfordret – men det har også været med til at bringe os op i en anden liga.
   

  Jeres vækst i medarbejdere og nye facadeafdeling – ville I have kunnet tage det skridt uden Femern-projektet?

  - Etablering af ny facadeafdeling er kommet i kølvandet af vores leverance til Femern projektet. Om det ville være opstået på et andet projekt, ved man jo aldrig. Men her var en god anledning. Den læring, vi har fået ved Femern projektet, er vigtig for vores videre udvikling

   

  Fortæl om hvordan I tager erfaringer fra ét projekt med jer på næste?

  - Det er som en maskine, der hele tiden skal smøres og tilføres energi, så den yder sit ypperste. Vi ser på styrker og svagheder, både på økonomi, teknik og projektering, produktion og montage. Og så agerer vi på identificerede svagheder, og udvikler løsninger, så vi bliver bedre. Det kan være både organisatorisk som praktisk i montagen eller i konstruktionsdesignet. På den måde bliver forbedringer etableret på alle områder – fra kapacitet til kvalitet. Optimering, fremdrift og udvikling er altafgørende for vores vækst.  facade front
  20220426_GiveSteel_Arbejdsplads18
  20220426_GiveSteel_Arbejdsplads07
   
      

  Hvordan oplever I Ukraine-krigens påvirkning af forsyningskæder og energipriser – på Femern og generelt?

  - Vi har tidligere fået enkelte typer råmaterialer fra Rusland, men tilstræber at købe vores stålleverancer i Europa.  På længere sigt har vi fået nye leverandører gennem vores grossister.

  Hvad kommer til at ske de næste 2-5 år – på Femern og for jer generelt?

  - På projektet: Vi holder snuden i sporet og øjet på bolden og leverer som aftalt til FLC; vores kunde på projektet.

   

  - For Give Steel: Vores erfaringer med Femern projektet gør, at vi står stærkere til de helt store opgaver i udlandet. Ikke blot i salgsfasen men også internt på vores performance og procedurer, når vi leverer og dokumenterer. Femern projektet udvikler os - ligesom alle andre projekter udvikler os hver eneste dag. Måske bare i en lidt anden skala.

   

   

  Anbefalede artikler