<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">
Copy of sensor_woodsense

Sensor Woodsense

Få hjælp til at detektere fugtskader på flade tage

 • Indeklima
 • Tag og Facade
 • IT og ny teknologi
 • 2022-11-08
 • Vandindtrængen fra flade tage er et problem, som har kostet milliarder gennem tiderne. Men flade tage gør det muligt at udnytte kvadratmeterne bedre i bygningen og få solceller på, og nu har Woodsense en trådløs sensor, der kan detektere og lokalisere vandindtrængen på flade tage.

  Copy of sensorer-woodsenseSensorer Woodsense


  Løsningen fra Woodsense er batteridrevet og holder i 10 år, hvilket gør at den kan fange alle de skader som opstår inden for de første 10 år i hvert fald.

  - Efter at have arbejdet med at bruge teknologi og bygningsfysisk viden til finde fugtskader i træbyggerier er det kun naturligt at vi nu har klargjort vores løsning til at fange skader på bygherrens største problemområde, flade tage, forklarer Jeppe Rasmussen, CEO og founder af Woodsense.

   


  Flade tage har en højere risiko for at blive ramt af fugtskader

  Flade tage er en type konstruktion med høj risiko for vandindtrængen, men det stopper ikke arkitekter og bygherre med at få bygget den type konstruktion. Netop derfor ser Woodsense og flere bygherre det nødvendigt at have et ordentlig system til at monitorere dette område.

   

  - Det er ikke hvis der kommer vand ind gennem taget, men hvornår, siger Mads Alleslev, bygherre hos , Byggeri København.

   

  Selvom der er en lille hældning og dræn i tage, så er det stadig en horisontal flade hvor regn ophober sig. I stigende grad bliver flade tage også udnyttet til at have grønne tage eller tagterrasser.

   

  Fladt tag render - hvid baggrund  Samtidig er der ofte mange gennemføringer i tagpappen ved tekniske installationer, solceller, m.m. Alle disse ting øger chancen for at der kommer et hul i tagpappen hvor vand kan trænge ind.

  Der skal bare en lille gennemføring i tagpappen til at vand trænger ind. Hvis det sker så løber vandet langs isoleringen flere meter før det finder vej gennem isoleringen, ned på membranen og derefter ophober det og udbreder det sig indtil det finder et hul så det kommer igennem dækket og ned i bygningen nedenfor.

  Det leder til at bygherre altid finder skaden for sent og at de ofte ikke kan finde ud af hvor vandet kommer fra, så hele taget skal tages ned i stedet for at det kun er det område der er problematisk der bliver udskiftet.

  Den dyreste skade

  Lækager i flade tage er et tilbagevendende problem. De er tæt på umulige at undgå og det er dyrt at lokalisere hvor vandindtrængningen er sket. Derudover kan der opstå følgeskader hvis lækagen ikke opdages og udbedres med det samme.  1667904826-31u335vvGrafforudbedringsomkostninger  Hvordan løsningen virker

  1. Sensoren præ monteres på en træ rondel og måler træfugtigheden i denne

   

  1. Sensorerne placeres i udsatte områder omkring tagbrønd, dræn og andre gennemføringer. For en god dækning vurderes det at der skal placeres en sensor per 30-60 m2.

   

  1. Sensorerne installeres mens byggeriet er i gang eller efter et fladt tag skal renoveres. De placeres under isolering, men ovenpå beton og under membran.

   

  1. Hvis vand kommer gennem tagpappen og løber ned gennem isoleringen vil træet absorbere vandet og sensorerne vil detektere en forøgning i træfugtighed og luftfugtighed.

      

   

   

  Nordøst Amager skole

  COWIs anbefaling ønskede bygherre indbygning af sensorer i deres multifunktionelle tag på et igangværende betonbyggeri til at monitorere fugtniveauet. Sensorerne er bygget ind hver 40 m2 i det sektionerede tag tæt ved risikoområder, så vandindtrængen fanges tidligt. Allerede under opførsel betalte løsningen sig hjem da der gik hul i overdækningen efter kraftig nedbør og vand trængte ind gennem sprækker ved murkronen.

   

  Bygherre kunne dermed tørre området ud og sikre sig at vandet ikke ledte til skimmelvækst eller tab af isoleringsevne der kunne blive 100 gange dyrere at udbedre på sigt.

   

  Sophie Radich Skole

  Den norske entreprenør Kruse Smith installerede sensorer i risikoområder på deres 12.000 m2’s massivtræ byggeri, herunder det flade tag. En måned efter installation modtog byggelederen en alarm da en sensor målte en kraftig stigning efter et regnskyl.

   

  Tagdækkeren havde ikke lukket ordentligt og vand havde sneget sig ind i tagkassetten og ned til en sensor placeret 15 meter væk. Den skade havde kostet 10 gange mere bare hvis den var fundet en måned senere.

   

  Kruse Smith oplevede dermed at løsningen også fungerede som et idéelt værktøj til at holde øje med deres underentreprenører og håndtere problemer inden de opstår.

   

   

  Copy of woodsense-logo

  Fakta om Woodsense

  - Woodsense landede i marts 2022 en samlet investering på 2,6 millioner kr. fra en række investorer, herunder geninvestering fra medlemmer fra Keystones og medløb fra investorer fra business angel-netværket DanBAN. Norske Vater AS har ligeledes investeret i den danske virksomhed.

  - Jeppe Rasmussen stiftede Woodsense, dengang kaldet BeRessourceful, i 2019. I dag tæller Woodsense 6 medarbejdere fordelt på fuldtids- og deltidsansatte.

   

  - I februar 2021 modtog Woodsense en samlet investering på 1,1 mio. kr. fra 12 investorer fra Keystones.

   

  - I 2021 modtog Woodsense en dokumentationsrapport fra Rambøll, som beskriver, hvordan sensorløsningen bistår byggeprojekter i at opnå den internationalt anerkendte DGNB-bæredygtighedscertificering.

   

  - Ca. 40 % af Danmarks samlede energiforbrug stammer fra vores bygninger. Atmosfæren spares for 2 tons CO2 for hver 1m3 træ, der anvendes i stedet for tilsvarende mængde beton eller stål.

   

  - Sådan virker Woodsense sensoren: Sensoren måler træfugtighed, temperatur og luftfugtighed i træelementer og sammenholder målingerne med lokal vejrdata. Den indsamlede data analyseres hvorved den digitale platform kan opdage og alarmere om lækager eller forhold, som kan føre til fugtskader. Dermed forebygger sensoren fugtskader og reducerer ressourcespild.

   

  - 75% af alle skader er fugtrelateret, og 70% af alle skader opstår i klimaskærmen ifølge SINTEF.

   

  - En gennemsnitlig byggeskade koster 800.00 DKK at udbedre ifølge Byggeskadefonden.

   

   

  Anbefalede artikler