<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">
1

Jan Eske Schmidt, underdirektør i TEKNIQ Installationsbranchen.

Tyve boltrer sig på byggepladserne

 • Sikring og Adgangskontrol
 • Byggepladsen
 • 2018-02-26

  Antallet af tyverier på byggepladserne er steget markant. Det bekymrer brancheorganisationen TEKNIQ, der efterlyser større fokus på problemet.

  Efter en årrække med stabilt fald i antallet af anmeldte tyverier på landets byggepladser er kurven knækket den forkerte vej i 2017. Ifølge nye tal fra Rigspolitiet steg antallet af anmeldte tyverier henholdsvis 10,2 procent i første kvartal af 2017, 15,3 procent i andet og 18,4 procent i tredje.

   

  - For den enkelte virksomhed kan det have ganske store konsekvenser, når værktøj og materialer forsvinder. Ud over prisen ved at skulle genanskaffe det stjålne, så sættes arbejdet jo også i stå i en kortere eller længere periode, siger Jan Eske Schmidt, underdirektør i TEKNIQ Installationsbranchen, der repræsenterer de danske el- og vvsinstallationsvirksomheder.

  Han understreger, at det kan være svært for virksomhederne at sikre sig fuldstændig mod tyverierne.

   

  - Vi ser jo, at selv aflåste containere brydes op, og så er det vanskeligt for virksomhederne at gardere sig bedre, siger han.

   

  Kun en lille del opklares

  Rigspolitiets tal viser også, at sandsynligheden for, at tyvene fanges, er ganske beskeden. I årets tre første kvartaler har der således været i alt 851 anmeldelser af tyverier fra byggepladser, samtidig med at der kun er blevet rejst 134 sigtelser.

   

  - En del af forklaringen kan være, at det ofte er ganske svært at bevise, om byggematerialer eller værktøj er stjålet. Derfor kan det være en hjælp for politiet, hvis genstandene er mærket – for eksempel med syntetisk DNA, fortæller Jan Eske Schmidt og uddyber:

   

  - Samtidig viser tallene, at der er behov for, at man fra myndighedernes side øger opmærksomheden omkring denne type tyverier og i højere grad samarbejder med virksomhederne om at sikre byggepladserne mod ubudne gæster.

   

  Forsikringsselskab anbefaler DNA-mærkning

  Hos forsikringsselskabet Tryg er man jævnligt i kontakt med virksomheder, der har været udsat for tyveri på byggepladsen. Tyverierne skaber stor frustration hos virksomhederne, der søger rådgivning hos selskabet om, hvordan de kan forebygge tyverierne fremover.

   

  - Et af de tiltag, som vi anbefaler, er mærkning med syntetisk DNA, fortæller Charlotte Nolsøe Gøttler, forebyggelseschef i Tryg.

   

  Selvom Tryg siden 2014 har tilbudt sine kunder DNA-mærkningsudstyr til cirka halv pris, er det stadig kun et fåtal af kunderne, der benytter sig af teknologien til at forebygge tyverier. Det ærgrer Charlotte Nolsøe Gøttler på de erhvervsdrivendes vegne. Ifølge forebyggelseschefen rummer den nye teknologi nemlig en række store fordele.

   

  - DNA-mærkning øger muligheden for, at virksomheder, som er blevet bestjålet, kan få de stjålne genstande tilbage, hvis de bliver fundet. Desuden har DNA-mærkning en forebyggende effekt, fordi mærkningen gør det sværere for tyvene at omsætte tyvekosterne som hælervarer, da de kan føres direkte tilbage til ejermanden. Og hverken tyve eller hælere ønsker at blive kædet sammen med et konkret tyveri eller indbrud, forklarer Charlotte Nolsøe Gøttler.

   

  Installatør: Jeg føler mig magtesløs

  Hos Christiansen & Andersen i Brønshøj har man oplevet, at ubudne gæster er løbet med store værdier fra de byggepladser, hvor virksomheden har udstyr og materialer stående:


  - De brød ind i en aflåst skibscontainer, hvor vi opbevarede vores værktøj og maskiner. De tog alt af værdi, og vores arbejde på byggepladsen blev afbrudt, fordi vi ikke længere havde udstyret til at udføre opgaven. Vi er naturligvis forsikret, men vores værktøj er anskaffet over en lang årrække, og noget af det er speciallavet til helt særlige formål. Det kan tage ugevis at genanskaffe, hvis det overhovedet kan lade sig gøre at købe noget tilsvarende. Det betyder aflysninger, utilfredse kunder og tabte indtægter, fortæller Søren Frederiksen, der driver vvs-installationsfirmaet, Christiansen & Andersen Aps.

  For at forebygge flere tyverier har han netop investeret et større beløb i DNA-udstyr, så han fremover kan mærke virksomhedens værdier – herunder værktøj og maskiner.

  - Jeg er normalt ret hårdfør og meget positiv af natur, men det her har næsten væltet mig af pinden. Det koster så meget tid og energi at komme ovenpå igen, og når skaden så bare gentager sig, føler man sig magtesløs. Vi har gjort meget ud af at sikre os med alarmer, overvågning osv., men nu tager vi altså skridtet videre og DNA-mærker alle vores ting i håbet om, at det kan holde tyvene væk, siger Søren Frederiksen.

   
  Anbefalede artikler