<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">
6

Boss Ladies får ny million-støtte til mere kønskloge erhvervsuddannelser

 • Byggeriets udvikling
 • Byggepladsen
 • Uddannelse og Rekruttering
 • Arbejdsmiljø
 • 2024-02-26
 • Med en ny bevilling på fire år fra Villum Fonden kan Boss Ladies-projektet øge indsatsen på at skabe bedre vilkår for kvinder på de tekniske erhvervsuddannelser og få flere til at søge uddannelserne.

  Nina GroesNina Groes


  Det landsdækkende projekt Boss Ladies har været i gang siden 2018, og et ambassadørkorps bestående af 500 unge kvindelige håndværkere er ét af værktøjerne til at give råd, vejledning og støtte til andre unge.

  Danmark står til at mangle 100.000 faglærte i 2030. Derfor kommer udvidelsen af indsatsen på det rette tidspunkt, for der er mere end nogensinde et behov for et løft af landets erhvervsskoler og lærepladser, så de faglærte fag gøres mere attraktive for alle elever – uanset køn:

  - Vi ser i dag et udtalt behov for en kulturændring på landets erhvervsskoler og desværre også på alt for mange lærepladser. Vi er derfor enormt glade for, at vi kan fortsætte og styrke forandringsarbejdet og sætte tryk på udviklingen, fortæller Nina Groes, direktør og initiativtager til Boss Ladies i en pressemeddelelse.

  Juliane Pough Larsen på 20 år er Boss Ladies Ambassadør. Hun læser til tømrer (EUX) på Roskilde Tekniske Skole, og er i dag lærling hos Tømrermester Troels Hansen A/S i Roskilde. For Juliane er Boss Ladies en støtte og opbakning i en hverdag, hvor man ellers hurtigt kan føle sig alene som kvinde:

  - For mig rimer Boss Ladies på fællesskab. Her kan jeg dele mine interesser med andre kvinder i branchen, og det er jo super – for vi er jo ikke så mange. Og så betyder Boss Ladies opbakning. Vi hjælper og støtter hinanden, når der er noget, som virker uoverskueligt og svært, eller hvis man har et problem. I Boss Ladies er der altid nogen, der griber én.

  Programdirektør i Villum Fonden, Agi Csonka, siger om projektets fortsættelse:

  - Boss Ladies har skabt fantastiske resultater – ikke alene er antallet af kvindelige elever øget markant, der hvor de har samarbejdet med konkrete erhvervsskoler, men de bidrager også til at skabe stærke studiemiljøer, som inkluderer alle elever. Den nye bevilling skal i høj grad bruges på at udvikle redskaber og aktiviteter, som kan bære denne positive udvikling videre, også når bevillingen hører op.

   

  Fællesskab, lige adgang og kvalitetsløft

  Boss Ladies modtager 16 millioner kroner fra Villum Fonden til at fortsætte projektet frem til 2028 Siden Boss Ladies lagde fra land, er andelen af unge kvinder, der vælger indgangen ”Teknologi, byggeri og transport” efter 9. eller 10. klasse på landsplan steget med 7 %.

  Sådan vil Boss Ladies sætte ind frem til 2028:

  - Kønskloge elever og uddannelsesvejledere:

  ” If you can see it, you can be it”. Boss Ladies vil skabe forandring for de piger, der står foran et uddannelsesvalg og bygge bro mellem erhvervsuddannelserne og den enkelte elev. Med ambassadørkorpset som rollemodeller vil Boss Ladies åbne over 20.000 grundskoleelevers øjne for de faglærte fag. Sammen med arbejdsmarkedets parter vil man udvikle et stærkt hold af uddannelsesvejledere med en solid værktøjskasse til at agere kønsklogt i klasselokale.

  - Kvalitetsløft af erhvervsskolerne:

  Boss Ladies vil professionalisere skolernes tilgang til køn. Projektet vil bl.a. opskalere og udbrede metoderne fra bl.a. Herningsholm Erhvervsskole, der på fire år har øget andelen af deres kvindelige elever på de tekniske erhvervsskoler med 106 %, på ni erhvervsskoler i hele landet.

