<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">
Dronefoto
Annonce

By og natur smelter sammen i boligområdet Jennumparken

 • Anlæg
 • Byggeriets udvikling
 • Landskab
 • Den effektive byggeproces
 • 2022-05-16

  Boligområdet Jennumparken i det nordlige Randers er under forvandling, og til efteråret kan OKNygaard endelig give grønt lys, så beboerne kan få glæde af de nye natur- og aktivitetsområder og træformede lysinstallationer. 

  I løbet af oktober måned i år vil resultatet af millionprojektet ’Infrastruktur Jennumparken’ stå klar. Boligområdet skal have et nyt og grønnere udtryk, som fremstår mere åbent og tilgængeligt for beboere såvel som øvrige besøgende.

  Anlægsgartner og klimaentreprenør OKNygaard har vundet opgaven som udførende anlægsgartner og er godt i gang med de sidste etaper af projektet. Begyndende i marts 2021 blev der anlagt nye bundsikringer og belægninger, sidenhen kom der nye planter i jorden og nu er dele af det udvendige inventar også etableret. 

   

  Belægning-Anlæg Vest OKN
  Belægning-OKN
   
   

  - Projekt Jennumparken handler om at give området et frisk pust. Jennumparken ligger lige op ad store naturområder, og det skal beboerne kunne mærke, når de bevæger sig rundt i området. Derfor styrker vi koblingen mellem det bynære og den omkringliggende natur.

  Der laves bl.a. nye stiforbindelser, nye indgange og nye aktivitetsområder, som beboere i alle aldre og også folk udenfor området kan benytte, fortæller Nicolai Cramer, der er produktionschef hos OKNygaard og ansvarlig for anlægsprojektet i Jennumparken.

   

  Blandt andet etableres der multibane, padeltennisbane og pannabane, som er en lav og rund fodboldbane samt udendørs fitness og parkour. Der bliver også rig mulighed for gode sommerstunder ved de nye overdækkede grillområder med bord-bænkesæt.

  Endelig bliver fire nye lysende LED-træer en arkitektonisk krone på værket, som kun findes to andre steder i Danmark. Træerne kommer til at stå ved indgangene til boligområdet og ved aktivitetsområdet.

   

   

   

  Løbende dialog og forventningsafstemning giver en smidigere anlægsproces

  Anlægsprojektet i Jennumparken skrider stærkt fremad og følger tidsplanen næsten spot-on. Spørger man OKNygaard skyldes det bl.a. det gode samarbejde mellem de involverede samarbejdspartnere i projektet. 


  JordbærplanterJordbærplanter

   

  - Der har været rigtig god dialog og et godt samarbejde mellem alle involverede parter fra starten af. Derfor styrer vi direkte mod mållinjen med hastige skridt på trods af dårligt vejr i løbet af vinteren, fortæller Nicolai Cramer, produktionschef hos OKNygaard. OKNygaards projektleder i Jennumparken, Martin Høj, supplerer:

   

  - Undervejs i et godt projektforløb er samarbejde og kommunikation det, der forebygger forhindringer. Der forventningsafstemmes løbende via en god dialog samt byggemøder, hvor alle parter er godt repræsenteret. Derudover er jeg jævnligt i kontakt med både rådgiver og repræsentanter fra Randers Bolig, så vi altid er forud for eventuelle udfordringer. 

   

  Ved anlægsprojekter i boligområder er det vigtigt for OKNygaard at sikre løbende brugerdialog, en samarbejdsorienteret tilgang og fleksibel planlægning. Det er svært at undgå at forstyrre beboernes hverdag i et eller andet omfang, når der graves og arbejdes lige udenfor hoveddøren, men generne skal minimeres mest muligt.

  Derfor kræver det en større grad af planlægning og koordinering mellem både bygherrer, rådgivere, entreprenører og de mange beboere.

   

  Peter Pedersen, som er inspektør i Møllevænget & Storgaarden, har også kun rosende ord om samarbejdet med anlægsgartnervirksomheden. 

   

  Jennumparken-april-22

   

  ’- Vi deltager i alle byggemøder og er rigtig meget inde over processen. Det giver god mening, fordi vi kender alle dele af området og følger byggeriet tæt i det daglige. Det er f.eks. relevant, hvis vi opdager, at folk kører på en ny belægning, som ikke er beregnet til det. Så kan vi tage det op med entreprenøren, som finder en løsning, forklarer han. Han er enig i, at projektet vil give Jennumparken et stort løft.

  Bygherrerne på projektet i Jennumparken er boligorganisationerne Lejerbo Randers og Møllevænget & Storgaarden. Boligorganisationerne har tilsammen fem boligafdelinger i området, som er administreret af henholdsvis Lejerbo og RandersBolig. Arkplan Landskabsarkitekter har udformet projektet.  Anbefalede artikler