<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">
Sensorik_byggematerialer

Materialevalget er afgørende for indeklimakvaliteten. På Teknologisk Institut gennemgår en lang række produkter til byggebranchen hvert år tests, bl.a. inden for sensorik, hvor et såkaldt lugtpanel vurderer lugten fra produkterne

Kan bæredygtighed og indeklimakvalitet forenes?

 • Indeklima
 • Målbar bæredygtighed
 • 2023-08-15
 • | Af Mikkel Weber Sandahl
 • Flere og flere bygherrer har fokus på bæredygtighed og det er ikke længere usædvanligt, at lejere stiller krav til bæredygtighed. Specialist i indeklima på Teknologisk Institut, Thomas Witterseh, pointerer, at en vigtig parameter her er indeklimakvalitet – som hurtigt kan blive udfordret, hvis ikke der er fokus på området igennem hele byggeprocessen.

  Den øgede interesse for at dokumentere bæredygtighed i byggeriet medfører større opmærksomhed på indeklima. Og det er godt, for ifølge Teknologisk Institut, så er der stadig en række udfordringer med indeklimakvaliteten, når vi bygger og der er en række opmærksomhedspunkter, man skal have fokus på undervejs i hele byggeprocessen.

   

  I certificeringsordningen DGNB, som er den mest udbredte i Danmark, stilles der blandt andet krav til luftkvaliteten i det færdige byggeri, og her spiller materialevalget undervejs i byggeriet, en stor rolle ifølge Thomas Witterseh, som er specialist i indeklima på Teknologisk Institut.

   

  – Luftkvaliteten i det færdige byggeri er i høj grad bestemt af de materialer, der anvendes på de indvendige overflader, men naturligvis også af ventilation. Om kravet er opfyldt, kan først dokumenteres, når byggeriet er færdigt, hvilket stiller store krav til alle, der er involveret i byggeriet undervejs, siger Thomas Witterseh.

   

  Han fortæller desuden, at Teknologisk Institut oplever stor og stadig stigende efterspørgsel på målinger af luftkvaliteten i forbindelse med bæredygtighedscertificering af mange typer bygninger – lige fra boliger til erhvervs- og industribygninger. Det vidner om, at også dokumentation af indeklima står højt på dagsorden.

  thomas (1)Thomas Witterseh  Find og forstå dokumentationen

  En af de udfordringer bygherre og rådgivere støder på er dokumentation af materialer i relation til fx afgasning til indeluften. Dokumentation kræver data, og disse er ikke altid nemme hverken at få fat i eller vurdere.

   

  – I design- og projekteringsfasen er det vigtigt at vælge materialer med lav afgasning. Det kræver både, at man kan få dokumentation for afgasning for de materialer, der vælges, og forudsætter også, at man er i stand til at vurdere disse oplysninger, siger Thomas Witterseh, og understreger, at en sådan vurdering enten kræver, at man har viden og erfaring på området, eller at man søger hjælp hos nogle, der har.

   


  Det genanvendte indeklima i den grønne omstilling

  I bestræbelserne på at gøre byggeriet mere bæredygtigt, kommer direkte genbrug af materialer, eller brug af materialer med et indhold af genanvendt materiale naturligt i spil. Og her støder rådgiver og bygherre ind i endnu en udfordring.

   

  – Når man har at gøre med genanvendte og genbrugte materialer, hvor man måske ikke kender deres tidligere anvendelse, så er det vigtigt at stille krav til dokumentation, særligt i forhold til afgivelse af kemiske stoffer. Ved at stille krav til dokumentationen kan man undgå at indbygge materialer, der f.eks. er blevet forurenet med PCB eller andre stoffer i deres tidligere ’liv’, forklarer Thomas Witterseh.

   

  – På samme måde er det vigtigt at stille krav til dokumentation for nye ’naturlige’ eller ’grønne’ materialer. Bare fordi et materiale er naturligt, er det ikke nødvendigvis godt for indeklimaet, understreger Thomas Witterseh.

   

  Udførelse og drift i fokus

  Når det gælder selve udførelsen, er det, ifølge Thomas Witterseh, også vigtigt, at inddrage håndværkerne inden de går i gang.

   

  – Det er en rigtig god ide, at håndværkerne kender til baggrunden for, at de specifikke materialer er valgt, inden de går i gang. Og selvsagt også, at de benytter de foreskrevne materialer og monteringsløsninger, og ikke ’bare’ gør som de plejer. Selv små overflader, som fx bløde fuger, kan have stor påvirkning på luftkvaliteten. Når håndværkerne ved dette kender de også til baggrunden for, at man ikke nødvendigvis kan bruge de materialer, som de plejer, forklarer Thomas Witterseh.

   

  Også driftspersonale samt bygningens brugere spiller en vigtig rolle for luftkvaliteten.

   

  – Selvom luftkvaliteten skal dokumenteres inden bygningen, tages i brug, er det også vigtigt, at bygningens brugere og driftspersonale har forståelse for, at aktiviteter, rengøring og installationer påvirker indeklimaet. Derfor opfordrer vi altid til, at der medfølger instruktioner til både brugere og driftspersonale, når bygningen står færdig. Fx er det vigtigt at driftspersonalet har forståelse for at energioptimeret drift ikke må gå ud over indeklimaet, siger Thomas Witterseh.

   

  Fokus skal fastholdes

  Thomas Witterseh er glad for, at der er fokus på den gode indeklimakvalitet, ikke mindst i den store og svære bæredygtighedsøvelse, som hele bygge- og anlægsbranchen står i. Men han ved også, at det nemt kan gå galt, hvis ikke fokus bliver fastholdt.

   

  – Vi ser desværre jævnligt, at indeklimakvalitet er udfordret derude. Jeg er dog ikke i tvivl om, at det er muligt at forene bæredygtighedsagendaen med indeklimakvaliteten – men det kræver tungen lige i munden og at vi fastholder fokus. Derfor er vi lige nu meget opmærksomme på at være med til at sikre, at der fortsat er fokus på området, som hurtigt kan blive udfordret af fx nye materialer og energioptimering. Fokus på sundt indeklima er kommet for at blive – i hvert fald hvis jeg har noget at skulle have sagt, slutter Thomas Witterseh.

  Anbefalede artikler