  - Virksomhedsambassadører går forrest:

  Boss Ladies arbejder for at skabe lige adgang til lærepladser uanset køn. Derfor vil projektet styrke sit netværk af offentlige og private bygherrer samt 250 virksomhedsambassadører, der har mod på at gå foran i brancherne med diversitetsfremmende tiltag.

  - Et stærkt og empowering fællesskab:

  Alt for mange unge kvinder i de teknisk faglærte fag oplever i dag at stå alene. Derfor fortsætter og udvider man Boss Ladies-fællesskabet, som både giver den enkelte kvinde støtte og vejledning og uddanner dem som rollemodeller for næste generation af faglærte.

   

  2

   

  Læs flere oplevelser fra Boss Ladies-projektet

  Oline Ravnsborg Stub, 15 år. 9. klasse på Kobberbakkeskolen afd. Sjølund i Næstved.

  Oline syntes, det var enormt svært at vælge uddannelse efter folkeskolen. Men efter hun i både 7. og 8.klasse modtog et Boss Ladies Ambassadørbesøg, er hun ikke længere i tvivl. Nu drømmer hun om at tage en teknisk erhvervsuddannelse, og så glæder hun sig til, at hun en dag selv skal være Boss Ladies.

  Ambassadør:

  - Boss Ladies er nogle kæmpe rollemodeller, som har betydet alt for mig i starten af mine svære teenageår. Det, der er så fedt ved Boss Ladies, er, at de kan få folk med ombord på noget, som de ikke troede, de skulle. Og her snakker jeg af egne erfaringer. For jeg vidste slet ikke, at jeg ville tage en teknisk erhvervsuddannelse, indtil de kom ud på min skole og sagde, at ”det er okay at følge sin drøm og blive håndværker, og det er okay at være anderledes, fortæller Oline.

  Michelle Bæk, 21 år. Boss Ladies Ambassadør. Personvognsmekaniker udlært fra Svendborg Erhvervsskole (EUX). Arbejder hos Knuds Auto i Jelling. Michelle har som ambassadør ad flere omgange været en levende faglært rollemodel for elever i grundskolen. Hun glæder sig til fire år mere med ambassadørbesøg:

  - Det fantastiske ved Boss Ladies er, at alle er på en fælles mission om, at alle skal kunne gøre, lige det man vil. Når vi er ude på ambassadørbesøg i skolerne, kan jeg se, hvordan jeg virkelig fanger eleverne – både pigerne og drengene – når jeg fortæller dem om min egen rejse ind i faget. På den måde fortæller jeg også eleverne, at de ikke skal lade sig begrænse af normerne, men at de bare skal være lige den, de er.

  Amalie Schwartz. 23 år. Boss Ladies Ambassadør. Uddannet elektriker fra Den Jyske. Håndværkerskole og har arbejdet på bl.a. Femern Bælt. I dag læser hun til bygningskonstruktør på Zealand – Sjællands Erhvervsakademi. Bor i Guldborgssund. Amalie har især brugt Boss Ladies som et fællesskab, hvor hun har fundet ligesindede at spejle sig i. Hun håber, at fortsættelsen af Boss Ladies kan give hende flere kvindelige kollegaer i fremtiden:

  - I min branche skriger vi på flere hænder i øjeblikket. Og de hænder – de skal også være kvinders. Her har Boss Ladies altså en kæmpe betydning. For det har betydet så meget for mig at have et megastort netværk af skønne damer i hele Danmark og et sted, hvor jeg har kunne få svar på nogle spørgsmål, som jeg ikke har kunne stille til mine mandlige kollegaer!

  Bag Boss Ladies-projektet

  Dansk Industri, 3F, Dansk Metal, TEKNIQ, Arbejdsgiverne, Dansk El-Forbund, Blik & Rør, Danske Malermestre, Malerforbundet, Kommunernes Landsforening, Byggeriets Uddannelser, Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier og non-profit organisationen Divérs. Boss Ladies løber frem til 2028.

   

  Projektet står på skuldrene af de tidligere Boss Ladies indsatser, der siden 2018 har støttet unge kvinders vej ind på de mandsdominerede erhvervsuddannelser ved at nedbryde stereotyper og fordomme og skabe et stærkt forandringsfællesskab blandt de unge kvinder.
  Anbefalede artikler