<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">
MID I

Momentum i Offshore Wind luner i bygge- og anlægsbranchen

 • Anlæg
 • Byggeprojekter
 • Danske Havne
 • Energi og Energioptimering
 • 2023-01-25
 • | Tekst af Lars Krogh

  Egentlig er det meget simpelt - skal man have energi ud af vinden, skal man et sted hen, hvor der ikke står ting i vejen, og hvor folk ikke bliver generet. Jo længere tid en mølle kan snurre, jo bedre. Vi taler om offshore vindenergi, og ordene er Peter Munks - nyansat markedschef i Sweco.

  Peter-Munk-offshore-swecoPeter Munk, Markedschef i Sweco.


  Traditionelle energikilder som olie og gas bliver typisk udvundet offshore. På samme vis er der ingen tvivl om, at grønne energikilder såsom vind også fungerer bedst offshore, fortæller Peter Munk.

  - Omstillingen til grøn energi er i høj grad en omstilling fra olie og gas til el.
  Det skaber et behov for mere strøm, der, for at det hele skal give mening, skal udvindes fra bæredygtige energikilder.
  Derfor er offshore lige nu i høj kurs for branchen - fordi det ganske enkelt er fremtiden, fortæller Peter Munk.  Når det regner på præsten…

  De massive investeringer, der allerede er og vil blive foretaget i de kommende årtier, vil også kunne mærkes i andre dele af byggebranchen. Den såkaldte trickle-down effekt bliver ifølge Peter Munk anseelig og vil især tilgodese bygge- og anlægsbranchen.


  - Som jeg ser det, er det i høj grad bygge- og anlægsbranchen, der får til opgave at fordele strømmen rundt om i landet. Den affødte virkning bliver helt enorm! Når først projektet tager fart, tror jeg, det vil sætte gang i en større transformation i tråd med den grønne omstilling af samfundet. Kommunerne skal også være med, hvor der vil blive snakket om nye intelligente vejbelægninger, grøn vejbelysning og generelt grønnere infrastruktur på stier, cykelstier, afløbsstier osv. Hertil kommer flere ladestandere til elbiler både privat og offentligt samt en forestående elektrificering af hele jernbanenettet. Det her bliver en vækstdriver for hele bygge- og anlægsbranchen, fortæller en tydeligt begejstret Peter Munk.

   

  MID 1


  Men som med alt andet i denne verden, vil der også opstå forhindringer hen ad vejen. Og det gælder også processen med at få offshore til at tage fart.

  - Forsyningskæden bliver ganske givet en udfordring. Der skal produceres et væld af større og mindre artikler, og det kræver både ressourcer, investeringer og politisk vilje. Der vil også blive behov for mere både faglært og ufaglært arbejdskraft. I det hele taget kræver det, at politikerne er med os hele vejen, erkender Peter Munk.

   

  På det seneste har offshore dog fået vind i sejlene fra politisk hold. Det skyldes dog en lidt sørgelig omstændelighed nemlig krigen i Ukraine, som har skubbet yderligere til udviklingen af offshore wind.

   

  - Krigen har gjort det klart, at det ikke er holdbart i længden at være afhængig af import af energi fra andre lande, siger Peter Munk.

   

  Andre interessante projekter er Carbon Capture and Storage (CCS), som handler om fangst og lagring af CO2. Vi arbejder med at hive CO2 ud af produktionen, og på sigt vil det være muligt at lave produktion næsten uden at udlede CO2.

   

   

  Sweco hjælper med at søsætte det største energiprojekt nogensinde på dansk jord

  Sweco er en stor, multidisciplinær virksomhed med over 18.500 ansatte på europæisk plan. I Offshore afdelingen i Danmark er i en rivende udvikling og samarbejdet med de øvrige lange har øget styrken af kompetencerne. Sweco er baseret på ingeniørvirksomheden Carl Bro, der blev grundlagt i 1959. I dag har virksomheden kontor i 14 europæiske lande, og i Danmark har firmaet 1.400 medarbejdere.

   

   

  Sweco fungerer som rådgiver for Energistyrelsen til den meget omtalte energiø i Nordsøen. Sweco skal blandt andet hjælpe med at formulere konceptet for energiøen, hvilket bliver et af Danmarkshistoriens største anlægsprojekter med en samlet anlægssum på 210 mia kr. Det svarer rundt regnet til fire Femernbælt-forbindelser og fem Storebæltsbroer. Projektet er det første af sin art i verden og bliver beskrevet som en “mission til Mars for dansk energiproduktion”. Ingen har, med andre ord, forsøgt noget lignende før.

   
  Anbefalede artikler