<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">
article_image
Annonce

Effektivt regnvandsbassin styrker klimasikring i Odense

 • Klimasikring
 • 2021-09-15

 • Et 5.300 m3 stort underjordisk regnvandsbassin ved Højstrupvej i Odense skal aflaste byens gamle kloaksystem, så der i fremtiden vil opleves færre oversvømmelser i kældre samt overløb til terræn og nærliggende vandløb. Grønbech & Sønner har leveret og installeret effektive pumper og skylletromler til VandCenter Syd, så bassinet hurtigt tømmes og holdes rent – uden manuelle kræfter.

  Dybt nede i Odenses gamle kloakker mødes regnvand og spildevand. Gennem årene er der blevet koblet mere og mere vand på kloaksystemet, som derfor har stadigt vanskeligere ved at håndtere store regnvandsmasser.

  For at minimere overbelastningen af byens kloakker og indfri de skærpede servicekrav til, hvad der må hældes ud i vandmiljøet, har VandCenter Syd etableret endnu et stort, underjordisk bassin med kamre, pumper og skylletromler til at håndtere og opbevare store mængder regnvand. Vandet ledes automatisk ud, når der igen er plads i blandt andet Bolbro Rende, som er et nærliggende vandløb.

  - Udfordringen opstår, når det regner meget. I værste fald kan byens beboere opleve urenset kloakvand i kældrene, ligesom urenset kloakvand løber ud i de nærliggende vandløb. Vi kan ikke bygge os ud af alt, men vi kan afhjælpe problemerne på en særdeles effektiv måde ved blandt andet at bygge store, underjordiske regnvandsbassiner. De minimerer udfordringerne markant, både for byens borgere og miljøet, siger Liselotte Jensen, seniorprojektleder, VandCenter Syd.

  1_IMG_20190411_085316

  Fuld fokus på miljøet

  Regnvandsbassinet har to primære funktioner: Den ene sektion opmagasinerer overløb fra det blandede regn- og spildevand, som fylder en nærliggende fælleskloak under regn. Sektionen tømmes efterfølgende ved oppumpning tilbage til kloaknettet, så vandet kan renses på et renseanlæg. Den anden sektion opmagasinerer vandet fra områdets regnvandskloak, indtil der er plads til, at vandet af sig selv kan løbe ud i Bolbro Rende. Med tiden skal regnvand og spildevand skilles ad, og så vil anlægget kun håndtere regnvand.

  - Vi har en klar strategi om at gå foran og passe bedst muligt på miljøet. Vi har efterhånden etab- leret en del regnvandsbassiner i Odense og omegn og har rigtig god erfaring med at bygge og drive dem. I et stort projekt som dette lægger vi særlig vægt på effektive løsninger, både i forhold til hurtig oppumpning af store vandmængder, og hvordan vi bedst muligt kan rengøre og vedligeholde bassinerne, siger Preben Petersen, faglig koordinator, VandCenter Syd.

  Læs også: Building Green lancerer ny konference om vand og klimatilpasning


  3_IMG_20190516_104021

  Nem renholdelse gør løsningen intelligent

  I løbet af monteringsfasen har Grønbech & Sønner leveret en fuld installation af pumper og skylletromler til regnvandsbassinet. Der anvendes ligeledes skyllesystemer med skylletromler fra Grønbech & Sønner i de øvrige tre regnvandsbassiner, som VandCenter Syd har etableret siden 2014. Statistisk set vil det hvert 10. år regne så meget, at bassinet fyldes på 20 minutter. Men selv med mindre regnvandsmasser er det vigtigt, at kamrene bliver tømt for vand hurtigst muligt. Det sørger store pumper for ved at oppumpe 450 kubikmeter vand i timen. Når kamrene i bassinet er tømt, bliver de automatisk rengjort for skidt og slam ved hjælp af skylletromler, så der bl.a. ikke op- står lugtgener. De fyldes med vand, frigiver vandet med høj hastighed og skyller bassinet rent – uden brug af manuelle kræfter.

  - Renholdelsesmetoden af det store bassin er i virkeligheden ret simpel, og det gør løsningen intelligent. Skylletromlerne klarer effektivt rengøringen af bassinet med høj skylleeffekt og lav vedligeholdelse. Dermed kan vi sikre det bedst mulige arbejdsmiljø for vores medarbejdere. De skal ikke rengøre manuelt med de lugtgener og dårlige arbejdsstillinger, det kan føre med sig. Pumperne er ligeledes nemme at servicere, da de er monteret på et slædesystem, siger Preben Petersen og fortsætter:

  - Grønbech & Sønner har været leverandør i mange år og leverer meget tilfredsstillende løsninger til vores store anlæg, som kræver stor kapacitet og sikkerhed. Vi arbejder godt sammen, der er god kemi, og serviceniveauet er højt. Det betyder meget i så store projekter som disse. Udbudsmaterialet ser altid godt ud på papiret, men i virkelighedens verden sker der altid tilpasninger undervejs. Her har vi god erfaring med, at Grønbech & Sønner altid sikrer os en optimal løsning, siger Liselotte Jensen.

  FAKTA

  GRØNBECH & SØNNERS LEVERANCE TIL VANDCENTER SYD:

  • En komplet pumpestationsløsning til tømning af bassin til håndtering af spildevand og regnvand.
  • Et skyllesystem med fire skylletromler.
  • Rørarbejde, implementering og installation.
  • Rådgivning om valg af produkter og samlet løsning.

  PUMPELEVERANCE:

  • Tømmepumper: 2 stk. KSB KRTE 200-401/504UNG-D. Pumperne er tørt opstillet og druknesikre. Pumperne er monteret på et slædesystem, som gør det meget nemt at servicere pumperne. Hjulene er med 121 mm fripassage.
  • Sandpumpe: 1 stk. KSB Amarex NF 100- 220/034ULG-150. Pumpen er med High Chrome hjul, som er slidstærk overfor sand. Hjulet er med 100 mm fripassage.
  • Fyldepumpe: 1 stk. KSB Amarex NF 80- 220/034ULG-180. Pumpen er monteret på en stålkonsol i kote 5,22 iht. til tegning. Hjulet med 76 mm fripassage.
  Anbefalede artikler