<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">
Jesper Salling Nielsen_1920

Der er stadig plads til nytænkning i træbyggeriet

 • Materialer og Løsninger
 • Træ
 • 2021-04-09
 • | Af Tim Panduro
 • Selv om træ er blevet brugt i byggerier i årtusinder, er der stadig muligheder for nytænkning – det ser man blandt andet i en del nuværende og kommende store projekter i Danmark, fortæller Jesper Salling Nielsen, der er chef for Træsektionen i Dansk Byggeri.

  At sige at træ er et gammelkendt byggemateriale vil ikke være en overdrivelse. Gennem årtusinder har naturmaterialet været kernen i byggerier verden over. Alligevel er der plads til nytænkning og teknologisk udvikling, også inden for byggerier i træ – ikke mindst i Danmark.

  Det mener Jesper Salling Nielsen, der er chef for Træsektionen i Dansk Byggeri.

  - Hvis man kigger på Østrig og Sverige og andre steder med mange træhuse, har man haft en stor udvikling, for eksempel med brug af CLT-elementer. Det er lidt nyt i Danmark, men det er noget vi vil se mere til, siger han med henvisning til en type krydslimede elementer i massivt træ. Elementerne er umådeligt stærke og kan bruges både i vægge, dæk, facader og i bærende konstruktioner, og det giver store muligheder, siger Jesper Salling Nielsen.

  - Træ er samtidig et meget bearbejdbart materiale, og det er en fordel, efterhånden som robotter vinder mere indpas. Træ kan formes mere præcist end andre materialer, så det passer perfekt ind i en automatiseret produktionsproces og en industrialiseret byggeproces.

  At træ ikke spiller lige så stor en rolle i Danmark som i andre lande skyldes delvist tradition – men det handler også om, at branchen selv skal tage ansvar. Det gør den da også i stigende grad.

  - Træbranchen har stået stille i perioder, hvor den ikke har været dygtig nok til at udvikle sig, men nu er der øget fokus på styrke, nøjagtighed, industrialisering og andet, der kan gavne træbyggeriet. Og så skal vi ikke glemme, at træ er det materiale, der passer bedst ind i tidens fokus på bæredygtighed. Det er et fornybart materiale, og hvis vi firkantet sagt sørger for at plante et nyt træ, når vi fælder et, har vi hele tiden en cirkulation, hvor vi lagrer CO2. Når træet i en bygning så ikke skal bruges mere efter måske 100 eller 150 år, kan det bruges til andre produkter eller til energiforsyning. Det er det materiale, der i den store sammenhæng udleder mindst CO2 i produktions- og transportprocessen.  Gennembrud
  Ifølge Jesper Salling Nielsen nærmer træ sig et decideret gennembrud som hovedbyggemateriale i Danmark.

  - Man kan altid diskutere, om det går hurtigt nok, men vi ser en del projekter, der bruger træ i en langt større skala end vi ellers har set i Danmark. I 2017 startede Boligselskabet Sjælland byggeriet af 400 boliger med bærende trækonstruktioner forskellige steder på Sjælland, og Vejlandskvarteret på Amager omfatter 2000 boliger i træ. I Aarhus er projekteret et 20 etagers træhus, og i Odense er man i gang med et nyt statsligt kontorknudepunkt på 31.000 kvadratmeter. Så der sker rigtig meget, og der ligger endnu flere spændende projekter på tegnestuernes borde. Vi er ved at vende en kultur, så træbyggeri kommer til at fylde mere, siger Jesper Salling Nielsen, der dog ikke forventer, at træbyggerier vil ændre vore bybilleder væsentligt, da meget af træet er gemt i de bærende konstruktioner.

  - Vi kommer nok til at se flere yderbeklædninger i træ, men vi kan jo lide mursten i Danmark. For os er det vigtigste, at træ bliver brugt som bærende konstruktion i bygninger, det er der CO2 besparelsen ligger. Lidt træ på facaden gør ikke i sig selv, at det er et træhus.
   

  Anbefalede artikler